hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet 1018- och 1018s-skrivare - Installera LaserJet (maskinvara)

Inledning
Det här dokumentet beskriver hur du installerar produktens fysiska delar. Gå igenom dessa steg innan produktens programvara installeras på datorn.
Det här dokumentet innehåller följande steg för produktinstallation:
 • Packa upp skrivaren och kontrollera förpackningens innehåll
 • Ta bort förpackningstejpen och installera pappersledarna
 • Sätt i tonerkassetten
 • Anslut nätkabeln
 • Slå på strömmen
 • Fyll på vanligt papper
Installera skrivaren
Följ dessa steg i den ordning de anges.
Steg ett: Packa upp skrivaren och kontrollera förpackningens innehåll
 1. Ta ur produkten ur förpackningen.
  Figur : Ta ur produkten ur förpackningen
  Illustration: Ta ur produkten ur förpackningen
 2. Kontrollera att allt finns med i lådan.
Innehållet kan variera i olika länder/regioner. Se förpackningen för information om vilka artiklar som medföljer i kartongen.
Steg två: Ta bort förpackningstejpen och installera pappersledarna
 1. Öppna pappersfacket.
  Figur : Öppna pappersfacket
  Bild: Öppna pappersfacket
 2. Ta bort all orange förpackningstejp från produkten.
  Figur : Ta bort förpackningstejpen
  Illustration: Ta bort förpackningstejpen
 3. Montera pappersledarna för utmatning av papperet.
  Figur : Montera pappersledarna för utmatning av papperet
  Illustration: Montera pappersledarna för utmatning av papperet
Steg tre: Sätt i tonerkassetten
 1. Öppna tonerkassettluckan.
  Figur : Öppna tonerkassettluckan
  Illustration: Öppna tonerkassettluckan
 2. Ta ur patronen ur förpackningen och skaka patronen fram och tillbaka cirka fem gånger för att blanda tonern.
  Figur : Ta ut bläckpatronen och skaka
  Illustration: Ta ut bläckpatronen och skaka
 3. Ta bort förslutningstejpen från patronen.
  Figur : Ta bort förslutningstejpen
  Illustration: Ta bort förslutningstejpen
 4. Sätt i tonerkassetten och stäng tonerkassettluckan.
  Figur : Sätt i bläckpatronen och stäng luckan
  Illustration: Sätt i bläckpatronen och stäng luckan
Steg fyra: Anslut nätkabeln
Anslut nätkabeln till produktens baksida och sätt i den andra änden i vägguttaget.
Figur : Anslut nätkabeln
Illustration: Anslut nätkabeln
Steg fem: Slå på strömmen
Tryck på strömbrytaren för att starta produkten.
Figur : Tryck på strömbrytaren
Illustration: Tryck på strömbrytaren
Steg sex: Fyll på vanligt papper
 1. Dra papperslängds- och pappersbreddsledarna till deras yttersta lägen.
  Figur : Dra ut pappersledarna
  Illustration: Dra ut pappersledarna
 2. Lägg i papperet i pappersfacket och för sedan papperslängds- och pappersbreddsledarna inåt tills de ligger an mot papperskanten.
  Figur : Fyll på papper och för pappersledarna inåt
  Illustration: Fyll på papper och för pappersledarna inåt.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...