hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Bärbara HP-datorer - Batteriet ger inte ström till den bärbara datorn eller behåller inte laddningen

Detta dokument avser HP:s bärbara datorer som har ett urtagbart batteri.
Om batteriet i den bärbara datorn inte ger datorn ström eller inte håller laddningen, bör du felsöka batteriet för att se om det behöver bytas. Om batteriets indikatorlampa i närheten av strömikonen inte tänds eller blinkar hela tiden, är det problem med batteriet. Datorn kanske fungerar korrekt när den är ansluten till nätadaptern, men inte när den drivs av batteriet.
  obs!
Om du vill kontrollera om batteriet omfattas av återkallelse- och bytesplanen för den bärbara datorns batteri går du till Återkallelse- och bytesplan för bärbara HP-datorers batterier för mer detaljer.
  obs!
Batteriets maximala kapacitet minskar efter hand som datorn används. Försämringen av batterikapaciteten varierar beroende på produktkonfigurationen och användningen, inklusive men inte begränsat till: produktmodell, program som körs, inställningar för strömhantering och produktfunktion. Batterigarantin täcker inte naturlig försämring av batterikapaciteten. Batteriet täcks av garantin när det gäller defekter i material eller yrkesutförandet som resulterar i att det blir defekt. När du kontaktar HP Service och support kan det bli nödvändigt att köra HP:s diagnostikverktyg för att fastställa om batteriet omfattas av garantin.
Felsök den bärbara datorns strömförsörjning
Innan du felsöker den bärbara datorns batteri ska du kontrollera att strömförsörjningen fungerar som den ska. Använd följande steg för att kontrlollera AC-adaptern och strömkällan.
 1. Kontrollera att du använder AC-strömadapter som medföljde datorn.
  Datorn levererades med rätt typ av nätadapter; men om du har fler adaptrar måste du se till att använda den korrekta för din dator.
  Äldre nätadaptrar har märkeffekten 60 Watt, men nyare bärbara datorer kräver nätadaptrar med 90 eller 130 Watts effekt.
  Om du behöver köpa en ny nätadapter/adapter ska du använda datorns modellnummer och söka efter rätt artikelnummer i HP Parts Store. Du måste ha också ha modellnumret till hands när du kontaktar HP:s kundtjänst. Se Hur hittar jag modellnumret eller produktnumret?.
 2. Anslut nätadaptern till ett fungerande vägguttag (inte ett grenuttag, överspänningsskydd eller sekundär strömkälla), se till att datorn får ström från strömkällan genom att kontrollera följande:
  • Dra ut nätadapterns kabel från den bärbara datorn och ta sedan ur batteriet. Anslut nätadaptern till datorn igen och starta den. Om den bärbara datorn slås på är det batteriet som är problemet. Gå till Felsöka den bärbara datorns batteri.
   Om den bärbara datorn inte startar, fortsätter du läsa följande lista med saker att kontrollera.
  • Kontrollera att alla strömkablar är ordentligt anslutna. Kontrollera nätadaptern och se till att eventuella löstagbara sladdar sitter fast.
   Om nätadapterns anslutning till den datorn är lös, kan kontakten vara skadad och behöva repareras. Kontakta HP om du behöver hjälp.
  • Kontrollera att strömbrytaren är på och att datorns strömindikator är tänd.
   Beroende på modell lyser batteriindikatorns lysdiod (kallas även strömlysdiod) med vitt, grönt eller gult sken när nätadaptern är ansluten och ger ström till datorn. Om strömindikatorn är släckt, fortsätter du läsa följande lista med saker att kontrollera.
  • Om nätadaptern har en LED-strömindikator, kontrollerar du om lysdioden lyser för att se om datorn får ström från vägguttaget. Om LED-lampan inte tänds kan du prova att ansluta nätadaptern till ett annat uttag för att kontrollera strömkällan. Om lysdioden fortfarande är släckt kan du behöva byta ut nätadaptern.
  • Känn längs nätadapterkabeln och kontrollera om den är vikt eller trasig. Kontrollera om ändarna har några brutna anslutningar. Inspektera nätadaptern. Om den är missfärgad eller skev, eller om det finns problem med strömsladden eller anslutningarna, ska den bytas ut.
Testa nätadaptern med UEFI Hardware Diagnostic-tester
Om det går att starta datorn och du vill testa nätadaptern, använd följande steg:
 1. Kontrollera att nätkabeln och adaptern är ansluten till systemet och elnätet.
 2. Håll strömbrytaren nedtryckt tills datorn stängs av.
 3. Starta datorn.
 4. Tryck omedelbart på F2-tangenten upprepade gånger, ungefär en gång i sekunden, tills skärmen UEFI Hårdvarudiagnostik visas.
 5. På huvudmenyn för UEFI väljer du test av komponent.
  Figur : UEFI-huvudmenyn med komponenttester markerade
  UEFI-huvudmenyn med komponenttester markerade
 6. I menyn Komponenttester väljer du Ström
  Figur : Menyn UEFI-komponenttester med ström markerad
  Menyn UEFI-komponenttester med ström markerad
 7. I menyn ström väljer du Nätadapter-testet.
  Figur : Menyn Strömtest med nätadaptern markerad
  Menyn Strömtest med nätadaptern markerad
 8. Kör testetoch följ anvisningarna på skärmen.
  Figur : Köra AC Adapter Test
  Köra AC Adapter Test
 9. När testet har slutförts visas testresultatet.
  Figur : Exempel på AC Adapter Test-resultat
  Exempel på AC Adapter Test-resultat
  Om du testresultatet är GODKÄNTfinns det inte något fel på nätadaptern. Byt inte ut den.
  Om AC-adaptern inte klarar testet ska du skriva ned informationen så att du har den tillgänglig när du kontaktar HP-kundsupport.
Felsöka den bärbara datorns batteri
Om du har kontrollerat att nätadaptern fungerar som den ska går du igenom följande steg för att felsöka batteriet:
  obs!
Innan du börjar med det här steget ska du vända på datorn och leta upp luckan till batterifacket. Om det finns något batterifack kommer du inte kunna utföra dessa steg.
 1. Ta ut batteriet och kontrollera kontaktpunkterna för att se att de inte skadats.
 2. Dra ur alla USB-enheter från den bärbara datorn.
  Många modeller av bärbara dator ger ström till USB-enheter genom USB-portar, även om datorn är utan ström eller i avstängt läge.
 3. Dra ur nätsladden.
 4. Sätt in batteriet i batterifacket på den bärbara datorns undersida.
 5. Anslut nätsladden till datorn och till ett vägguttag och låt batteriet ladda i 15 till 30 minuter.
    obs!
  Strömindikatorn, i närheten av strömikonen, lyser när batteriet laddas.
 6. Dra ur nätadapterns kontakt från datorn.
 7. Tryck och släpp strömbrytaren för att starta datorn med batteriet som enda strömkälla.
 8. Om du har ett andra batteri till din dator, byter du ut det ursprungliga batteriet mot det andra batteriet och utför felsökningsstegen igen.
  • Om datorn startar med det andra batteriet och batteriet laddas ordentligt, kontaktar du HP:s kundtjänst för batteribyte. Se Köpa ett nytt batteri.
  • Om problemet kvarstår med det nya batteriet kan du behöva byta ut moderkortet. Kontakta HP:s kundsupport om du behöver ytterligare hjälp.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...