hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Överföra filer med hjälp av Windows Filöverföring i Windows 7

Windows Filöverföring är ett användbart verktyg för överföring av filer och inställningar från en äldre dator som kör ett äldre operativsystem än Windows 7 till en dator som kör Windows 7.
Du bör överväga att använda Windows Filöverföring om du köpt en ny dator och vill överföra filer och inställningar från den gamla eller om du ominstallerar ett operativsystem och vill behålla data och inställningar. Om du inte kör Windows 7 på den gamla datorn, vägleder dig instruktionerna i Windows Filöverföring genom processen att kopiera guiden Easy Transfer Wizard till det medium du använder för att slutföra överföringen.
Med Windows Filöverföring kan du välja följande alternativ.
 1. Välja hur två datorer ska anslutas till varandra:
  • En filöverföringskabel
  • En nätverksanslutning
  • En extern hårddisk, USB-enhet eller CD/DVD-skiva
 2. Välj de data som ska överföras:
  • Användarkonton
  • Filer och mappar
  • E-postmeddelanden, inställningar och kontakter
  • Foton, musik och videor
  • Inställningar i Windows
  • Programdatafiler och inställningar
  • Internetinställningar
När du gjort dina val, kan du Starta Windows Filöverföring för att föra över filerna från en dator till en annan.

Olika sätt att föra över data mellan datorer

Windows Filöverföring tillhandahåller flera olika sätt att överföra de önskade filerna. Om du deltar i programmet Windows Upgrade Option och vill göra en ren installation och behålla data och inställningar i det nya operativsystemet, rekommenderar HP att du börjar med Windows Filöverföring.

Använda en filöverföringskabel

Microsoft rekommenderar användning av en filöverföringskabel för överföring av filer och inställningar mellan datorer. Om du inte köpte en filöverföringskabel tillsammans med datorn, kan du köpa en online eller från någon elektronikbutik. Du kan använda något av de alternativa sätten om du inte köpt en filöverföringskabel.
För den här metoden ansluter du filöverföringskabeln till en USB-port på båda datorerna. Starta alltid Windows Filöverföring på den nya datorn med Windows 7 först och följ anvisningarna på skärmen. Om den gamal datorn har ett annat operativsystem i Windows, visar Easy Transfer instruktioner hur du laddar ner programmet Windows Filöverföring till den andra datorn och vägleder dig under överföringen.

Använda ett hemmanätverk eller litet företagsnätverk

När du använder den här metoden måste båda datorerna vara anslutna till samma hemmanätverk eller företagsnätverk. Starta Windows Filöverföring på den nya datorn och följ anvisningarna på skärmen.
  varning!
För att förhindra att data skadas eller går förlorad ska du inte starta Windows Filöverföring på den gamla datorn först.
För att överföra filer direkt i et nätverk utan att kopiera till elelr från en plats i nätverket, behövs en nyckel till Windows Filöverföring. Nyckeln hjälper till att skydda filer och inställningar vid överföring i ett nätverk.

Använda en USB-enhet eller en extern hårddisk

När du använder den här metoden, beräknar Windows Filöverföring hur stort diskutrymme som behövs på USB-enheten eller den externa hårddisken för att föra över det du valt.
Om du använder en USB-enhet, använd då en som har tillräcklig lagringskapacitet för hela överföringen. Om det inte finns tillräckligt med lagringsutrymme på USB-enheten för hela överföringen, kopiera så många filer som möjligt och upprepa sedan proceduren tills du har överfört alla filer och inställningar.

Använda CD- eller DVD-skivor

När du använder den här metoden, beräknar Windows Filöverföring hur stort diskutrymme och hur många CD/DVD-skivor som behövs för att föra över det du valt. Båda datorerna måste kunna läsa och skriva samma typ av CD/DVD-format.

Starta Windows Filöverföring

När du loggat in på användarkontot med admininstratörsbehörighet och valt en metod för överföring av dina data mellan två datorer, startar du Windows Filöverföring genom att använda en av följande metoder och sedan följa anvisningarna på skärmen.
 • Klicka på Start, skriv filöverföring i sökfältet och välj sedan Windows Filöverföring i listan.
 • Klicka påStart, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg,och sedan Windows Filöverföring.
 • Klicka på Start, Hjälp och support, skriv filöverföring i rutan Sök och tryck sedan på enter. En lista över resultat visas. Välj ett ämne för Filöverföring i listan.
Figur : Filöverföring
obs!
Windows Filöverföring är installerad som standard i Windows Vista och 7, men inte i XP eller tidigare. Du kan installera Windows Filöverföring via USB eller externa hårddiskar när du blir ombedd i fönstret nedan.
Vid överföring av filer från en äldre dator med Windows Vista eller Windows 7 eller om du har installerat guiden för Windows Filöverföring på den gamla datorn, kan du välja “Det finns redan installerat på min gamla dator” och fortsätta med anvisningarna på skärmen.

Överföring med en filöverföringskabel

Vid överföring av filer och inställningar med en filöverföringskabel krävs att kabeln är ansluten både till den gamla och den nya datorn.
Figur : Ansluta en filöverföringskabel

Överföring i ett hemmanätverk eller litet företagsnätverk

Du kan använda ett nätverk för överföring av stora mängder filer och inställningar till en annan dator med en enkel process. Kontrollera att du loggat in på den gamla och den nya datorn med administratörsbehörighet. Från varje dator ansluter du en Ethernetkabel till en router så att de delar samma nätverk. Starta Windows Filöverföring på båda datorerna. På varje dator anger du “Vilken dator använder du nu?” du blir ombedd att skriva in en nyckel för Windows Filöverföring som du fått via den gamla datorn som också kör fuktionen Windows Filöverföring. När du skrivit in nyckeln kan du anpassa vilka data och inställningar du vill överföra.

Överföring med en USB-enhet eller extern hårddisk

Du kan välja om du vill använda en USB-enhet, extern hårddisk eller en CD/DVD-enhet för överföring av filer och inställningar från din gamla dator till din nya. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för hela överföringen. Härigenom undviker du dubbel överföring.
obs!
Det här är den bästa metoden för uppgradering från Windows XP/Vista till Windows 7.
 1. CD/DVD DVD-enhet
 2. USB-enhet

Avsluta filöverföring

När du har följt anvisningarna på skärmen för den metod du valde för att använda Windows Filöverföring, kan du klicka på Anpassa för att välja vilka filer och inställningar du vill överföra från din dator.
Fönstret Överföring av skyddat innehåll visas efter att du anpassat och klickat på Överför. Du blir ombedd att ange lösenordet för kontot som överförs. Det görs för att skydda att filerna inte överförs utan användarens medgivande.
Din anpassade överföring kommer att avslutas när du är färdig och då får du åtkomst till filer och inställningar som överfördes.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...