hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP notebook-datorer - Vad är Blu-ray?

Detta dokument gäller för HP notebook-datorer med Windows Vista.
Förstå optiska skivenheter
De flesta datorer har en optisk skivenhet för läsning eller lagring av stora mängder information. Vissa enheter kan läsa och skriva (bränna) information på en tom skiva medan andra enheter bara läser information. Det finns fyra typer av enheter och skivor som använder olika tekniker:
  • CD - Compact Disc
  • DVD - Digital Video Disc
  • HD-DVD - High Definition Digital Video Disc
  • Blu-ray - Blu-ray-tekniken som patenterats av Sony Corporation
  obs!
För enhetlighet och tydlighet kommer ordet "skiva" att användas i det är dokumentet.
Vad är Blu-ray?
En Blu-ray-skiva är en typ av optisk skiva. Den ser ut som en dvd, men kan lagra ungefär sex gånger så mycket information som en vanlig dvd. Eftersom de rymmer så mycket information kan Blu-ray-skivor spela upp ljud och video med hög definition på HD TV och surroundsystem, medan en vanlig dvd inte kan det. Eftersom Blu-ray-skivor är formaterade så att de kan läsas av en blåviolett laser som har kortare våglängd än en röd laser som används i vanliga dvd-spelare, går det inte att läsa en Blu-ray-skiva i en vanlig dvd-spelare.
Blu-ray är en teknik som håller på att utvecklas. Sony-licensierar tekniken till vissa andra tillverkare, men Sony utvecklar tekniken och dess standarder.
Är Blu-ray detsamma som HD-DVD?
Nej. Det är två olika tekniker. De två skivformaten är inte kompatibla med varandra. Sonys Blu-ray-teknik används i större utsträckning av medietillverkare.
Är Blu-ray bakåtkompatibelt?
Ja. Alla Blu-ray-enheter kan läsa vanliga dvd-skivor samt Blu-ray-skivor.
Kan jag spela upp Blu-ray-skivor på min HDTV med datorn?
Ja, förutsatt att du har en Blu-ray-enhet och lämpliga HDMI-uttag och kablar.
Hur kan jag kontrollera om min dator kan anslutas till en plasma eller LCD HDTV?
Informationen finns i användarhandböckerna och specifikationerna för din dator och tv-apparaten.
På vilket sätt skiljer det sig att ansluta till en HDTV i stället för en extern bildskärm?
Skillnaden består mest i antalet komponenter och typerna av kablar som du behöver. När du ansluter till en extern bildskärm kanske det inte spelar någon roll om innehåll med hög definition kan visas. Den externa bildskärmen kanske inte ens kan visa sådant innehåll.
När du ansluter till en HDTV fungerar det bäst om du använder en HDMI-kabel. Kontrollera att både datorn och tv-apparaten har HDMI-portar. Det finns HDMI-adaptrar om datorn har en mindre port än den på tv:n.
När du ansluter datorn till en bildskärm kanske du inte bryr dig så mycket om ljudkvaliteten. Om du ansluter till en HDTV kan du även vill ansluta datorn till ett surroundsystem för att skapa ett hemmabiosystem. Du kan göra det på flera olika sätt: Du kan ansluta en dator till en tv med HDMI-kablar och sedan ansluta tv-utgången (HDMI-, RCA-kontakter) till en surroundmottagare. Du kan ansluta HDMI-kabeln från datorn till en surroundmottagare och sedan till tv-utgången (HDMI-, RCA-kontakter). Det beror på din typ av utrustning och vad som finns tillgängligt.
Mer information finns i ljudsystemets användarhandböcker.
Behöver jag kablar?
Blu-ray fungerar bäst om ljud- och videosignalerna är anslutna till en utdataenhet, t.ex en HDTV, med en HDMI-kabel. Kontrollera att både datorn och tv-apparaten har HDMI-portar. Det finns HDMI-adaptrar om datorn har en mindre port än den på tv:n.
Blu-ray-skivor fungerar i de flesta fall även med en utdataenhet som saknar stöd för HD. Eventuella länkar i systemet som inte kan hantera innehåll med hög definition, t.ex. spelare, kablar, tv-apparat eller bildskärm, kommer dock att påverka bildens kvalitet. Det är en fråga om den lägsta gemensamma nämnaren. Om du har en Xbox 360 som kan läsa HD-skivor ansluten till en 52-tums HDTV med t.ex. en S-videokabel, kommer du bara att se bilderna med den högsta kvaliteten som S-videokabeln kan hantera. Detsamma gäller om samma Xbox är ansluten till en tv som inte är HD, då kan tv:n inte visa informationen med hög definition.
Behöver jag särskild programvara?
Du behöver rätt drivrutiner för att använda en Blu-ray optisk enhet samt ljud- och video-codecs som kan läsa informationen på en Blu-ray-skiva. En codec är en metod som kodar och komprimerar information och därefter avkodar och expanderar informationen för användning. Dessa och andra program bör redan vara installerade på din notebook-dator om den levererades med en Blu-ray-enhet och uppdateringar för systemet finns alltid tillgängliga på HP:s webbsida för drivrutiner och hämtbara filer.
Kan jag spela in på en Blu-ray-skiva?
Du behöver en Blu-ray-läsare/brännare och en BD-R-skiva som kan brännas en gång eller en BD-RE-skiva som kan brännas flera gånger. Du bör vara medveten om att sådana skivor fortfarande är mycket dyra eftersom efterfrågan ännu inte är tillräckligt stor för att sänka priset.
Ju äldre din Blu-ray-spelare är, desto mer troligt är det att den inte kan göra lagliga kopior av skivinnehåll på en annan enhet.
Vilken typ av kopieringsskydd har Blu-ray-skivor?
Blu-ray använder AACS (Advanced Access Content System) för att skydda innehållet på skivor. De tidiga Blu-ray-spelarna har förmodligen inte en helt utvecklad version av systemet och kan därmed inte skapa lagliga kopior av innehåll. Blu-ray har även flera avancerade säkerhetslager, t.ex. Digital Rights Management (DRM), som de flesta kunder inte är medvetna om eftersom lagren samverkar sömlöst med varandra.
Vad är Digital Rights Management (DRM)?
Digital rights management (DRM) är en blandning av tekniker som används för att skydda upphovsrättsskyddat innehåll och tjänster på digitala medier. För att använda ett program, en musik-dvd, MP3-fil eller ett videospel måste kunden skaffa en licens. De flesta licenser medföljer när du köper mediet.
Förmågan att kopiera medier som du äger kan vara mycket begränsad beroende på villkoren i ditt licensavtal. Om du t.ex. lagligen har hämtat en MP3 från en filtjänst, kanske licensavtalet tillåter att du kopierar filen till MP3-spelare av ett visst märke och ett visst antal datorer. Du kanske inte kan bränna MP3-filen till en skiva och spela den på din Blu-ray-skivenhet.
Finns det olika format för olika regioner på Blu-ray-skivor?
Ja. Precis som en vanlig dvd är en Blu-ray-skiva vanligtvis kodad för en viss region vilket innebär att den bara kan läsas av en spelare som kodats för den regionen. De geografiska regionerna skiljer sig en aning från regionerna för dvd-kodning och regionerna anges nedan.
  • A Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Japan, Taiwan, Nordkorea , Sydkorea, Hongkong och Sydostasien.
  • B Större delen av Europa, Grönland, de franska territorierna, Mellanöstern, Afrika, Australien och Nya Zeeland samt hela Oceanien.
  • C Indien, Bangladesh, Nepal, Kinas fastland, Pakistan, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, centrala och södra Asien.
Vad är en Blu-ray-miniskiva?
En Blu-ray-miniskiva är ca 3 tum (8 cm) i diameter och den är utformad för användning i videokameror och andra inspelningsenheter.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...