hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

  Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Produktaktivering för Windows 7

Det här dokumentet avser HP:s och Compaqs Notebook-datorer med Windows 7.
I syfte att förhindra piratkopiering av programvara måste Microsoft Windows 7 aktiveras innan den fullständiga versionen av operativsystemet kan användas. Använd stegen i det här dokumentet för mer information om produktaktivering av Windows 7
Du måste aktivera Windows 7 när:
 • du köper en ny HP- eller Compaq-notebook.
 • du köper ett butiksexemplar av Windows 7.
 • du uppgraderar till en annan version, t.ex Windows 7 Enterprise.
 • en varning för piratkopiering visas på datorn.
 • Windows uppmanar till aktivering när det har aktiverats.
 • I Windows 7 visas felmeddelandet "Windows är inte äkta" på skärmen:

Typer av aktivering av Windows 7

Du kan aktivera Windows 7 på två olika sätt:
 • Vid Windows Produktaktivering (WPA) skickas en installationskod till Microsoft som verifierar Windows och därefter aktiverar operativsystemet. WPA omfattar två nummer. Ett installations-ID (genereras genom inmatning av en Windows 7 produktnyckel) som ägaren av notebook-datorn anger gentemot Microsoft, antingen via Internet eller telefon. Det andra är en bekräftelsekod som skickas tillbaka av Microsoft och används för att aktivera operativsystemet. Den här metoden används när du uppgraderar eller installerar en ny Windows 7-utgåva från en skiva (inte HP:s systemåterställningsskiva).
 • En System Locked Pre-installation (SLP) utförs på fabriken. Inga användaråtgärder krävs för att aktivera operativsystemet innan det används. På SLP-aktiverade system kan det mesta av datorns maskinvara bytas ut utan att operativsystemet behöver aktiveras om hos Microsoft.
  obs!
  De flesta HP- och Compaq-notebooks levereras med Windows 7 föraktiverat.

Villkor för Windows-aktivering

I följande lista förklaras termerna som används under aktiveringsprocessen:
 • Windows produktaktivering - Datorn måste låsas upp innan Windows kan användas.
 • System Locked Pre-installation (SLP) - Användaren behöver normalt inte vidta några åtgärder för att aktivera Windows.
 • Licensavtal för slutanvändare (EULA) - Ett avtal som användaren av Windows måste godkänna för att kunna använda Windows-produkten.
 • Äkthetsbevis (Certificate of Authenticity, COA) - En identifieringsmetod för ägandebevis i syfte att bevisa att en produkt inte är förfalskad eller har piratkopierats. Beviset är normalt i form av en dekal med en streckkod och ett produktnummer.
 • Installationskod - Ett nummer som genereras när äkthetsbevisets nummer anges under installationen av Windows.
 • Bekräftelsekod - Ett nummer som gör det möjligt för användaren att slutföra aktiveringsprocessen.

Windows 7 varning för piratkopiering

Windows 7 varning för piratkopiering visas med jämna mellanrum om ditt Windows-exemplar inte har aktiverats. Om du aktiverar Windows 7, försvinner påminnelsen.
Figur : Exempel på varning för piratkopiering i Windows 7
Exempel på varning för piratkopiering i Windows 7
Om du har uppgraderat din dator till Windows 7 från en tidigare Windows-version eller om du har installerat ett nytt exemplar av Windows 7 på din notebook-dator, är detta meddelande normalt fram tills det att du aktiverar produkten.
Om du får varningsmeddelandet om piratkopiering och din notebook-dator levererades med Windows 7 förinstallerat, kanske Windows 7 måste aktiveras igen. Alternativt behöver systemet återställas via HP Systemåterställning, som återställer operativsystemet till fabriksinställningarna.

Windows 7 uppmanar till ny aktivering

Om notebook-datorn levererades med Windows 7 förinstallerat kan följande omständigheter leda till att Windows behöver aktiveras genom Microsoft:
 • Uppgradera Windows.
 • En systemåterställning för HP efter återställning med HP återställningsskivor har slutförts.
 • Vissa drivrutiner och program har installeras.
 • Särskilda operativsystemprogram eller -filer har avinstallerats.
 • BIOS uppgraderas eller en ny BIOS-flash installeras från en annan tillverkare än HP.
 • Moderkortet byts ut mot ett som inte innehåller ursprungstillverkarens (OEM) specifika BIOS-version.

Windows 7 är inte äkta

Windows 7 visat ett aktiveringsfönster och skrivbordets bakgrund kan vara svart med ett av följande felmeddelanden:
 • Windows är inte äkta.
 • Det här exemplaret av Windows är inte äkta.
 • Du måste aktivera idag. Aktivera Windows nu.
 • Fel: 0x80070005, åtkomst nekad: Den begärda åtgärden kräver upphöjd administratörsbehörighet.
Figur : Exempel på meddelandet "Windows är inte äkta"
Exempel på meddelandet "Windows är inte äkta"
Aktivera Windows 7 på nytt för att lösa problemet.
Om ditt exemplar av Windows 7 är äkta kan det sakna behörigheter i registernyckeln eller sakna registernycklar. Se Windows 7 visar "Windows är inte äkta" med felkoden 0x80070005 för felsökningsinformation på Microsofts webbplats.

Aktivera Windows 7 via Internet

Det snabbaste och enklaste sättet att aktivera ditt exemplar av Windows 7 är att göra det via Internet. Om du inte har en Internet-anslutning eller om det inte passar med en nätverksanslutning, se avsnittet Andra sätt att aktivera Windows 7.
Aktivera Windows 7 via Internet:
 1. Anslut till Internet.
 2. Klicka på Start, skriv system i sökfältet och välj programmet Kontrollpanelen System i listan över sökresultat.
  Figur : System
  Systemfönster
 3. I fönstret System bläddrar du till Windows-aktivering och klicka på Ändra produktnyckel.
  Figur : Ändra produktnyckel
  Ändra produktnyckel
 4. I fönstret Windows-aktivering väljer du Aktivera Windows online nu.
  Figur : Aktivera Windows online nu
  Aktivera Windows online nu
 5. Ange produktnyckeln i fältet Produktnyckel, klicka på Nästa och följ sedan instruktionerna på skärmen.
  Figur : Ange produktnyckeln
  Ange produktnyckeln
  Produktnyckeln sitter på etiketten för äkthetsbevis på notebook-datorn (ofta på undersidan) eller förpackningen till Windows 7-skivan.
  Figur : Produktnyckel på äkthetsbeviset
  Produktnyckel på äkthetsbeviset
  Om du har förpackningen till Windows 7-skivan, se Applicera Windows 7-etiketten med äkthetsbeviset på datorn för enkel referens i framtiden.
 6. Om produktaktiveringen har slutförts visas en skärm som bekräftar detta och installationen av Windows 7 fortsätter. Du är nu klar.
  Figur : Windows-aktiveringen lyckades
  Windows-aktiveringen lyckades
När du har aktiverat Windows 7 indikeras detta i System i Kontrollpanelen.
Mer information om att aktivera Windows 7 finns på Microsoft TechNet i artikeln Windows Activation Technologies in Windows 7 (på engelska).

Andra sätt att aktivera Windows 7

Nedan förklaras andra sätt att aktivera Windows 7.

Se även

Webbplatsen Microsoft produktaktivering (på engelska)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...