hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP och Compaq stationära datorer - Information om Enhetshanteraren (Windows 7)

Det här dokumentet avser HP- och Compaq-datorer med Windows 7.
Det här dokumentet innehåller information om hur man använder verktyget Enhetshanteraren och information om felkoder i Enhetshanteraren.
obs!
Du måste vara inloggad som administratör för att kunna ändra inställningarna i Enhetshanteraren. Andra kan visa inställningarna, men inte ändra dem.
Figur : Enhetshanteraren
Enhetshanteraren lagrar information om de enheter som är installerade på datorn. Enhetshanteraren lagrar följande information:
 • Om enheten fungerar som den ska och felmeddelanden om den inte gör det
 • Installerade maskinvaruenheter
 • IRQ-portar
 • Minnesallokeringar
 • Enhetsdrivrutin
Med Enhetshanteraren kan du ändra enhetens egenskaper.

Så här öppnar du Enhetshanteraren och visar felkoder

Gör så här för att visa felkoder i Enhetshanteraren:
 1. Klicka på Start och skriv in Enhetshanteraren i fältet Starta sökning. Klicka på Enhetshanteraren.
  Figur : Öppna Enhetshanteraren
 2. Dubbelklicka på en enhetstyp (t.ex. dubbelklicka på Visa adaptrar) för att se enheter i den kategorin.
 3. Högerklicka på önskad enhet och klicka sedan på Egenskaper.
  Figur : Klicka på Egenskaper
 4. Klicka på fliken Allmänt för att visa enhetens status.
  Figur : Exempel på ett vanligt statusmeddelande
  Figur : Exempel på ett meddelande om statusproblem
  obs!
  Om enheten har problem visas typen av problem. Du kan även se en felkod och ett nummer med ett förslag till lösning. Om du vill ha mer information om felkoder och vad de betyder kan du läsa Detaljerad information om felkoder.
  Du kan även skicka en Windows-felrapport till Microsoft genom att klicka på Sök efter lösningar, om den knappen visas.

Förstå Enhetshanterarens flikar

I Enhetshanteraren klickar du på plustecknet (+) bredvid en enhet, högerklickar på en specifik enhet och väljer sedan Egenskaper. Fönstret Egenskaper öppnas.
Några av de vanliga flikarna visas nedan. Vissa enheters egenskapsfönster kan bestå av andra flikar än de som förekommer här, inklusive:
 • Detaljer
 • Volymer
 • Avancerat
Klicka på rubriken eller det efterföljande plustecknet (+) för att expandera informationen:
 • Bläddringsrutan längst ner innehåller en lista med Enheter i konflikt. Om konflikt uppstår visas en felkod i den här listan.
 • När Windows hittar en enhet markeras kryssrutan Använd automatiska inställningar. Enheten ska nu fungera korrekt.
 • Om resursinställningarna för en enhet baseras på Grundkonfiguration <n> (där <n> är en siffra, vilken som helst från 0000 till 0009) kan man ändra konfigurationen genom att välja en annan resursinställning i listan.
 • Om inställningarna för enheten inte är baserade på en grundkonfiguration klickar du på knappen Ändra inställning och ställer in resursvärdena manuellt. För att till exempel redigera I/O-intervallet använder du de här stegen:
  1. Avmarkera kryssrutan Använd automatiska inställningar.
  2. Klicka på knappen Ändra inställning.
  3. Klicka på lämpligt I/O-intervall för enheten.
  4. Spara den nya inställningen och klicka på OK för att avsluta.
  5. Starta om datorn för att de nya inställningarna ska börja gälla.

Enhetshanterarens verktygsfält

Använd verktygsfältet i Enhetshanteraren för att utföra olika åtgärder för de enheter som finns i ditt system. Se tabellen nedan för en förklaring av knapparna i verktygsfältet.
Figur : Enhetshanterarens verktygsfältsknappar
Symbol
Definition
Visar/Döljer Enhetshanterarens konsolträd till vänster på skärmen.
Visar egenskaperna för den valda enheten.
Öppnar Enhetshanterarens hjälpfiler (Microsoft Management Console).
Visar åtgärdsfältet i Enhetshanteraren, där möjliga åtgärder för att korrigera ett enhetsproblem visas.
Söker efter maskinvaruförändringar.
Uppdaterar enhetens drivrutinprogramvara om sådan finns.
Avinstallerar enheten från systemet.
Inaktiverar enheten i systemet.

Återställa en drivrutin

Om en enhet slutar fungera efter uppdatering av drivrutinen återställer du den till den tidigare drivrutinen.
 1. Öppna Enhetshanteraren.
 2. Dubbelklicka på enhetstypen. Till exempel kan du dubbelklicka på Visa adaptrar för att se enheterna i den kategorin.
 3. Högerklicka på önskad enhet och klicka sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på fliken Drivrutin.
 5. Klicka på knappen Återställa drivrutin och följ anvisningarna på skärmen.
  obs!
  Om du inte kan välja knappen Återställa drivrutin har inte drivrutinen uppdaterats och kan därför inte återställas.
  Figur : Återställa drivrutinen
  Återställa drivrutinen

Enhetshanterarens felsymboler

I enhetshanteraren används följande symboler för att ge information om ett visst fel med en specifik systemenhet:
Symbol
Definition
Indikerar om det finns problem med enheten. En enhet med problem kan fortfarande fungera. En problemkod som förklarar enhetens problem visas.
Indikerar en inaktiverad enhet. En inaktiverad enhet är en enhet som är en fysisk del av systemet och förbrukar resurser, men som inte har en inläst drivrutin för skyddat läge.
En enhets resurser i Datoregenskaper indikerar att Använd automatiska inställningar inte valts för enheten och att den valdes manuellt. Det indikerar inte ett problem eller ett inaktiverat enhetstillstånd.
Det här indikerar att en exakt (enhetsspecifik) drivrutin inte är tillgänglig och att en kompatibel drivrutin har installerats.

Detaljerad felkodsinformation

I tabellen nedan finns flera fel som kan åtgärdas genom uppdatering av drivrutinen. För drivrutiner, BIOS-korrigeringar och programuppdateringar använder du HP:s söksida för hämtning av drivrutiner och programvara. Sök efter modellnumret för din dator för att få en lista med tillgängliga uppdateringar.
obs!
Om du vill ta bort en enhet från Enhetshanteraren högerklickar du på enhetsnamnet i listan och därefter på Avinstallera.
Du kan även uppdatera en drivrutin på fliken Drivrutin på en enhets egenskapssida. Dubbelklicka på enhetens namn för att få upp sidan Egenskaper i Enhetshanteraren, klicka på fliken Drivrutin och klicka sedan på knappen Uppdatera drivrutin.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...