hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s notebook-datorer - Gå över i felsäkert läge (Windows 7)

Det här dokumentet avser HP:s notebook-datorer med Windows 7
Genom att köra Windows 7 i felsäkert läge kan du felsöka och åtgärda problem som uppstår i samband med normal drift. Du ska endast gå över i felsäkert läge om du uppmanas göra det i samband med felsökningsanvisningar. Du kan gå över i felsäkert läge när du startar datorn, eller när du använder Microsofts konfigurationsverktyg för att förbereda systemet för nästa gång det startas.
Felsäkert Läge är praktiskt som del av avancerad felsökning. Windows läses in med en minimiuppsättning av drivrutiner och skärmen visas med låg upplösning. När du har åtgärdat alla problem, och startar om datorn efter felsökningen, återgår datorn till normalläget.

Starta datorn i felsäkert läge

Följ anvisningarna nedan för att starta Windows 7 i felsäkert läge:
 1. Ta ut alla CD- och DVD-skivor ur datorn. Se till att all kringutrustning, till exempel skrivare och USB-enheter, också är bortkopplade.
 2. Håll in strömknappen för att starta om datorn och tryck omedelbart på f8 upprepade gånger.
 3. Välj alternativet Felsäkert läge med nätverk när du uppmanas att göra det.
 4. Logga in på datorn som administratör.

Använda msconfig för att gå över i felsäkert läge

Om du kan starta Windows 7 följer du anvisningarna nedan för att gå över i felsäkert läge.
 1. Klicka på Start, ange msconfig i sökfältet och tryck sedan på retur för att öppna fönstret Systemkonfiguration.
 2. Välj Diagnostikstart på fliken Allmänt i fönstret Systemkonfiguration.
 3. På fliken Systemstart väljer du Felsäker start och klickar på OK.
 4. Klicka på Starta om för att starta om datorn i felsäkert läge. Håll in strömknappen för att starta datorn om den inte startas om automatiskt.
 5. Välj önskat diagnostikverktyg på fliken Verktyg i fönstret Systemkonfiguration.
Datorn går nu i felsäkert läge.

Använda msconfig för att gå ur felsäkert läge

När du har slutfört felsökningen och åtgärdat eventuella fel följer du anvisningarna nedan för att gå ur det felsäkra läget och återgå till normalläget.
 1. Klicka på Start, ange msconfig i sökfältet och tryck sedan på retur för att öppna fönstret Systemkonfiguration.
 2. Välj Normal start på fliken Allmänt i fönstret Systemkonfiguration och klicka på OK.
Starta om datorn när du uppmanas att göra det. Datorn arbetar nu normalläge.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...