hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Symbolen för att batteriet laddas visas inte i Windows Vista eller laddningslampan tänds inte

Detta dokument gäller för HP Notebook-datorer med Windows Vista.
Information om problem med batteriladdning
Om batteriet i din bärbara dator inte laddas eller du inte kan se någon symbol som markerar att batteriet laddas, är det troligt att batteriet fungerar som det ska men att det har uppstått problem med energihanteringsprogrammet. Åtgärda problemet genom att av- och ominstallera energihanteringsprogrammet med hjälp av Enhetshanteraren. I dokumentet förklaras hur du av- och ominstallerar ACPI-batteriprogrammet i Windows Vista samt hur du hämtar och installerar uppdaterade BIOS-filer om sådana behövs för att åtgärda andra batteriproblem.
Av- och ominstallera energihanteringsprogram i Windows Vista
Följ stegen nedan för att åtgärda problem med energihanteringsprogrammet till batteriet.
  1. Klicka på Start, skriv enhet i sökfältet och välj sedan Enhetshanteraren.
  2. Maximera kategorin Batterier.
  3. Under kategorin Batterier, högerklickar du på posten Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery och väljer Avinstallera.
      varning!
    Ta inte bort drivrutinen Microsoft AC Adapter eller någon annan ACPI-kompatibel drivrutin.
  4. Klicka på Sök efter maskinvaruförändringar i Enhetshanterarens aktivitetsfält .
    Du kan också välja Åtgärd > Sök efter maskinvaruförändringar.
Datorn genomsöks efter maskinvara som saknar installerade drivrutiner och därefter installeras de drivrutiner du behöver för att hantera batteriet. Nu bör du kunna se en symbol för att batteriet laddas på datorn.
Lär dig mer om varför batterilampan inte lyser när batteriet laddas på vissa bärbara datorer
I vissa bärbara modeller kanske batterilampan inte lyser när batteriet laddas, om batteriet är mycket urladdat. Det indikerar att det finns ett problem i BIOS, som är en av de viktiga program som gör att datorn kan körs. Uppdatera BIOS-inställningarna för att åtgärda problemet.
Mer information om hur du får uppdateringar till BIOS finns i HP Notebook-datorer - Hitta och installera uppdaterat BIOS, drivrutiner och programvara.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...