hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s bärbara datorer - Skapa och hantera lösenord i Windows 7

Detta dokument avser bärbara HP-datorer med Windows 7.
För att skydda den privata integriteten när du är ute på webben liksom känsliga uppgifter på datorn bör du skapa ett säkert lösenord. Ett säkert lösenord är nämligen svårt att gissa på kort tid för ett dataprogram eller en obehörig person.

Tips om hur man skapar säkra lösenord

När man skapar ett lösenord finns det vissa saker som gör det säkrare och svårare för obehöriga att gissa. Vi har tagit upp ett antal av dem nedan.

Ett bra lösenord kännetecknas av följande egenskaper:

 • Det innehåller skiljeteckecken och/eller siffror.
 • Det är en kombination av stora och små bokstäver.
 • Liknande tecken får ersätta andra, t.ex. siffran 0 (noll) istället för bokstaven O, ett dollartecken ($) istället för S och siffran 3 istället för E.
 • Det innehåller fonetiska ersättningstecken, t.ex. "4ling" istället för "Fyrling".

Ett dåligt lösenord kännetecknas bland annat av följande:

 • Det står med som ett av exemplen på ett bra lösenord.
 • Det innehåller personuppgifter (namn, födelsedatum o.s.v.).
 • Det innehåller ord, förkortningar eller akronymer som går att hitta i en ordbok.
 • Det är en fras eller ett ord som enkelt kan ledas tillbaka till användaren (t.ex. en hobby, favoritlag i fotboll och namn på husdjur).
 • Det bildar en bokstavsserie på tangentbordet (som "asdf" eller "qwerty") eller en rak nummerserie (t.ex. "1234").
 • Det innehåller enbart siffror eller enbart stora eller små bokstäver.
 • Det innehåller tecken som upprepas (exempelvis "aa11").

Tips om hur man skyddar lösenord

Följ anvisningarna nedan för att skydda lösenordet.
 • Skicka aldrig lösenordet till någon via e-post, inte ens till dig själv.
 • Avslöja aldrig lösenordet för någon (kollegor, familjemedlemmar, vänner m.fl.).
 • Byt lösenordet regelbundet (mellan en gång i månaden och en gång i kvartalet).
 • Skriv aldrig upp lösenordet.
 • Om visar sig vara absolut nödvändigt att skriva upp lösenordet får lappen på inga villkor förvaras i närheten av datorn.

Säkerhetskopiera och återställa lösenord

Om du har svårt att komma ihåg lösenord kan du använda Windows 7-guiden för glömda lösenord. Med hjälp av den kan du spara lösenordet på ett USB-minne. USB-minnet är en extern och flyttbar enhet som du kan spara data på och ta med dig överallt.
Öppna guiden för bortglömda lösenord genom att öppna Start-menyn, skriva lösenord och välja Create a password reset disk (Skapa en återställningsdisk för lösenord).

Lägga till, ta bort och ändra lösenord i Windows 7

Följ anvisningarna nedan för att skapa eller ändra lösenord i Windows 7:
 1. Öppna Start-menyn i nedre vänstra hörnet på skärmen.
 2. Klicka på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på länken Användarkonton.
 4. Klicka på länken Användarkonton en gång till.
 5. Om det finns mer än ett konto klickar du på Manage another account (Hantera andra konton) för att visa alla användarkonton.
 6. Dubbelklicka på önskat konto.
 7. Välj Create a password (Skapa lösenord), Change the password (Ändra lösenordet) eller Remove the password (Ta bort lösenordet).
 8. Välj önskad åtgärd och stäng fönstret för att verkställa ändringarna.
Ett bra och säkert lösenord hjälper till att skydda dina data.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...