hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s allt-i-ett-enheter - Rengöra skannerglaset

Inledning
Ett smutsigt eller grumligt skannerglas kan leda till undermålig skannings- och kopieringskvalitet. I det här dokumentet beskrivs hur du rengör det invändiga skannerglasbordet på vissa av HP:s allt-i-ett-enheter.
Förklaring
Läs noggrant igenom följande listan innan du följer anvisningarna i det här dokumentet:
 1. Kontakta HP för att lämna in enheten på service om allt-i-ett-enheten fortfarande omfattas av HP:s garanti.
 2. Om skannerglaset demonteras på allt-i-ett-enhet från HP upphävs garantin (förutsatt att den fortfarande gäller).
 3. Var noga med att utföra rengöringsarbetet i ett slutet utrymme och på lämpligt avstånd från alla dammkällor.
 4. Anvisningarna i det här dokumentet avser endast rengöring av glaset. Eventuella ytterligare åtgärder på själva skannern kan få oförutsägbara resultat.
Erforderliga verktyg för rengöring av glaset
 1. En torxskruvmejsel med T10-bit.
 2. En liten skruvmejsel med standardbit.
 3. En ren duk (helst luddfri eftersom en sådan inte lämnar några fibrer efter sig på glaset).
 4. Transparent tejp (bredare än 19 mm).
 5. Destillerat vatten (ska endast användas om smuts- eller fettfläckar o.s.v. är svåra att få bort).
Rengöringsprocedur
Följande anvisningar baseras på modellen i HP PSC 2400-serien, men eventuella skillnader mellan olika modeller anges nedan. Varje steg i rengöringsprocessen illustreras med en figur nedan för att underlätta arbetet.
  varning!
Kontrollera att enheten har kopplats ur vägguttaget innan rengöringsarbetet inleds.
 1. Öppna skannerlocket. På PSC 2350-, 2400- och 2500-serierna finns det en liten flik på baksidan av enheten.
  1. Skannerlocket öppet
  2. Den lilla flikens placering (endast PSC 2350-, 2400- och 2500-serierna)
 2. Välj tillämpligt steg nedan för den aktuella modellen:
  • På enheter i PSC 2350-, 2400- och 2500-serierna drar du försiktigt fliken mot dig med pekfingret medan du med den andra handen lyfter locket rakt upp och avlägsnar det.
   Dra i fliken med fingret
   Ta bort skannerns lock
  • På enheter i PSC 2100-, 2170- och 2200-serierna använder du ena handen för att lyfta upp och avlägsna skannerns lock.
 3. Sätt i den lilla skruvmejseln i mellanrummet mellan kontrollpanelsskyddet och enheten såsom visas i figuren nedan. Lyft därefter hörnet på kontrollpanelsskyddet uppåt.
 4. Använd ena handen för att långsamt lyfta upp och avlägsna kontrollpanelsskyddet från enheten.
 5. Sätt i den lilla skruvmejsel i hålet i mitten längst ner på kontrollpanelen.
 6. Tryck skruvmejseln rakt ner och vinkla den mot dig. Om kontrollpanelen inte rubbas trycker du ner den lite hårdare och håller den så samtidigt som du vinklar den mot dig.
  1. Tryck ner skruvmejseln
  2. Vinkla skruvmejseln
 7. Använd ena handen för att hålla kontrollpanelen och dra den mot dig för att frigöra den från den underliggande spärren.
 8. Beroende på modell är antingen en eller två datakablar anslutna till kontrollpanelen. Koppla bort denna kabel/dessa kablar och avlägsna kontrollpanelen från enheten.
  Modell med en kabel
  Modell med två kablar
 9. Beroende på modell hålls skannerglaset med antingen tre eller fem skruvar. Avlägsna dem med torxskruvmejseln med T10-biten.
 10. Lossa försiktigt datakablarna från under flikarna för att undvika att kablarna skadas.
  1. Modell med två datakablar
  2. Modell med en datakabel
 11. Välj tillämpligt steg nedan för den aktuella modellen:
  • På modellerna i PSC 2350-, 2400- och 2500-serierna lyfter du upp glaskåpan för att undvika att datakablarna skadas. Luta det övre locket mot baksidan av enhet och lossa kablarna från glaskåpan. Avlägsna därefter glasinfattningen från enheten helt och hållet.
  • För modellerna i PSC 2100-, 2170- och 2200-serierna finns det två klämmor på enhetens framsida. Då måste du använda båda händerna för att lyfta upp glaskåpans bakre ände en aning och sedan rotera kåpan moturs ett kort stycke för att frigöra klämmorna. Kåpan är inte helt frigjord förrän det hörs ett klick. I det läget frigör du kabeln från glaskåpan och avlägsnar kåpan från enheten.
   Lyfta upp kåpan
   Frigöra klämmorna
 12. Använd en bit transparent tejp (19–30 mm) för att täcka över skannerns öppning så att ingen fukt eller främmande föremål tränger in i den.
  1. Område som täcks av den transparenta tejpbiten
 13. Vänd glaskåpan. I det här läget är det enklast att rengöra den invändiga ytan på glaset.
  Använd duken för att ta bort smuts och grumliga fläckar från skannerglasets invändiga yta. Om det är svårt att rengöra glaset använder du lite destillerat vatten.
    obs!
  Använd endast så mycket destillerat vatten som krävs för att få bort smutsen eftersom för mycket vatten kan lämna spår efter sig på glaset när det har torkat. Använd en torr duk för att torka av skannerglaset.
    varning!
  Låt inte vattnet själv- eller lufttorka.
 14. Det finns en svartvit remsa under glaset. Se till att den del av glaset som ligger över remsan är helt fri från damm och grumliga fläckar med hjälp av duken (och destillerat vatten vid behov) eftersom det annars blir ränder på alla bilder som skannas.
 15. Därmed är rengöringsprocessen slutförd. Följ anvisningarna ovan i omvänd ordning för att återställa HP:s allt-i-ett-enhet till dess ursprungliga status.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...