hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Deskjet-, Photosmart- och PSC allt-i-ett-produkter - Felmeddelandet "Out of Paper" visas och papper matas inte fram från magasinet

Problem
Felmeddelandet Out of paper (slut på papper) visas och papperet matas inte fram från magasinet.
Lösning
Utför följande steg i den ordning de räknas upp.
Steg ett: Återställ produkten
 1. Dra ur strömkabeln på produktens baksida utan att stänga av produkten.
 2. Vänta 30 sekunder och anslut därefter strömkabeln igen.
 3. Om produkten inte redan är på trycker du på strömbrytaren för att slå på den.
Steg två: Kontrollera att det inte är fel på papperet och lägg i det på nytt
 1. Byt ut papper som är trasigt, dammigt, skrynkligt eller vikt.
    obs!
  Använd uteslutande vanligt vitt och nytt papper i enheten tills problemet är löst.
 2. Kontrollera att allt papper är av samma storlek och typ. Det går bara att använda en papperstyp i taget i produkten, blanda därför aldrig olika papperstyper.
 3. Jämna till pappersbunten mot en plan yta.
 4. Kontrollera att pappersbunten som ska fyllas på i magasinet innehåller minst 10 och högst 25 pappersark.
    obs!
  Fyll inte på för mycket papper i produkten.
 5. Lägg in pappersbunten i produkten och justera försiktigt pappersskenorna så att de sitter tätt intill papperet. Kontrollera att papperet har stoppats in hela vägen i produkten, så att pappersvalsarna får tag i det.
 6. Prova att skriva ut igen. Om problemet inte har lösts, prova med papper av ett annat märke eller en annan sort, en sort i taget. Lägg i det i produkten och prova att skriva ut igen.
  Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa steg.
Steg tre: Ändra pappersinställningarna i skrivardrivrutinen
Pappersinställningarna i skrivardrivrutinen måste stämma överens med pappersinställningarna för minst ett av de installerade pappersmagasinen.
 1. Öppna ett dokument i det program du vill skriva ut från.
 2. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Skriv ut och sedan på Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper öppnas.
 3. Klicka på fliken Papper/kvalitet.
 4. Välj önskad pappersstorlek i listrutan Pappersstorlek.
 5. Välj lämplig papperstyp i listrutan Typ.
 6. Klicka på OK och sedan igen på OK för att skriva ut dokumentet.
 7. Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
  obs!
Om problemet är löst och du måste skriva ut på en annan papperstyp, fyll på den nya papperstypen i produkten och upprepa sedan steg 2 till 7 för det nya papperet.
Ändringarna påverkar inte standardinställningarna för utskrifter. Utskriftsinställningarna återgår till standardinställningarna nästa gång du öppnar programmet.
Steg fyra: Beställ HP Paper Feed Cleaning Kit om så behövs
  obs!
Rengöringspaketet fungerar bara tillsammans med följande produktserier:
Deskjet 5440-serien
Photosmart 7800-serien
Deskjet 5940-serien
Photosmart 8000-serien
Photosmart 3100-serien
Photosmart 8200-serien
Photosmart 3100-serien
PSC 1510-serien
Photosmart 3200-serien
PSC 1600-serien
Photosmart 3300-serien
PSC 2350-serien
Om din produkt inte står med här, gå vidare till Steg fem: Rengöra valsarna.
Leta reda på serienumret på produkten.
 • Om det tredje och fjärde tecknet i serienumret är 56, 57, 58, 59, 5A, 5B, 5C eller 61, använd någon av Kontakta HP-länkarna här på sidan för att kontakta teknisk support. Om du fortfarande har giltig garanti på produkten kan du beställa HP Paper Feed Cleaning Kit helt gratis (artikelnummer c9000-67901).
  Om produkten inte längre har en giltig garanti, kan paketet beställas online från HP. Klicka här för att beställa en reservdel från HP.
  Figur : Serienummer med den tredje och fjärde siffran inringad
 • Om det tredje och fjärde tecknet i ditt serienummer inte står med i listan, behöver du inte beställa något särskilt rengöringspaket. Fortsätt med nästa steg.
  obs!
När du använder HP Paper Feed Cleaning Kit måste produkten vara ansluten via en USB-anslutning till en dator som körs på Windows 2000 eller XP. Om produkten inte redan är ansluten med hjälp av en USB-kabel, anslut den innan du använder HP Paper Feed Cleaning Kit.
 1. Stäng av enheten och dra sedan ur strömsladden.
 2. Öppna åtkomstluckan för att komma åt valsarna. Det brukar vara den bakre åtkomstluckan, men det varierar mellan olika modeller. Produktens användarhandbok innehåller information om var valsarna sitter.
 3. Rengör gummivalsarna med en luddfri trasa som du först fuktar lätt med vatten.
    obs!
  Renat eller destillerat vatten rekommenderas för rengöring av valsarna. Kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada valsarna.
 4. Var noga med att rengöra alla pappersvalsar som vilar mot inmatningsmagasinet. Det sitter bakom de bakre valsarna. Det kan fungera bra att använda en ren och lätt fuktad bomullspinne för att nå valsarna.
 5. Stäng åtkomstluckan och sätt i nätsladden.
 6. Prova att skriva ut igen. Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
Orsak
Något av nedanstående kan vara orsaken till problemet:
 • Pappersfacken är tomma eller överfulla.
 • Papperet är böjt.
 • Utskriftssidan, eller den glättade sidan, av papperet har inte lagts i facket med framsidan nedåt. Fyll alltid på fotopapper med den grövre sidan uppåt.
 • Papperet är för glatt för produkten.
 • Matarvalsarna får inte tag i papperet.
 • Pappersstöden längs långsidorna trycker för hårt mot pappersbunten.
 • Pappersfacket har inte skjutits in helt och hållet i produkten.
 • Pappersinställningarna i skrivardrivrutinen stämmer inte överens med papperet som är påfyllt i pappersfacket.
 • Matarvalsarna av gummi är dammiga.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...