hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Bärbara HP-datorer - Jag kan inte ansluta till en Bluetooth-enhet i Windows XP

Beskrivning
Det går inte att ansluta en bärbar HP-dator till en Bluetooth-enhet som skrivare, hörlurar, mus eller tangentbord.
Lösning
För att du ska kunna ansluta Bluetooth-enheter till bärbara HP-datorer måste Bluetooth-enheten vara korrekt installerad och aktiverad i Windows. Dessutom krävs att Bluetooth-enheten är installerad och aktiverad i den bärbara HP-datorn.
Alla bärbara HP-datorer är inte konfigurerade med Bluetooth. Innan du provar metoderna i dokumentet, ta reda på om datorn är konfigurerad med Bluetooth-teknik genom att läsa i handboken som medföljde den.
  obs!
I följande metoder antar vi att Windows XP Service Pack 2 har installerats och att datorn är konfigurerad med Bluetooth-teknik.
Använd en eller flera av följande metoder för att rätta till problem med Bluetooth-anslutningen.
Metod 1: Kontrollera att Bluetooth-enheten har ström
Bluetooth-enheten måste ha tillgång till ström och fungera som den ska för att det ska gå att ansluta den till datorn. Använd följande steg för att kontrollera att Bluetooth-enheten fungerar som den ska.
 1. Kontrollera att enheten har ström genom att se om lysdioden är tänd. Vanligtvis lyser en grön lysdiod stadigt för att ange att det finns ström till enheten. Tillverkarens dokumentation innehåller mer information om hur enheten fungerar.
 2. Om enheten har en extern mottagare/adapter, kontrollera att kabeln är ansluten till enheten. Steget behöver inte genomföras om enheten har inbyggd Bluetooth-teknik.
 3. Om enheten går på batteri, kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat. Sätt i ett nytt batteri och prova enheten igen.
 4. Om det finns flera Bluetooth-enheter och alla utom en fungerar, leta efter problem i den enskilda enheten.
Metod 2: Kontrollera manuellt att den bärbara datorns Bluetooth-enhet är installerad och aktiverad
Om den bär bara HP-datorn inte stöds av HP Wireless Assistant, genomför följande steg för att manuellt kontrollera och aktivera trådlösa Bluetooth-enheter och enheter i det lokala nätverket.
  obs!
Bluetooth-enheten är integrerad i den bärbara HP-datorn och sitter på samma PCI mini-card som det trådlösa nätverket (WLAN).
Steg 1 – Aktivera strömtillförseln till datorns Bluetooth-enhet
 1. Tryck på strömknappen till den trådlösa enheten enligt anvisningen på dess ikon för att starta installerade trådlösa enheter.
 2. Nu bör strömlampan på den trådlösa enheten lysa och Bluetooth-ikonen och ikonen till det trådlösa nätverket finnas med i aktivitetsfältet.
Steg 2 – Aktivera datorns Bluetooth-enhet i Windows
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Växla till klassiskt läge och klicka på Bluetooth-konfiguration.
 • Om meddelandet Bluetooth-enheten hittades inte visas saknar datorn Bluetooth-enhet.
 • Om produktdokumentationen anger att datorn är försedd med Bluetooth-enhet, gå vidare till steget Metod 3: Ominstallera den trådlösa Bluetooth-maskinvaran i datorn manuellt och kontrollera visuellt att enheten är installerad.
 • Om Bluetooth-maskinvaran inte medföljde den bärbara HP-datorn finns det inte något trådlöst kort installerat på kortplatsen. Du måste kanske köpa ett trådlöst Bluetooth-kort till datorn.
Steg 3 – Ominstallera drivrutinen till datorns Bluetooth-enhet
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Växla till klassiskt läge, klicka på System, klicka på Maskinvara och klicka på Enhetshanteraren.
 3. I Enhetshanteraren, dubbelklicka på Bluetooth-enheter för att öppna listan.
 4. Högerklicka på HP Integrated Module with Bluetooth 2.0 Wireless Technology (HP-integrerad modul med Bluetooth 2.0 trådlös teknik) och klicka på Avinstallera. Klicka på OK för att bekräfta avinstallationen.
 5. Välj OK eller Verkställ för att stänga fönstren i Kontrollpanelen.
När du har tagit bort Bluetooth-enhetens drivrutiner, gör något av följande:
Om Bluetooth-ikonen inte finns med i aktivitetsfältet, gå vidare till nästa steg.
Steg 4 – Aktivera Bluetooth/WLAN-maskinvaran i BIOS-inställningarna
  obs!
Bluetooth-enheten är integrerad i den bärbara HP-datorn och sitter på samma PCI mini-card som det trådlösa nätverket (WLAN).
 1. Stäng av datorn.
 2. Tryck på strömknappen för att starta datorn och tryck direkt på F10 för att öppna inställningspanelen.
 3. På panelen Computer Setup (datorinställningar), använd piltangenterna för att navigera till menyalternativet Advanced (Avancerad) och navigera sedan ner till Device Options (enhetsalternativ).
 4. På panelen Device options, kontrollera status för den integrerade Bluetooth-enheten. Om den är Disabled (inaktiverad), använd piltangenten för att navigera till Bluetooth-alternativet och tryck på blankstegstangenten för att ändra alternativinställningen till Enable (aktivera).
 5. Tryck på F10 för att godkänna ändringen. Använd piltangenterna för att navigera till menyalternativet File (arkiv) och navigera sedan till Save Changes and exit (spara inställningar och avsluta). Tryck på Retur och tryck på F10 för att slutföra inställningarna. Datorn startas om.
Metod 3: Ominstallera Bluetooth-maskinvaran manuellt
Beroende på konfiguration kan ett trådlöst radiokort stödja enbart den trådlösa anslutningen eller både en trådlös anslutning och Bluetooth. Använd följande steg för att visuellt undersöka och ominstallera det trådlösa kortet.
  obs!
I den här metoden måste du stänga av datorn och använda handverktyg för att delvis ta isär datorn.
 1. Stäng av datorn, dra ur nätsladden och ta ur batteriet.
 2. Vänd på datorn och lägg den uppochner på en ren och stadig arbetsyta.
 3. Använd stjärnskruvmejsel för att lossa skruven som håller höljet på plats över nätverkskortet. Ta bort höljet.
    obs!
  Om den trådlösa radiomaskinvaran inte medföljde den bärbara HP-datorn finns det inte något trådlöst kort installerat på kortplatsen. Du måste köpa detta separat.
 4. Lossa antennkablarna från kortet. Notera hur kablarna i olika färg är anslutna, så att du kan sätta tillbaka dem sedan.
 5. Använd fingerspetsen eller ett litet träverktyg till att dela på låsklämmorna. Då lossnar kortet och ena kanten höjs upp något.
 6. Rör försiktigt på kortet för att lossa det helt och tryck det sedan bestämt på plats igen, så att kortet sitter fast på kortplatsen. De guldfärgade kontaktdonen på kortet ska sitta helt och hållet inuti kortplatsen. Låsklämmorna klickar till när kortet kläms på plats.
 7. Sätt fast antennkablarna: Den svarta kabeln ska sitta i Main (huvudingången) och den vita kabeln i Aux (extraingången).
 8. Sätt tillbaka höljet över nätverkskortet och dra åt fästskruven.
 9. Vänd datorn på rätt håll igen, sätt i batteriet och nätsladden och starta om datorn.
Metod 4: Kontrollera att den externa Bluetooth-enheten är korrekt installerad eller identifierad i Windows XP
Konfigurera Bluetooth-enheten
 1. På fliken Maskinvara i fönstret Bluetooth-konfiguration, bekräfta att alternativet Add the icon to the Start menu (lägg till ikonen på Start-menyn) är markerat och klicka på Nästa.
 2. Ange ett unikt namn i fältet Datornamn, välj datortyp i fältet Datortyp och klicka sedan på Nästa.
 3. Klicka på Nästa för att börja konfigurera Bluetooth-tjänster.
 4. Kontrollera att alla önskade Bluetooth-tjänster är markerade, klicka på Nästa och följ anvisningarna.
Kontrollera status för Bluetooth-enheten
 1. På fliken Maskinvara i fönstret Bluetooth-konfiguration, kontrollera enhetens status i fältet Enhetsstatus.
 2. På fliken Tillgänglighet, i fältet Tillåt, välj Alla enheter.
 3. På fliken Upptäckt, markera Rapportera alla Bluetooth-enheter i listrutan och se om den önskade enheten står med.
 4. Om den önskade Bluetooth-enheten inte står med, leta fram tillverkarens dokumentation och installera den programvara som krävs.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...