hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Stationära HP- och Compaq-datorer - enheten kan inte läsa skivor (Windows Vista)

Detta dokument avser HP:s och Compaqs stationära datorer med Windows Vista.
Följ anvisningarna i det här dokumentet för att felsöka problem med CD- och DVD-enheter som inte läser skivorna.
Innan du börjar
Om det endast rör sig om skivor från ett visst skivbolag eller en specifik programvarutillverkare hoppar du över det här avsnittet och börjar felsökningen med steg 1.
Följ anvisningarna nedan om enheten i datorn inte kan läsa skivor som har bränts på en annan dator eller enhet:
 • Kontrollera att de brända skivorna kan spelas upp på den dator de brändes på.
 • Kontrollera att båda systemen har stöd för den aktuella skivtypen (CD-R, DVD+R o.s.v.). Läs dokumentet Information om CD- och DVD-format.
 • Kontrollera att bränningssessionen avslutades efter det att skivan var klar. Läs hjälpavsnittet för den skivbrännare som användes för att skapa skivan.
 • Prova att bränna skivan i lägre hastighet. Även om skivtypen är kompatibel med en brännhastighet på 16x kan uppspelningshastigheten vara mycket lägre i andra enheter. Prova att bränna skivan i 4x innan du spelar upp den på datorn.
 • Försök med minst tre skivor från olika märken eller typer av tomma media.
Om enheten fortfarande inte kan läsa skivor som bränts i en annan enhet efter att du har kontrollerat dessa potentiella felkällor går du vidare till steg 6: Installera om enheten i Enhetshanteraren.
Steg 1: Om du kopplar bort en seriell ATA SATA-enhet ska du trycka på spärren när datakabeln tas bort.
 1. Klicka på Start och skriv ”enhetshanteraren” i fältet Påbörja sökning.
 2. Klicka på plustecknet (+) bredvid kategorin DVD-/CD-ROM-enheter.
  Figur : Exempel på DVD-enhetsnamn i Enhetshanteraren
 3. Om CD- eller DVD-enheten inte står med på listan eller listas med fel stänger du Enhetshanteraren och följer sedan anvisningarna i följande HP-supportdokument CD- eller DVD-enheten identifieras inte (Windows 7).
  Fortsätt med anvisningarna nedan för att felsöka skivrelaterade problem om CD- eller DVD-enheten står med på listan.
Steg 2: Kontrollera att funktionen för automatisk uppspelning är aktiverad
Om funktionen Spela upp automatiskt inte är aktiverad eller inställd på att inte göra något när man sätter en skiva i enheten händer antagligen ingenting när du sätter i skivan. Även om du föredrar att öppna skivor i Utforskaren eller andra program bör du följa anvisningarna nedan och aktivera Spela upp automatiskt för att lättare kunna testa skivorna i framtiden:
 1. Klicka på Start och skriv automatisk uppspelning i fältet Påbörja sökning.
 2. Se till att rutan Use AutoPlay for all media and devices (Använd Spela upp automatiskt för alla medier och enheter) är markerad. Annars markerar du den.
  Figur : Sidan Automatisk uppspelning på Kontrollpanelen
 3. Markera Fråga varje gång för samtliga CD- och DVD-poster.
 4. Klicka på Spara när du är klar.
Steg 3: Steg 8. Sätt tillbaka den högra sidopanelen och anslut kablarna igen.
Vanliga orsaker till CD- och DVD-fel är skadade skivor eller skivor av bristfällig kvalitet. Plastskivor kan lätt repas, och informationen på skivan kan gå förlorad om skivan lämnas i solen. Skivor som skadats av solen måste bytas ut. Om en skiva repas kan du försöka rengöra eller laga den. De flesta hemelektronikbutiker säljer lagnings- och rengöringsutrustning för skivor till låg kostnad.
Följ anvisningarna nedan för att kontrollera om skivorna eller enheten behöver repareras:
 1. Sätt i program-cd:n (t.ex. ett spel eller ett vanligt program) i CD- eller DVD-enheten och se vad som händer.
  • Om fönstret Spela upp automatiskt öppnas kan enheten läsa skivan. Det kan fortfarande hända att data på skivan är skadade, men fönstret visar att enheten åtminstone kan läsa data på skivan.
  • Om ingenting händer eller datorn slutar svara kan lasern inte läsa av skivans startinformation. Tryck på utmatningsknappen för att ta ut skivan och häva datorns låsning.
 2. Testa med fler programskivor för att få ett hum om hur enheten fungerar. Sätt i minst tre skivor till på samma sätt. Använd skivor som är i gott skick och som du vet fungerar i andra enheter. Notera vad som händer.
  • Om någon eller några av skivorna inte kan läsas lägger du dem åt sidan.
  • Om alla skivor fungerar som de ska innebär det att enheten kan läsa startdata på skivorna och att det inte är något fel på den. Dåliga data, repor eller smutsfläckar på skivor förhindrar enheten från att läsa dem. Laga eller byt ut de dåliga skivorna.
 3. Upprepa proceduren med musik-CD- och DVD-skivor (om datorn har en DVD-enhet). Använd skivor från olika tillverkare och skivbolag. På så sätt kan du få en uppfattning om enheten har svårigheter att läsa vissa typer av skivformat.
 4. När du har testat flera olika typer av skivor försöker du använda de skivor som inte kunde läsas i en annan enhet på en annan dator för att se om det går att läsa dem där.
  • Om skivorna inte kan läsas där heller är skivorna sannolikt skadade.
  • Följ anvisningarna nedan för att felsöka enheten om skivorna kan läsas på en annan dator.
Steg 4: Klicka på OK och testa ljudet.
Kontrollera om enheten kan läsa skivor från kommandotolken. Följ anvisningarna nedan för att testa skivorna och enheten med hjälp av kommandotolken:
 1. Stäng av datorn och vänta i fem sekunder.
 2. Starta datorn och tryck på F8 upprepade gånger när logotypskärmen visas, tills skärmen Avancerade startalternativ öppnas.
 3. Välj Reparera datorn.
 4. Välj önskad tangentbordslayout för ditt språk. Välj användarnamnet och ange lösenordet (om du använder ett sådant). Använd inte administratörens användarkonto.
 5. Klicka på Kommandotolken i fönstret "Alternativ för systemåterställning".
  Figur : Återställningsalternativ i Windows: Kommandotolken
  Fönstret "Alternativ för systemåterställning"
 6. Skriv diskpart i kommandotolken.
 7. Sätt i en skiva (som innehåller filer) i den enhet som orsakar problem. Använd en skivtyp som enheten inte kan identifiera. Lämpliga skivor för ändamålet är dataspel eller programskivor som du köpt i butik. Använd inte musikskivor. Sätt i en DVD-film om DVD-enheten kan läsa CD- men inte DVD-skivor.
 8. Vänta i ca 20 sekunder så att skivan har uppnått full rotationshastighet.
 9. Skriv list volume i kommandotolken.
 10. Tryck på Enter och granska listan. Skriv upp enhetsbokstaven (se kolumn Enh) för den CD- eller DVD-enhet som skivan ligger i.
  Figur : Fönstret kommandoprompten
  Fönstret Diskpartition
 11. Skriv Exit och tryck på Enter för att återgå till kommandotolken.
 12. Ange enhetsbokstaven för enheten som innehåller skivan följt av ett kolon (:). Om enhetsbokstaven t.ex. angavs som E i listan, skriver du: E:
 13. Tryck på Enter och skriv följande i det nya kommandotolksfönstret: dir
 14. En lista med filer och mappar öppnas på skärmen. Kontrollera om det visas en lista för skivan eller ej.
 15. Tryck på Enter och skriv följande i det nya kommandotolkfönstret: dir
 16. Utför en av följande åtgärder beroende på vad som visas på skärmen:
  • Om en lista med filer och mappar visas på skärmen kan enheten läsa data på skivan. Det är då antagligen inte enheten eller skivan som är problemet utan programvarukonfigurationen i Windows. Fortsätt med felsökningen.
  • Om meddelandet Enheten är inte klar visas eller om skärmen inte uppdateras inom 30 sekunder kan det vara fel på skivan eller enheten. Upprepa proceduren med andra skivor av samma typ för att kontrollera om det är skivan som orsakar problemet. Gå vidare till steg 7 om andra skivor av samma typ inte heller kan läsas, och kontrollera om det är fel på CD- eller DVD-enheten.
Steg 5: Gå till nästa steg om ljudet fortfarande inte fungerar trots att du har utfört stegen ovan.
Ta bort och installera om enhetsnamnet i Enhetshanteraren:
 1. Ta ut alla skivor ur enheten.
 2. Klicka på Start och skriv ”enhetshanteraren” i fältet Påbörja sökning.
 3. Klicka på plustecknet (+) bredvid kategorin DVD-/CD-ROM-enheter (eller liknande).
 4. Högerklicka på enhetsnamnet och välj Avinstallera.
  Figur : Enhetshanteraren: Avinstallera DVD-/CD-skivenheten
 5. Klicka på Ja eller OK för att ta bort cd- eller dvd-posten. Starta inte om datorn.
 6. Stäng Enhetshanteraren och starta om datorn.
 7. När Windows öppnas väntar du tills guiden Ny maskinvara har konfigurerat enheten helt.
 8. När du är klar sätter du i skivan i CD- eller DVD-enheten igen för att se om den kan läsa skivan. Om det fungerar är du klar. Annars går du vidare till nästa steg.
    obs!
  Om du har kommit så här långt och enheten kan läsa vissa skivor men inte andra kan det hända att enhetens fasta programvara behöver uppgraderas. Gå in på HP:s sida för nedladdning av programvara, ange datorns modellnummer och installera alla uppgraderingar av den fasta programvaran som gäller för cd- eller dvd-enheten.
Steg 6: Använd Microsoft Systemåterställning
Om datorn fortfarande inte kan läsa skivan använder du Systemåterställning för att gå tillbaka till en systemkonfiguration från en tidpunkt när enheten fungerade. Mer information om hur du använder systemåterställning finns i HP:s supportdokument Använda Microsoft systemåterställning i Windows Vista.
När du är klar sätter du i skivan i CD- eller DVD-enheten igen för att se om den kan läsa skivan. Om det fungerar är du klar. Annars går du vidare till nästa steg.
Steg 7: Testa om det är fel på CD- eller DVD-enheten
Om datorn fortfarande inte kan läsa skivor startar du den och använder HP Diagnostikverktyg för att fastställa om det är fel på enheten.
Mer information om hur man söker efter maskinvarufel på CD/DVD-enheten finns i HP:s supportdokument Använda HP Diagnostikverktyg för maskinvara för att felsöka maskinvara.
Byt enheten om det visar sig att det är fel på den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...