hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s bärbara datorer - Felmeddelandet "Unmountable_Boot_Volume" på blå kraschskärm inträffar under systemstart eller laddning i Windows XP

Det kan hända att följande fel inträffar när HP:s bärbara datorer med Windows XP utan XP Service Pack 2 startas:
STOP 0x000000ED (0xaaaaaaaa,0xbbbbbbbb,0xcccccccc,0xdddddddd) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Det här felet är kopplat till hur Windows XP kommunicerar med hårddisken under oväntade avstängningar. Ibland, om innehållet i cacheminnet är inte skriven till hårddisken på rätt sätt, vilket ger upphov till felet när den bärbara datorn startas om.
Följ anvisningarna nedan för att lösa felet “Unmountable_Boot_Volume” på blå kraschskärm:
 1. Ta bort det första felmeddelandet och kör kommandot för diskkontroll (CHKDSK).
 2. Installera Windows XP Service Pack 2 för att förhindra felet.
 3. Installera vid behov om Windows XP.
Om du vill ha mer information från Microsoft om hur du löser det här felet kan du läsa Felmeddelandet “Stop 0x000000ED” visas när volymen på IDE-disken är monterad med cachelagring aktiverad (på engelska) och Microsofts hjälp- och supportartikel Omonterbar startvolym (på engelska).
Alternativ 1: Rensa det första Unmountable_Boot_Volume-felet
Den första åtgärden som du bör vidta är att kringgå felmeddelandet och köra kommandot CHKDSK /R så att datorn kan laddas till Windows. Beroende på när felet uppstod under startprocessen kan felmeddelandet kringgås med hjälp av en eller flera följande åtgärder. Koppla bort all kringutrustning och koppla bort alla USB-enheter.
 • Starta om datorn och om ett alternativ visas för att antingen starta Windows XP eller starta återställningskonsolen väljer du Återställningskonsol, startar datorn i Felsäkert läge, öppnar ett kommandofönster och kör CHKDSK /R.
 • Starta om datorn, tryck på F8 för att starta i felsäkert läge, öppna ett kommandofönster och kör CHKDSK /R.
 • Om du har en bärbar dator av senare modell med Windows XP och HP Recovery Manager på hårddiskpartition D: Starta om datorn, tryck på F11 för att starta HP Recovery Manager och välj Avancerade alternativ. Öppna ett kommandofönster och kör CHKDSK /R om du uppmanas att göra det.
 • Om du har den skiva med operativsystemet från HP som medföljde äldre bärbara datorer med Windows XP eller en detaljhandelsversion av Windows XP-skivan använder du alternativ 1 för att starta om datorn, väljer Återställningskonsol och kör CHKDSK /R.
 • Om du har den återställningsskiva från HP som medföljer nyare bärbara modeller med Windows XP och inte kan öppna HP Recovery Manager på hårddisken måste du installera om Windows XP och sedan installera Windows XP Service Pack 2.
  obs!
På återställningsskivan från HP finns det inte någon återställningskonsol, men den kan användas för att återställa den ursprungliga Windows XP-bilden på hårddisken. Om du har förlagt eller tappat bort din skiva, se HP-datorer - Söka efter återställningsskivor? (på engelska) för att beställa en ny skiva.
När datorn kan starta Windows XP förhindrar du att felet uppstår igen genom att köra verktyget Windows Update och installera Windows XP Service Pack 2 (eller senare).
Kör CHKDSK /R från återställningskonsolen
Om det inte går att starta datorn i felsäkert läge (F8) och det inte heller går att starta Recovery Manager (F11) kan du pröva att starta Återställningskonsolen för Windows och köra kommandot CHKDSK /R för att rensa det ursprungliga felet Unmountable_Boot_Volume. I följande steg beskrivs hur du öppnar ett kommandofönster med återställningskonsolen. När du öppnat kommandofönstret i Windows XP är anvisningarna för hur du använder kommandot för diskkontroll (CHKDSK /R) detsamma.
 1. Sätt i HP-skivan med operativsystemet, eller detaljhandelsversionen av skivan med operativsystemet, i cd- eller dvd-enheten och tryck på strömbrytaren för att starta datorn.
 2. Tryck på valfri tangent för att starta från cd- eller dvd-enheten när du uppmanas att göra det.
 3. En blå skärm öppnas och flera filer läses in. Den här inläsningsprocessen kan ta en minut eller mer att slutföra.
 4. När installationsmenyn visas på den blå skärmen trycker du på R för att välja alternativet Reparera en Windows XP-installation.
  När du väljer det här alternativet öppnas ett kommandofönster.
  Om datorn har startat Windows klickar du på Start > Kör, skriver CMD och trycker på Retur för att öppna ett kommandofönster.
  Figur : Fönstret kommandoprompten
  Bild på kommandoprompten.
 5. Vid C:\ skriver du CHKDSK /R och trycker på Retur. Denna process tar 30–60 minuter beroende på hur stor hårddisken är och reparationens omfattning.
 6. När CHKDSK-kommandot visar resultaten av åtgärderna skriver du exit vid C: och trycker sedan på Retur.
 7. Windows startas om. Mata ut cd- eller dvd-skivan och låt Windows starta normalt.
De här åtgärderna korrigerar det ursprungliga felmeddelandet.
Alternativ 2: Installera vid behov om operativsystemet
Det här alternativet behövs endast om datorn inte kan starta Windows eller om du inte kan öppna ett kommandoradsfönster. Du behöver installera om XP-operativsystemet samt drivrutiner, program och alla uppgraderingar.
  varning!
Personliga data och programvara som installerats på datorn går förlorade under denna process. HP Recovery Manager uppmanar dig att göra en säkerhetskopia av dokument och mappar innan du installerar om operativsystemet. Om du använder detaljhandelsversionen av Windows XP visas inte någon uppmaning om att säkerhetskopiera viktiga filer.
Installera om Windows XP
Följ anvisningarna nedan om du vill installera om operativsystemet Windows XP med hjälp av HP:s skiva med operativsystemet eller en detaljhandelsversion av Microsofts installationsskiva.
 1. Anslut nätadaptern till den bärbara datorn.
 2. Sätt i installationsskivan för Windows XP från HP eller Microsoft i cd- eller dvd-enheten och tryck på strömbrytaren för att starta datorn.
 3. Tryck på valfri tangent för att starta från cd- eller dvd-enheten när du uppmanas att göra det.
 4. En blå skärm öppnas och flera filer läses in. Den här inläsningsprocessen kan ta en minut eller mer att slutföra.
 5. Vid den blå inställningsmenyn trycker du på Retur för att fortsätta.
 6. Tryck på F8 för att godkänna licensavtalet och fortsätta.
 7. När installationsfönstret visas trycker du på Esc för att installera operativsystemet från grunden (inte reparera det).
 8. Tryck på Retur för att konfigurera operativsystemet.
 9. Tryck på C för att fortsätta installationen på den valda partitionen.
 10. Välj Formatera partitionen med filsystemet NTFS (snabb) med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna och tryck på Retur.
 11. Ett varningsmeddelande visas om att alla filer kommer att raderas när enheten formateras.
  1. Tryck på Esc för att avbryta formateringen.
  2. Tryck på F för att formatera enheten.
När hårddisken har formaterats om startar installationen av Windows XP. Installationen kan ta upp till en timme. Datorn startas om flera gånger och visar skrivbordet i Windows, men det innebär inte att konfigurationsprocessen har slutförts. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera maskin- och programvaruinställningar. Konfigurationen är slutförd när du blir uppmanad att logga in på datorn.
  obs!
Om Microsoft Windows produktnyckel efterfrågas letar du upp den på Microsofts äkthetsintyg (Certificate of Authenticity) på undersidan av den bärbara datorn.
Om datorn levererades med en installationsskiva för Windows XP från HP kan det även hända att det ingick en skiva för återställning av drivrutiner. Dessa extradrivrutiner kan behövas för nätverksanslutning eller för att kunna använda alla maskinvarukomponenter. Sätt i HP:s skiva för återställning av drivrutiner i den optiska skivenheten och följ anvisningarna på skärmen. Se HP-bärbara datorer - Återställ program genom att använda skivan för återställning av program och drivrutiner (2001 till 2005) (på engelska)
Återställ Windows XP
Följ anvisningarna nedan för att återställa den ursprungliga Windows XP-versionen med hjälp av en återställningsskiva från HP, antingen en som har skapats i Recovery Manager eller en som beställts från HP.
För detaljerade modellspecifika återställningsanvisningar, se Översikt över reparation eller ominstallation av operativsystemet (på engelska).
 1. Anslut nätadaptern till den bärbara datorn.
 2. Sätt i HP-återställningsskivan i cd- eller dvd-enheten och tryck på strömbrytaren för att starta datorn.
 3. Tryck på valfri tangent för att starta från cd- eller dvd-enheten när du uppmanas att göra det.
 4. På skärmen Recovery Manager visas en lista med alternativ.
 5. Om du uppmanas att säkerhetskopiera viktiga filer sätter du i en tom cd- eller dvd-skiva i den optiska skivenheten, klickar på Nästa och följer anvisningarna på skärmen för att säkerhetskopiera filerna.
 6. Om du uppmanas att återställa operativsystemet klickar du på Nästa.
 7. När ett varningsmeddelande visas om att alla aktuella filer kan raderas klickar du på Nästa för att bekräfta valet.
Återställningsprocessen med HP:s återställningsskivor tar en timme eller mer. Datorn startar om flera gånger och skrivbordet i Windows visas i flera minuter, men det innebär inte att återställnings- och konfigurationsprocessen har slutförts.
Det tar tid att packa upp och installera alla program och filer som ingår i den ursprungliga installationen av HP:s bärbara datorer. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera maskin- och programvaruinställningar. Åtrställningen är slutförd när du blir uppmanad att logga in på datorn.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...