hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s stationära datorer - Hantera energischeman (Windows 7)

Det här dokumentet avser HP:s och Compaq:s stationära datorer med Windows 7.
Det här dokumentet beskriver olika energisparfunktioner. Datorer kan ha stöd för olika alternativ, anslutningar och konfigurationer som resulterar i att olika energisparfunktioner är tillgängliga. De energisparfunktioner som finns på din dator kan skilja sig från dem som visas i det här dokumentet.

Använda alternativ på startmenyn i Windows 7 för att ändra energiläget

När du använder strömknappen eller väljer viloläge från avstängningsmenyn, sparar Windows den aktuella sessionen i minnet och försätter datorn i ett lågenergiläge så att du snabbt kan återgå till ditt jobb.
Figur : Alternativ på startmenyn
Alternativ på startmenyn
I följande tabell beskrivs varje strömläge och dess funktion:
Namn
Beskrivning
Stäng av
Använd bara stänga av när du vill stänga av strömmen till datorn eller om du inte ska använda den på några dagar.
Växla användare
Loggar ut den aktuella personen och tillåter snabb inloggning till ett annat Windows-konto.
Logga ut
Loggar ut den aktuella personen från Windows.
Låsa
Skyddar datorn när du lämnar den under kort tid. När datorn är låst, visar Windows välkomstskärmen. Skriv in ditt lösenord för att låsa upp datorn.
Starta om
Stänger ner Windows, stänger av och startar om datorn.
Viloläge
Håller din aktuella session kvar i minnet och försätter datorn i ett energisparläge.

Windows energischeman

Ett energischema är en samling maskinvaru- och systeminställningar som styr datorns energiförbrukning. Du kan använda energischeman till att minska datorns energiförbrukning, maximera prestanda eller balansera de två.
Windows har följande standardscheman för hantering av datorns energiförbrukning:
Energischema
Beskrivning
Balanserat (rekommenderas)
Prestanda och energiförbrukning balanseras automatiskt.
Energisparläge
Sparar energi genom att minska systemets prestanda.
Hög prestanda
Maximerar systemets prestanda och minimerar svarstider.

Välja energischema i Windows 7

Så här väljer du ett energischema:
 1. Klicka på Start , Kontrollpanelen och sedan på Maskinvara och ljud.
 2. Klicka på Energialternativ.
  Figur : Energialternativ
  Energialternativ
 3. I fönstret Välj energischema, väljer du det energischema du vill använda.
  obs!
  En del datorer har standardscheman, t.ex. Energy Star, som också visas i det här fönstret.
  Figur : Välja ett energischema
  Välja ett energischema
 4. Stäng fönstret Välj ett energischema.

Ändra energischema i Windows 7

Du kan ändra specifika inställningar i alla energischeman. Utför följande steg om du vill ändra inställningarna i ett energischema:
 1. Klicka på Start , Kontrollpanelen och sedan på Maskinvara och ljud.
 2. Klicka på Energialternativ.
 3. Klicka på Ändra energiinställningarna bredvid det schema du vill ändra.
  Figur : Ändra schemainställningarna
  Ändra schemainställningarna
 4. Välj de inställningar för bildskärm och strömsparläge du vill använda i fönstret Ändra inställningarna för schemat.
 5. Om du vill ändra fler energiinställningar klickar du på Ändra avancerade inställningar.
  Figur : Ändra inställningarna för bildskärm och strömsparläge
  Ändra inställningarna för bildskärm och strömsparläge
 6. På fliken Avancerade inställningar expanderar du den kategori du vill anpassa. Expandera varje kategori du vill ändra och välj sedan de värden du vill använda.
  Figur : Ändra avancerade energiinställningar
  Ändra avancerade energiinställningar
 7. När du är klar klickar du på OK och sedan på Spara ändringarna.

Skapa ditt eget energischema i Windows 7

Du kan skapa ett eget schema för de prestanda du behöver från din dator. Om du t.ex. ska använda datorn till att titta på film kan du skapa ett energischema för höga prestanda som du kallar Filmer och sedan växla till det schemat när du vill. Utför nedanstående steg om du vill skapa ett eget energischema.
 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och sedan på Maskinvara och ljud.
 2. Klicka på Energialternativ.
 3. Klicka på Skapa ett energischema i den vänstra panelen.
  Figur : Alternativet Skapa ett energischema
   Alternativet Skapa ett energischema
 4. Välj ett schema som har de funktioner som du vill att ditt nya energischema ska ha i fönstret Skapa ett energischema. Ange ett namn för det nya schemat i rutan Schemanamn och klicka sedan på Nästa.
  Figur : Skapa ett energischema
  Skapa ett energischema
 5. Välj de inställningar för strömsparläge och bildskärm du vill tillämpa och klicka sedan på Skapa. Det nya schemat visas i fönstret Välj ett energischema.
  Figur : Namnet på det nya energischemat visas
  Namnet på det nya energischemat visas
 6. Stäng fönstret Välj ett energischema.

Ändra inställningarna för strömsparlägen

Det finns flera strömsparlägen i Windows. I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar inställningarna för följande lägen:
 • Strömsparläge: Som standard går Windows över till strömsparläge när du använder strömknappen. Det här läget sparar den aktuella sessionen i minnet och försätter datorn i ett energisparläge så att du snabbt kan återuppta arbetet när du kommer tillbaka till datorn.
 • Hybridströmsparläge: Hybridströmsparläge är ett lågenergiläge som skyddar aktiva program och öppna dokument när datorn är i ett lågenergiläge. I hybridströmsparläget sparas öppna dokument och program i Windows till minnet och hårddisken.
 • Viloläge Viloläget är ett energisparläge som sparar alla öppna dokument och program på hårddisken och stänger sedan av datorn. När du sedan vill använda datorn igen går den snabbt ur viloläge och återställer öppna program och dokument som sparades. Av alla energisparlägen i Windows, förbrukar viloläget minst ström.
 • Passivt läge: I det passiva läget fortsätter datorn att utföra uppgifter som t.ex. spela in schemalagda TV-program eller dela video och musik medan den verkar vara stängd.
Mer information om hur du ändrar inställningarna för ett energisparläge får du om du klickar på plustecknet (+) bredvid motsvarande procedur nedan.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...