hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s och Compaqs stationära datorer - Använda fjärrkontrollen till Media Center (Windows 7 och Windows Vista)

Det här dokumentet gäller stationära HP- och Compaq-datorer som levererats med Windows 7 eller Windows Vista (Premium eller Ultimate) och en fjärrkontroll.
Dokumentet är avsett som kort förklaring till funktionerna som hör till de olika knapparna i de tre versionerna av fjärrkontroller till Windows Media Center.
Skillnader mellan olika fjärrkontroller
Det finns tre liknande sorters fjärrkontroller som medföljer Windows 7 och Windows Vista. Modellen på den fjärrkontroll som medföljde din dator beror på i vilket land/vilken region den köptes.
  Figur : Tre fjärrkontroller till Windows Media Center
 1. På fjärrkontroll 1 finns fem text-tv-knappar och knappar med ikoner
 2. På fjärrkontroll 2 finns knappar med textetiketter
 3. På fjärrkontroll 3 finns knappar med ikonetiketter
På fjärrkontroll (1) finns text-tv-knappar och knappar med ikonetiketter. På fjärrkontroll (2) finns knappar med textetiketter. På fjärrkontroll (3) finns knappar med ikonetiketter.
Knappar på fjärrkontrollen
Figur : Knappar på fjärrkontrollen (fjärrkontroll 2 används som exempel på bilden)
Referens
Knappetikett (eller knappikon)
Funktion
1
På/Av (viloläge)
Datorn försätts i eller väcks ur viloläget (energisparläget). Datorn stängs inte av.
2
Visualisering (fjärrkontroll 2 och 3)
Eller
Text-tv (fjärrkontroll 1)
Visar bildspel som är synkroniserade med ljudet du spelar upp (t.ex. låtar).
Eller
Stänger på/av text-tv i läget Live TV. Text-tv-sidan ersätter antingen den vanliga tv-bilden eller visas ovanpå den. Tv-ljudet hörs fortfarande
3
Musik (fjärrkontroll 2 och 3)
Eller
Grön (fjärrkontroll 1)
Öppnar musikbiblioteksfönstret i Windows Media Center.
Eller
Öppnar en text-tv-meny.
4
Radio
Eller
Röd
Öppnar fönstret FM Radio i Windows Media Center.
Eller
Öppnar en text-tv-meny.
5
Guide
Öppnar tv-programguiden.
6
Inspelade tv-program
Öppnar fönstret Inspelade tv- program där inspelade tv-program finns listade.
7
Pilar
Flyttar markören för att navigera och välja åtgärder i alla fönster i Windows Media Center.
8
DVD-meny
Öppnar fönstret Spela DVD i Windows Media Center eller öppnar huvudmenyn till en DVD-film, om en sådan sitter i.
9
Tillbaka
Återgår till föregående fönster i Windows Media Center.
10
Mer information
Visar tillgänglig information om en markerad mediefil och visar andra menyer.
11
Start
Öppnar huvudmenyn i Windows Media Center.
12
Volym
Höjer (+) och sänker (-) volymen.
13
Ljudavstängning
Stänger av ljudet på datorn. Ordet Mute visas när ljudavstängningsläget är aktiverat.
14
Spela in
Spelar in valt tv-program och sparar det på hårddisken.
15
Spela upp
Spelar upp valt medium.
16
Bakåtspolning
Spolar tillbaka mediet med tre gånger normal hastighet.
17 mm
Hoppa bakåt
Flyttar tillbaka mediet 7 sekunder eller till början av ett musikspår eller DVD-kapitel.
18
0 till 9, #, *
Anger text och siffror i sökfält eller textrutor i Windows Media Center. Varje gång du trycker på en sifferknapp visas ett nytt tecken. Tryck på knappen Retur för att välja tecken.
19 kg
Rensa
Raderar senast angivna tecken.
20
Lysdiod
Indikatorlampa (anger aktivitet). Lysdioden anger att fjärrkontrollen skickar ut en signal när du trycker på en knapp.
21 cm
Skriv ut
Skriver ut objekt i Windows Media Center.
22
Bild (fjärrkontroll 2 och 3)
Eller
Guld (fjärrkontroll 1)
Öppnar bildbiblioteksfönstret i Windows Media Center.
Eller
Öppnar ett text-tv-fönster.
23 ms
Video (fjärrkontroll 2 och 3)
Eller
Blå (fjärrkontroll 1)
Öppnar videobiblioteksfönstret i Windows Media Center.
Eller
Öppnar ett text-tv-fönster.
24 kg
Live TV
Visar vanliga tv-sändningar på fullskärm. Spolar fram tv-program till slutet av en avbrottsbuffring och fortsätter sedan uppspelningen av programmet.
25
OK
Väljer önskad åtgärd eller önskat fönsteralternativ och fungerar som tangenten Retur.
26
Vy
Ändrar visningsvyn. Zoomar in bilden tre gånger och återgår sedan till fullskärmsvy.
HP 27
Bildspel
Kör ett bildspel med alla bilder på hårddisken.
28 kg
Kanal/sida upp (+) och ned (-)
Byter tv-kanal eller flyttar upp eller ner en sida, beroende på vilka alternativ som erbjuds. Hoppar till nästa DVD-kapitel.
29 kg
Mata ut
Matar ut CD- eller DVD-skiva.
30
Pausa
Pausar i ljud- eller videospår samt direktuppspelade eller inspelade tv-program.
31
Framåtspolning
Spolar fram mediet med tre gånger normal hastighet.
32
Hoppa framåt
Hoppar fram 30 sekunder i videospår och direktuppspelade tv-program, ett musikspår eller ett DVD-kapitel.
33 g
Stoppa
Stoppar det medium som spelas upp just nu.
34
Retur
Bekräftar önskad/önskat åtgärd, meny eller fönsteralternativ.
  obs!
Fjärrkontrollen drivs med två AA-batterier. Fjärrkontrollen fungerar upp till åtta meter från fjärrsensorn. Kontrollera att det inte finns något som blockerar vägen mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn.
  obs!
Om datorn inte är försedd med TV-mottagare fungerar inte vissa knappar på fjärrkontrollen.
Felsökning av fjärrkontrollen
Gör så här om fjärrkontrollen inte fungerar:
 • Kontrollera att batterierna som sitter i är laddade och isatta på rätt håll.
 • Kontrollera att framsidan på fjärrsensorn (IR-mottagaren) inte är blockerad.
 • Rikta fjärrkontrollen mot sensorn med högst 45 graders vinkel och på högst 8 meters avstånd.
 • Om en nedtryckt tangent fastnar eller hänger sig, dra ur fjärrsensorn från USB-kontaktdonet, vänta en minut och anslut den sedan på nytt. Prova att ändra ljusförhållandena i rummet eller flytta fjärrsensorn om problemet kvarstår.
 • Tryck på Retur-knappen på fjärrkontrollen när du har bytt kanal.
 • Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn och tryck på valfri knapp. En svag röd lampa ska tändas på fjärrsensorn. Om lampan tänds finns problemet förmodligen i programvaran Windows Media Center. Stäng Windows Media Center, starta om datorn och öppna sedan Windows Media Center igen.
 • Om fjärrkontrollen fungerar i Windows Media Center, men inte när du byter kanal, måste du konfigurera inställningarna till programvaran Windows Media Center utifrån kabel-tv-boxen eller satellitmottagaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...