hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

  Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP notebook-datorer - Information i Enhetshanteraren i Windows 7

Detta dokument avser HP:s bärbara datorer med Windows 7.
Det här dokumentet innehåller information om hur man använder verktyget Enhetshanteraren och information om felkoder.
Med Enhetshanteraren kan du kontrollera tillståndet för datorns maskinvara som t.ex. DVD-/CD-ROM-enhet, grafikort, ljudkort och webbnkamera. Bland de speciella åtgärder du kan utföra märks följande:

Så här öppnar du Enhetshanteraren

För att öppna Enhetshanteraren och visa information om maskinvara och drivrutiner följer du stegen nedan:
 1. Klicka på Start, skriv in device i sökfältet och välj sedan Enhetshanteraren på listan.
 2. Dubbelklicka på en enhetstyp (t.ex. Bildskärmskort) om du vill visa en expanderad lista med enheterna i denna kategori.
 3. Högerklicka på en enhet och välj Egenskaper för att visa allmän information om drivrutinerna.

Vad betyder flikarna Egenskaper i Enhetshanrteraren?

Följande tabell förklarar kort vad varje flik i Enhetshanteraren innehåller:
Flik
Definition
Allmänt
Information om drivrutinen när det gäller typ, tillverkare, plats och funktionsstatus. Enhetens status talar om för dig om det finns ett fel eller om den fungerar normalt.
Drivrutin
Talar om leverantör, datum för installation och version. Det finns även flera åtgärder som t.ex. att uppdatera drivrutin, inaktivera drivrutin och avinstallera drivrutin.
Detaljinformation
Mer detaljerad teknisk information om drivrutinen.
Resurser
Tillgängliga resurser när det gäller inställningar och information om drivrutiner i konflikt. Klicka här för att ta reda på mera om specifika felkoder.

Enhetshanterarens verktygsfält

Använd enhetshanterarens verktygsfält för olika åtgärder för enheterna som finns i ditt system. Bläddra bland ikonerna för att se vad var och en gör.
Figur : Enhetshanterarens verktygsfältsknappar

Enhetshanterarens felsymboler

I enhetshanteraren används följande symboler för att ge information om ett visst fel med en specifik systemenhet:
Symbol
Definition
Gul mugg
Indikerar ett problem. En felkod visas för enheten.
Inaktiverad enhet
Indikerar en inaktiverad enhet. En inaktiverad enhet, är en enhet som är en fysisk del av systemet och förbrukar resurser, men som inte har en drivrutin för protected-mode laddad.
Automatiska inställningar manuellt valda
För en enhets resurser i Datoregenskaper, indikerar att Använd Automatiska inställningar inte är vald för enheten och att den valdes manuellt. Det indikerar inte ett problem eller ett inaktiverat enhetstillstånd.
Specifik drivrutin är inte tillgänglig
Det här indikerar att en exakt (enhetsspecifik) drivrutin inte är tillgänglig och att en kompatibel drivrutin har installerats.

Detaljerad felkodsinformation

När ett felmeddelande visas i Emnhetshanteraren, indikerar den specifika koden korrekt lösning. Ta hjälp av nedanstående tabell.
obs!
För att installera senaste BIOS eller en uppdatering till en drivrutin eller ett program, gå till sidan HP Drivers and Downloads (HP:s drivrutiner och hämtningsbara filer) för din modell. Om du vill ta bort en enhet från Enhetshanteraren högerklickar på enhetsnamnet i listan och därefter klickar på Avinstallera. Du kan även uppdatera en drivrutin på fliken Drivrutin på en enhets egenskapssida. Dubbelklicka på enhetens namn och välj Egenskaper och klicka på fliken Drivrutin och sedan på Uppdatera drivrutin.
Enhetshanterarens felsymboler
Felkod
Felbeskrivning
Föreslagen lösning
Kod 1
Enheten är inte korrekt konfigurerad
Följ instruktionerna i rutan Enhetsstatus.
Alternativt kan du ta bort enheten i Enhetshanteraren eller söka efter förändringar av maskinvaran.
Kod 2
Beroende på vilken enhet som inte fungerar, visas ett av två olika meddelanden. Den här koden betyder att enhetsladdaren (DevLoader) inte laddade en enhet. För problem med ISAPNP, PCI, eller BIOS, visas följande meddelanden: kunde inte läsa in drivrutinen för enheten eftersom datorn rapporterar om två <typ> busstyper. (Kod 2)
För övriga problem visas följande meddelande: <typ> enhetsinläsare för enheten kunde inte läsa in enhetsdrivrutinen. (Kod 2) Alternativet Orientation (Orientering) (antingen Landscape (Liggande) eller Portrait (Stående)) i dialogrutan Page Setup (Utskriftsformat) i HP Photosmart påverkar inte orienteringen för utskrift av ett Adobe Acrobat-dokument.
Installera de senaste versionerna av BIOS och enhetens drivrutiner. Du kan även försöka ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/ initiera enheten.
Kod 3
Enheten kan vara skadad eller så kanske datorn inte har tillräckligt med minne eller andra resurser.
Försök ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/ initiera enheten. Att helt enkelt starta om datorn eller ta bort stora filer kan också lösa problemet.
Kod 4
INF-filen för den här enheten är felaktig eller så är registret skadat. INF-filen anger t.ex. ett fält som skulle vara text, men som är binärt i stället.
Försök ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/ initiera enheten.
Om den här felkoden visas igen, uppdatera drivrutinen.
Kod 5
Enhetsfel p.g.a. att en medlare saknas.
Försök ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/ initiera enheten.
Kod 6
Det förekommer en konflikt mellan denna enhet och en annan enhet.
Klicka på fliken Resurser i enhetsegenskaper för att manuellt ange inställningarna eller ersätta enheten med en som är kompatibel med Plug and Play-teknik.
Kod 7
Enheten kan inte konfigureras.
Om enheten fungerar korrekt behöver du inte vidta några åtgärder för att korrigera koden.
Om inte enheten fungerar korrekt, försök med att ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/återinitiera enheten.
Om den här felkoden visas igen, uppdatera drivrutinen.
Kod 8
Det gick inte att hitta enhetsladdaren (DevLoader) för en enhet. Enhetens INF-fil kan t.ex. hänvisa till en saknad eller ogiltig fil.
Om DevLoader är en system DevLoader visas följande text: Den här enheten fungerar inte korrekt eftersom Windows inte kan ladda filen <namn> som laddar drivrutinerna till enheten.
I de flesta fall kan du ominstallera eller uppdatera drivrutinen. Försök ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/ initiera enheten.
Om den här felkoden visas igen, kontakta maskinvarutillverkaren om uppdaterade drivrutiner.
Om problemet inte kan lösas, kan du göra en systemåterställning.
Felkod
Felbeskrivning
Föreslagen lösning
Kod 9
Informationen i registret för den här enheten är ogiltig.
Ta bort enheten och installera den igen.
Om den här felkoden visas igen, kontakta maskinvarutillverkaren för att få de korrekta registerinställningarna.
Kod 10
Det gick inte att starta enheten (den kan t.ex. saknas eller inte fungera korrekt). Det här meddelandet kan se ut på många sätt eftersom texten för meddelandet kommer från drivrutinen.
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn. Kontrollera t.ex. att alla kablar är ordentligt anslutna och att alla kort är helt isatta i kortplatserna.
Följ anvisningsarna i rutan Enhetsstatus och hämta de senaste drivrutinerna från webbplatsen HP Drivers and Downloads (HP:s drivrutiner och hämtningsbara filer).
Kod 11
Fel i enheten.
Försök med att ta bort och installera om enheten, uppdatera drivrutinen och kontrollera att enheten är kompatibel med den Windows-version du använder.
Kod 12
Två enheter har tilldelats samma resurs eller så har inte drivrutinen tilldelats tillräckligt med resurser i BIOS-inställningarna.
Inaktivera eller ta bort en av de inblandade enheterna. Klicka på fliken Resurser i enhetens egenskaper för att manuellt ange inställningarna eller byta ut enheten mot en som är plug-and-play-kompatibel.
Kod 13
Enheten misslyckades p.g.a. ett fel i enhetens drivrutin.
Försök ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/ initiera enheten.
Kod 14
Det är ett problem med enheten som kan lösas genom att du startar om datorn.
Starta om datorn.
Kod 15
Enhetsresurser är i konflikt med resurserna för en annan enhet.
Klicka på fliken Resurser i enhetens egenskaper för att manuellt ange inställningarna eller byta ut enheten mot en som är plug-and-play-kompatibel.
Kod 16
Enheten identifierades inte helt. Om inte en enhet inte identifieras helt registreras eventuellt inte alla resurser för enheten.
Klicka på fliken Resurser i enhetens egenskaper för att manuellt ange inställningarna eller byta ut enheten mot en som är plug-and-play-kompatibel.
Om det här felmeddelandet visas igen, hämta den senaste drivrutinen från webbplatsen HP Drivers and Downloads.
Kod 17
Maskinvaran är en flerfunktionsenhet och enhetens inf-fil tillhandahåller ogiltig information om hur enhetens resurser ska fördelas till underenheter.
Försök ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/ initiera enheten.
Om det här felmeddelandet visas igen, hämta den senaste drivrutinen från webbplatsen HP Drivers and Downloads.
Kod 18
Enheten måste ominstalleras.
Följ anvisningarna i rutan Enhetsstatus. Du kan även försöka ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/ initiera enheten.
Felkod
Felbeskrivning
Föreslagen lösning
Kod 19
Registret returnerade ett okänt resultat.
Följ anvisningarna i rutan Enhetsstatus, som kommer att köra Scanreg.exe.
Om den inte löste problemet, skriv scanreg/restore i kommandotolken.
Slutligen kan du ta bort enheten från Enhetshanteraren och återupptäcka den genom att ominstallera den.
Kod 20
VxD-laddaren (Vxdldr) returnerade ett okänt resultat. Det kan t.ex. vara ett matchningsfel i versionen mellan enhetens drivrutin och operativsystemet.
Följ anvisningarna i rutan Enhetsstatus.
Om den här felkoden visas igen, försök med att ta bort enheten från Enhetshanteraren och installera enheten igen.
Kod 21
Det är ett problem med enheten som kan lösas genom att du startar om datorn.
Stäng av Windows, slå av datorn och starta den därefter igen.
Kod 22
Den här enheten är inaktiverad.
Aktivera enheten. Det gör du genom att högerklicka på enhetsnamnet i Enhetshanteraren och välj Aktivera. Starta därefter om datorn.
Du kan även försöka ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/ initiera enheten.
Är enheten inaktiverad i BIOS? Aktivera enheten från Bios setup-program.
Kod 23
Den här koden betyder att enhetsladdaren fördröjde starten av en enhet och misslyckades sedan informera Windows när den var klar att starta enheten.
Kontrollera inställningarna för det primära bildskärmskortet i Egenskaper för bildskärmskort. Försök med att ta bort det primära och sekundära bildskärmskortet från Enhethanteraren. Starta därefter om datorn.
Kontrollera att du har aktuella drivrutiner och att de är korrekt installerade.
För andra enheter än bildskärmskort, följ den rekommenderade lösningen.
Om den här felkoden visas igen, ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn.
Kod 24
Enheten finns inte, fungerar inte korrekt eller så är inte alla enhetsdrivrutiner installerade.
Följ anvisningarna i rutan Enhetsstatus.
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn om enheten fortfarande inte fungerar. Kontrollera t.ex. att alla kablar är korrekt installerade eller att alla kort sitter ordentligt i sina kortplatser.
Kod 25
Det här problemet förekommer vanligen bara under den första eller andra starten efter att Windows startprogram kopierar alla filer. Om den här koden visas, betyder det sannolikt att det handlar om en ofullständig installation.
Följ anvisningarna i rutan Enhetsstatus. Du måste eventuellt utföra en systemåterställning.
Kod 26
En enhet laddades inte. Det kan vara ett problem med enhetsdrivrutinen eller så har inte alla enhetsdrivrutiner installerats.
Följ anvisningarna i rutan Enhetsstatus.
Om den inte fungerar, använd Enhetshanteraren för att ta bort enheten och starta därefter om datorn.
Om den här felkoden visas igen, uppdatera drivrutinen.
Kod 27
Den här koden betyder att den del av registret som beskriver möjliga resurser för en enhet inte innehåller giltiga poster. Enheten är t.ex. markerad som konfigurerbar, men konfigureringsinformationen i inf-filen är inställd på fast.
Om det inte löser problemet, ta bort enheten med hjälp av Enhetshanteraren och starta sedan om datorn.
Om den här felkoden visas igen, uppdatera drivrutinen.
Kod 28
Drivrutiner är inte installerade.
Följ anvisningarna i rutan Enhetsstatus. Om den inte fungerar, försök med att ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn.
Om det här felmeddelandet visas igen, hämta den senaste drivrutinen från webbplatsen HP Drivers and Downloads.
Felkod
Felbeskrivning
Föreslagen lösning
Kod 29
Enhetens fasta program gav inte tillräckligt med resurser.
Uppdatera enhetens drivrutin.
Om felet kvarstår är eventuellt enheten inkompatibel med den Windows-version du använder, enhetens maskinvara defekt eller anslutningen till enheten dålig.
Kod 30
En IRQ kan inte delas.
Det finns eventuellt två maskinvaruenheten som är byglade till samma IRQ. Uppdatera maskinvaran till Plug and Play-kompatibla versioner eller korrigera bygelinställningarna.
Kod 31
Windows kan inte läsa in de drivrutiner som krävs för den här enheten.
Uppdatera enhetens drivrutin.
Om felet kvarstår är eventuellt enheten inkompatibel med den Windows-version du använder, enhetens maskinvara defekt eller anslutningen till enheten dålig.
Kod 32
En drivrutin (tjänst) för den här enheten har inaktiverats.
Starttypen för den här drivrutinen är inställd på inaktiverad i registret.
Försök ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/ initiera enheten.
Kod 33
Windows kan inte avgöra vilka resurser som krävs.
Enheten är eventuellt inte kompatibel med den Windows-version du använder. Du kanske måste ersätta enheten med en plug-and-play-kompatibel enhet.
Kod 34
Windows kan inte avgöra konfigurationsinställningarna för en enhet du försöker installera.
Klicka på fliken Resurser i enhetens egenskaper för att manuellt ange inställningarna eller byta ut enheten mot en som är plug-and-play-kompatibel.
Kod 35
Enheten du försöker installera kan inte konfigureras korrekt så att den kan användas.
Kod 36
IRQ-parametrarna måste konfigureras om.
Anvisningar finns i dokumentationen som medföljdemaskinvaran Bios setup-program för att ändra IRQ-inställningarna
Kod 37
Windows kan inte initiera en drivrutin för en maskinvara.
Försök ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/ initiera enheten.
Om det här felmeddelandet visas igen, hämta den senaste drivrutinen från webbplatsen HP Drivers and Downloads.
Kod 38
Det går inte att installera drivrutinen p.g.a. att en instans av drivrutinen redan finns i systemminnet.
Hämta de senaste drivrutionerna från webbplatsen HP Drivers and Downloads och starta sedan om datorn.
Kod 39
Windows kan inte hitta drivrutinen till en enhet.
Försök ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/ initiera enheten.
Om det här felmeddelandet visas igen, hämta den senaste drivrutinen från webbplatsen HP Drivers and Downloads.
Kod 40
Windows kan inte komma åt en enhet eftersom tjänsteinformationen är felaktig eller saknas i registret.
Försök ta bort enheten från Enhetshanteraren och starta om datorn för att ominstallera/ initiera enheten.
Gör en systemåterställning för att återställa registret om felet kvarstår.
Kod 41
Windows har läst in enhetsdrivrutinen för denna maskinvara, men hittar inte maskinvaruenheten
Gör så här:
 1. Ta bort enhetens namn från Enhetshanteraren och stäng av datorn.
 2. Ta bort enheten från datorn och ansluten den igen för att försäkra dig om att anslutningen är bra.
 3. Starta datorn.
Om felet kvarstår, kontrollera att enheten är kompatibel med den Windows-version du använder.
Kod 42
Enhetens drivrutin kan inte installeras eftersom en förekomst av den redan finns i systemminnet.
Starta om datorn.
Om felet kvarstår, använd fliken Felsökning för att åtgärda problemet. Om du har två enheter av samma typ och tillverkare tar du bort en av dem från datorn.
Kod 43
En drivrutin till en enhet fungerar inte korrekt.
Starta om datorn.
Om felet kvarstår, använd fliken Felsökning för att åtgärda problemet.
Kod 44
En oavsiktlig stängning av en enhet har inträffat.
Starta om datorn.
Om felet kvarstår, använd fliken Felsökning för att åtgärda problemet.
Kod 45
För tillfället är den här maskinvaruenheten inte ansluten till datorn.
Den här felkoden kräver ingen åtgärd.
Kod 46
Enheten är inte åtkomlig eftersom operativsystemet håller på att stängas. Enheten ska fungera korrekt när du startar om datorn.
Den här felkoden kräver ingen åtgärd.
Kod 47
Enheten är inte åtkomlig eftersom den befinner sig i felsäkert läge för borttagning, men har ännu inte avinstallerats.
Koppla loss enheten från datorn och koppla sedan in den igen.
Starta om datorn för att aktivera enheten.
Kod 48
Programvaran till den här enheten har förhindrats att starta eftersom det är känt att den har problem med Windows.
Uppdatera drivrutinen eller byt ut enheten mot kompatibel maskinvara.
Kod 49
Windows kan inte starta en ny enhet p.g.a. att registrets storleksgräns överskridits.
Åtgärda detta fel genom att använda Enhetshanteraren för att avinstallera oönskade eller oanvända enheter. Starta därefter om datorn. Du måste eventuellt utföra en systemåterställning för att återställa registret.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...