hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Använda verktyget Systemkonfiguration (Msconfig) (Windows 7)

Det här dokumentet avser HP:s notebook-datorer med Windows 7.
Verktyget Microsoft Systemkonfiguration (Msconfig) hjälper dig att identifiera och lösa problem genom att tillfälligt förhindra onödiga program från att öppnas när Windows startas. I nedanstående avsnitt hittar du information om hur du arbetar i fönstret Systemkonfiguration.
Börja med att identifiera och avlägsna programvarukonflikter genom att starta datorn i felsäkert läge. I det felsäkra läget startas endast de mest grundläggande enheter och tjänster som behövs för att datorn ska fungera.

Den här videon visar hur du använder Microsofts Verktyg för systemkonfiguration

Öppna verktyget för systemkonfiguration

Det är bra att se fönstret Msconfig samtidigt som du läser om följande flikar. Öppna Msconfig genom att klicka på Start. Skriv msconfig i sökfältet och klicka därefter på msconfig.exe när det visas i listan.

Förstå verktyget Windows Systemkonfiguration

På fliken Allmänt väljer du vilka programtyper som ska öppnas när du startar Windows:
 • Normal start. Alla program som normalt är inställda på att starta med Windows öppnas.
 • Diagnostikstart. Den här inställningen skickar ett kommando när Windows öppnas. Varje program som är schemalagt för att starta med Windows visas, ett i taget. Skriv Y för att öppna en lista med programvaror eller skriv N om du inte vill öppna programmet.
 • Selektiv start. Om du väljer det här alternativet förhindrar du att vissa program startas. När du väljer en viss programtyp under Selektiv start öppnas samtliga program av den aktuella typen tillsammans med Windows. Om du t.ex. väljer Läs in Autostart-objekt öppnas samtliga objekt på fliken Start.
På fliken Start konfigurerar du alternativen för operativsystemet och avancerade felsökningsinställningar:
 • Felsäker start: Minimal. Systemet startar till Utforskaren i felsäkert läge. Endast viktiga systemtjänster körs. Nätverket är inte aktiverat.
 • Felsäker start: Alternativt gränssnitt. Systemet startar till kommandotolken i felsäkert läge. Endast viktiga tjänster körs. Nätverket och skrivbordet är inte aktiverade.
 • Felsäker start: Active Directory-reparation. Systemet startar till skrivbordet i felsäkert läge. Viktiga systemtjänster och Active Directory körs.
 • Felsäker start: Nätverk. Systemet startar till skrivbordet i felsäkert läge. Endast viktiga systemtjänster körs. Nätverket är aktiverat.
 • Start utan grafiskt gränssnitt. Skrivbordet i Windows visas inte när du startar systemet.
 • Startloggning. All information från startprocessen lagras i filen %SystemRoot*Ntbtlog.txt.
 • Enkel grafik. Systemet startar och visar skrivbordet i lägsta möjliga upplösning. I det här läget laddas standarddrivrutinerna för VGA, i stället för de specifika drivrutinerna för datorns grafikkort.
 • Startinformation. Drivrutinernas namn visas i takt med att laddas under startprocessen.
 • Gör alla startinställningar permanenta. När det här alternativet har valts kan du inte ändra dina inställningar genom att välja Normal start på fliken Allmänt; alla alternativ som du vill ändra tillbaka måste ändras manuellt.
Använd fliken Tjänster för att visa program som startas samtidigt med Windows eller körs regelbundet av operativsystemet.
Använd fliken Autostart för att visa de program som öppnas automatiskt efter att Windows har startats. Avmarkera kryssrutan vid namnet och sökvägen för det eller de program som du vill inaktivera.
På fliken Verktyg väljer och kör du diagnostikverktyg.

Starta datorn i felsäkert läge med hjälp av Msconfig

Följ anvisningarna för att hindra normala startobjekt, inklusive antivirusprogram och andra viktiga funktioner, från att starta.
Följ anvisningarna nedan för att felsöka systemet och återställa konfigurationen för normal start när datorn fungerar som den ska.
 1. Öppna Msconfig genom att klicka på Start. Skriv msconfig i sökfältet och klicka därefter på msconfig.exe när det visas i listan.
 2. Välj Diagnostikstart på fliken Allmänt i fönstret Systemkonfiguration.
 3. På fliken Systemstart väljer du Felsäker start och klickar på OK.
 4. Klicka på Starta om för att starta om datorn i felsäkert läge.
  Håll in strömbrytaren för att starta datorn om det inte sker automatiskt.
 5. När datorn startas om och körs i felsäkert läge klickar du på Start, anger msconfig i sökrutan och trycker på retur för att öppna fönstret Systemkonfiguration.
 6. Välj önskat diagnostikverktyg på fliken Verktyg i fönstret Systemkonfiguration och klicka på Starta.
När du är klar med felsökningen av ett problem upprepar du stegen ovan, men väljer Normal start så att startprogram och starttjänster startas tillsammans med Windows.

Säkra startinställningar

När du gör en diagnostikfelsökning i Windows 7 bör du inte inaktivera följande startobjekt:
 • BTTray.exe
 • QPService.exe
 • HPHC_Scheduler.exe
 • HPWuSchd2.exe
 • QlbCtrl.exe
 • MSASCui.exe
 • NVCpl.dll
 • NvStartup
 • NVMcTray
 • NvTaskbarInit
 • jusched.exe
 • ccApp.exe
 • cltUIStb.exe
 • osCheck.exe
 • SynTPEnh.exr
 • WiFiMsg.exe
 • HPWAMain.exe
 • HPWuSch2.exe

Inaktivera andra startobjekt för felsökningsändamål

Följande programtyper kan inaktiveras för felsökningsändamål, men behöver då aktiveras innan Msconfig ställs in på normal start.
 • Antivirusprogram - Inaktivera endast antivirusprogram i samband med felsökning.
 • Tangentbordshanterare - Inaktivera för att spärra volymreglage och multimedietangenter med utökade funktioner.
 • Systemfältsikoner - Inaktivera om du inte vill att programikoner ska visas i systemfältet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...