hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Skapa och hantera lösenord i Vista

Hur säkert är ditt lösenord?

Första steget när det gäller att skydda och hantera din integritet både på internet och på din dator är att skapa ett säkert lösenord. Ett säkert lösenord, är ett lösenord som ett datorprogram eller en envis person inte lätt kan gissa på kort tid.

Tips för att skapa ett säkert lösenord

Ett säkert lösenord, är ett lösenord som effektivt hindrar människor och datorprogram från att få obehörig åtkomst till din dator.

Ett starkt lösenord ska innehålla följande:

 • Det innehåller symboltecken och/eller siffror.
 • Det är en kombination av gemena och versaler.
 • Det använder liknande tecken som ersättning, som t.ex. noll för bokstaven O, symbolen $ för bokstaven S och siffran 3 för bokstaven E.
 • Det innehåller fonetiska ersättningar, som t.ex. 'Luv2Laf' för 'Love to Laugh'.

Et svagt lösenord innehåller ofta en av följande egenskaper:

 • Det finns med som ett exempel på hur man väljer ett bra lösenord.
 • Det innehåller personliga uppgifter (t.ex. ditt namn, födelsedatum, osv.).
 • Det innehåller ord eller akronymer som finns i lexikon.
 • Det innehåller en fras eller term som enkelt kan ledas till dig (t.ex. dina hobbies, favoritlag i idrott, namnet på ditt husdjur, osv.).
 • Det innehåller en serie tangentmönster (som t.ex. sekvensen asdf) eller siffror i följd (som 1234).
 • Det innehåller bara siffror, gemener eller versaler.
 • Det innehåller upprepning av olika tecken (t.ex. aa11).

Tips för att behålla ett säkert lösenord

 • Skicka aldrig ett lösenord via e-post, inte ens till dig själv.
 • Tala aldrig om ditt lösenord för någon (t.ex. kollegor, familjemedlemmar, vänner, osv.).
 • Ändra lösenordet med jämna mellanrum (vanligen var 30 till 90 dag).
 • Skriv aldrig ner ditt lösenord.
  obs!
  Om du känner att du måste skriva ner ditt lösenord för att du kanske glömmer det annars, rekommenderas starkt att du förvarar lösenordet på en säker plats långt från din arbetsplats och aldrig nära din dator. Ett låst dokumentskåp är ett bra exempel på en säker plats att förvara ett lösenord, om du absolut måste skriva ner det.

Säkerhetskopiering och återställning av lösenord

Lagra det sparade lösenbordet på ett externt USB-minne eller annan flyttbar media och förvara det på en säker plats långt bort från din arbetsplats.
Ett externt USB-minne är en portabel enhet som gör att du kan lagra data och ta dem med dig. Du kan enkelt överföra data från en dator till en annan med ett USB-minne.

Hantera dina lösenord för nätverket i Windows Vista

Följ de här stegen för att hantera dina lösenord i Windows Vista:
 1. Klicka på Start längst ner till vänster på skärmen.
 2. Klicka på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Användarkonton.
 4. Klicka på Användarkonton en gång till.
 5. Klicka på Hantera nätverkslösenord till vänster i Kontrollpanelen.
Du kan Lägga till, Ta bort, eller Redigera användarnamn för att hantera nätverkslösenord från fönstret Lagrade namn och lösenord.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...