hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

  Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Använda Microsofts systemkonfiguration (Windows 7)

Detta dokument avser HP- och Compaq-datorer med Windows 7.
Microsofts systemkonfigurationsverktyg (Msconfig) är ett Microsoft-program som används till att ändra konfigurationsinställningar, t.ex. vilka program som öppnas med Windows. I det här dokumentet beskrivs hur Msconfig används för att åtgärda problem med datorn.

Den här videon visar hur du använder Microsofts konfigurationsverktyg

Använda Msconfig för att felsöka programvarufel i Windows 7

Med hjälp av Msconfig får du kontroll över de program som automatiskt blir inlästa när Windows startar. I felsökningssyfte följer du stegen nedan för att förhindra alla program från att öppnas automatiskt när Windows startar.
  varning!
Följ stegen nedan för att förhindra alla startobjekt från att öppnas, inklusive antivirusprogram och andra program med viktiga funktioner. Stegen nedan ska endast utföras i felsökningssyfte. Om förhindrande av samtliga startobjekt från att läsas in löser problemet kan du använda fliken Autostart (se följande avsnitt) till att förhindra enskilda startobjekt från att läsas in.
 1. Klicka på Start och skriv sedan msconfig i sökrutan. Klicka på msconfig.
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
  Figur : Öppna systemkonfigurationsverktyget
  Systemets sökfönster
  Systemkonfigurationsverktyget öppnas.
 2. Klicka på fliken Allmänt.
 3. Välj Selektiv start och ta sedan bort bockmarkeringen bredvid Läs in Autostart-objekt
  Figur : Fliken Allmänt
  Fliken Allmänt i Systemkonfiguration med Selektiv start markerad
 4. Klicka på fliken Tjänster.
 5. Välj Dölj alla Microsoft-tjänster och klicka sedan på knappen Inaktivera alla.
  Figur : Fliken Tjänster
  Fönster med fliken Tjänster i Systemkonfiguration
 6. Klicka på OK.
 7. Starta om datorn för att ändringarna ska träda i kraft.
 8. Om problemet inte inträffar igen efter att du förhindrar all programvara från att läsas in kan du använda fliken Autostart till att försöka hitta det specifika program som orsakar problemet. Välj alla program utom ett från fliken Autostart och starta om. Fortsätt med förfarandet där du avmarkerar program och startar om tills problemet inte längre inträffar. Avinstallera det program som orsakar problem eller förhindra det från att läsas in.
 9. När du är klar med att använda Verktyget för systemkonfiguration öppnar du det igen och väljer Normal start. Klicka på OK.
  Figur : Fliken Allmänt Normal start
  Fliken Allmänt med normal start markerad

Fliken Allmänt

På fliken Allmänt kan du hindra specifika program från att öppnas med Windows. Följande alternativ finns på fliken Allmänt:
 • Normal start – instruerar Windows att öppna alla program som normalt är inställda på att starta med Windows.
 • Diagnostikstart – Windows startar med endast grundläggande tjänster och drivrutiner. I det här läget kan du fastställa om problemet ligger hos en grundläggande Windows-fil.
 • Selektiv start – välj vilka program och tjänster som ska öppnas och vilka som ska hindras från att öppna på fliken Autostart.
  Figur : Fliken Allmänt
  Fönster med fliken Allmänt i Systemkonfiguration

Fliken Systemstart

På fliken Start visas konfigurationsalternativ från systeminformationsfilen. Här nedan beskrivs några alternativ på fliken Systemstart.
 • Felsäker start: Minimal – nätverket inaktiveras. Start sker till Windows användargränssnitt (Utforskaren) i säkert läge, endast viktiga systemtjänster körs.
 • Felsäker start: Alternativt gränssnitt – nätverket inaktiveras. Start sker till kommandotolken i säkert läge, endast viktiga systemtjänster körs.
 • Felsäker start: Active Directory-reparation – som minimal felsäker start, men med Active Directory aktiverad.
 • Felsäker start: Nätverk – som minimal felsäker start, men med nätverket aktiverat.
 • Start utan grafiskt gränssnitt – Windows välkomstskärm är inaktiverad vid start.
 • Startloggning – all information från startprocessen lagras i en fil.
 • Enkel grafik – startar till Windows användargränssnitt i minimalt VGA-läge.
 • Startinformation – varje drivrutinsnamn visas allteftersom respektive drivrutin blir inläst under startprocessen.
 • Gör alla startinställningar permanenta – ändringar i systemkonfigurationen spåras inte. Om du vill göra ändringar senare måste du göra dem manuellt. Alternativet Normal start på fliken Allmänt kan inte användas om den här funktionen aktiverats.
 • Fältet Timeout – när du använder Msconfig kan operativsystemets urvalsskärm visas i trettio sekunder; därför läggs trettio sekunder till den totala starttiden. Ange 0 i fältet Timeout om du inte vill visa urvalsskärmen i trettio sekunder vid start.
  Figur : Fliken Systemstart
  Fönster med fliken Systemstart i Systemkonfiguration

Fliken Tjänster

På fliken Tjänster visas program som startar när Windows 7 startar eller körs periodvis av Windows. Aktivera eller inaktivera start av program genom att markera eller avmarkera kryssrutan bredvid programnamnet.
Figur : Fliken Tjänster
Fönster med fliken Tjänster i Systemkonfiguration

Fliken Start

På fliken Autostart visas program som öppnas automatiskt när Windows öppnats. Här visas även programmets aktuella status (Igång eller Stoppad). Inaktivera enskilda program genom att avmarkera kryssrutan bredvid namnet och sökvägen.
Inaktivera bara följande startobjekt i felsökningssyfte:
obs!
Listan är inte fullständig. En mer detaljerad lista över programaktiviteter finns i Hindra program från att öppnas när Windows startar.
 • Kontrollpanelen HD-ljud
 • HP KBD EXE
 • hp digital bildbearbetning - hp all-i-ett-serie
 • HPRun
 • hpsysdrv
 • HP Total Care Advisor
 • Microsoft Windows-operativsystem
 • NVIDIA-produkter
 • Symantec Technologies-produkter
Figur : Fliken Start
Fönster med fliken Autostart i Systemkonfiguration
I följande lista visas några av de typer av program som öppnas via fliken Autostart:
 • Antivirusprogram – inaktivera endast antivirusprogram vid felsökning. Kom ihåg att aktivera antivirusprogrammet när du är klar med felsökningen.
 • Tangentbordshanterare – inaktivera för att hindra utökade multimedietangenter och volymkontroller från att fungera.
 • Systemfältsikoner – inaktivera om du inte vill att en programikon ska visas i systemfältet (bredvid klockan).

Fliken Verktyg

På fliken Verktyg visas en lista med diagnostikverktyg och andra avancerade verktyg som du kan använda för att förbättra datorns prestanda. Om du vill använda ett verktyg markerar du det i listan och klickar på knappen Starta.
Figur : Fliken Verktyg
Fönster med fliken Verktyg i Systemkonfiguration

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...