hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Välkommen, Samsungkunder

  Behöver du support för din Samsung skrivare? HP finns här till hjälp! Läs mer

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Pocket Media Drives - Använda HP Pocket Media Drive i Windows Vista

Dokumentet avser HP Pocket Media Drives vid anslutning till en dator med Windows Vista.
HP Pocket Media Drive är en extern hårddiskenhet med stor kapacitet som är avsedd att lagra och överföra mediefiler som digitalfoton, musik, video och andra filer.
HP Pocket Media Drive ansluts och kopplas bort via en USB 2.0- eller USB 1.1-kontakt på fram- eller baksidan av de flesta datorer. På vissa datorer ryms HP Pocket Media Drive inuti ett specialutvecklat horisontellt eller vertikalt enhetsfack.
  varning!
Ställ inte enheten på sidan, eftersom den kan välta och skadas. Ställ inte vätskor eller drycker på enheten, eftersom vätska som spills kan skada den inbyggda elektroniken. Blockera inte luftströmmarna runt enheten när den är påslagen. Placera inte något ovanpå enheten, eftersom det kan skada eller överhetta den.
  varning!
Ta bort enheten från enhetsfacket innan du arbetar med återställning, partitionering av hårddisken eller formateringsprogram för hårddisken, annars kan alla data på Pocket Media Drive gå förlorade.
Sätta in enheten i HP-datorer med ett speciellt utformat enhetsfack
HP Pocket Media Drive är utvecklad för att passa i vissa speciellt utformade enhetsfack som omfattar en inbyggd USB-port och nätkabel. HP Pocket Media Drive kan sättas in och tas ur från hårddiskfacket utan att datorn behöver stängas av (kallas även för hot swap).
Sätta in HP Pocket Media Drive i en speciellt utformad dator från HP:
 1. I horisontellt läge sätter du in enheten med den platta sidan till höger och på/av-lampan till vänster. I vertikalt läge vänder du enhetens platta sidan nedåt så att på/av-lampan är vänd uppåt.
 2. Skjut enheten hela vägen in i enhetsfacket tills enheten är ordentligt ansluten till de inbyggda nät- och USB-kablarna. Tvinga inte in enheten i facket; det ska gå lätt att skjuta in i facket.
  När datorn är på och enheten är ordentligt insatt tänds på/av-lampan på enhetens framsida.
Ansluta enheten till en dator utan enhetsfack
HP Pocket Media Drive kan också anslutas som en extern hårddisk med en USB 2.0-kabel.
Så här ansluter du enheten:
 1. Starta datorn.
 2. Koppla in den rektangulära USB-kontakten i en tillgänglig USB 2.0-port på datorn. Om datorn använder USB 1.0 eller 1.1 ansluter du kabelns båda rektangulära ändar till två USB-portar på datorn.
  1. Extra kontakt för USB 1.0
  2. Huvudkontakt
 3. Anslut den fyrkantiga änden av USB 2.0-kabeln till USB-kontakten på enhetens baksida.
  Figur : Kabelanslutningar mellan en dator och enheten
    obs!
  USB 2.0 använder endast en (tjockare) USB-kontakt. USB 1.x-system använder båda USB-kontakterna.
    varning!
  Flytta inte datorn när HP Pocket Media Drive är ansluten till en USB-port. Felaktig hantering, som att du t.ex. tappat enheten, kan resultera i dataförlust och att garantin upphör att gälla.
 4. Installera programmet och drivrutinerna från installations-CD:n för HP Pocket Media Drive.
    obs!
  Det kan ta en stund innan datorn identifierar HP Pocket Media Drive.
Hitta HP Pocket Media Drive i Windows
När enheten är ansluten till en USB 2.0-kontakt tilldelas enheten automatiskt en enhetsbeteckning av Windows. Vilken beteckning som tilldelas beror på andra lagringsenheter som är anslutna till datorn.
Gör så här för att hitta HP Pocket Media Drive på datorn:
 1. Klicka på Start och sedan på Dator.
 2. Titta efter enheten med namnet HP Pocket Media Drive.
    obs!
  Enhetens standardvolymetikett är HP Pocket Media Drive. Du kan ändra namnet på enheten genom att högerklicka på enheten och välja Byt namn och sedan ange ett nytt namn. HP rekommenderar att du byter namn på enheten om du har mer än en HP Pocket Media Drive.
Installera drivrutiner och programvara
Så här installerar du drivrutiner och programvara för HP Pocket Media Drive:
  obs!
Installera endast program som är kompatibla med ditt språk och datorns operativsystem.
 1. Klicka på Start , klicka på Dator och dubbelklicka sedan på ikonen HP Pocket Media Drive.
 2. Öppna mappen PMD.
 3. Dubbelklicka på Setup.exe eller HPDI.exe.
 4. Välj de objekt du vill installera genom att markera kryssrutan intill programmet.
 5. Klicka på Installera och följ sedan anvisningarna på skärmen för att installera programmen. Programmen installeras automatiskt.
 6. När du har installerat programvaran startar du om datorn.
    obs!
  Om det finns en NEWUPDATE-fil med information om uppdateringar av och ändringar i programmen, så läser du den.
Installera Roxio Backup MyPC 7
Vissa HP Pocket Media Drives levereras med Sonic Backup MyPC 6 som inte är kompatibelt med Windows Vista. Följ stegen nedan för att ladda ned Roxio Backup MyPC 7 som är kompatibelt med Windows Vista:
 1. Klicka på Nedladdningsbara program och drivrutiner.
 2. Kontrollera att Nedladdningsbara drivrutiner och program (och fast programvara) har valts, och skriv sedan in följande i fältet Produkttext: HP Pocket Media Drive.
 3. Klicka på tillämplig länk för din HP Pocket Media Drive.
 4. Klicka på Microsoft Windows Vista för att välja Windows Vista som operativsystem.
 5. På uppdateringssidan för programmet Roxio Backup MyPC följer du anvisningarna för att installera programmet Roxio Backup MyPC 7.
Koppla bort enheten på ett säkert sätt
  varning!
För att undvika skador på hårdvaran och dataförlust bör du inte koppla bort HP Pocket Media Drive när den sparar eller överför data. Ta inte bort några kablar eller nätsladdar utan att först ha tagit bort enheten på ett säkert sätt.
 1. Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av hårdvarai systemfältet längst ned på skrivbordet. Fönstret Säker borttagning av hårdvara öppnas.
 2. Dubbelklicka på USB-masslagringsenhet. Det här namnet kan variera på vissa datorer.
    obs!
  USB-masslagringsenhet kan finnas med i listan två gånger. En kan vara en minneskortläsare eller andra masslagringsenheter. Titta efter etiketten HP Pocket Media Drive.
 3. Välj enheten och klicka sedan på OK.
  Meddelandet Säkert att ta bort hårdvara visas och anger att det är säkert att koppla bort enheten.
 4. Klicka på OK och sedan på Stäng.
 5. Koppla bort enheten från datorn.
    obs!
  Om det inte går att ta bort enheten på ett säkert sätt med funktionen Säker borttagning av hårdvara, stänger du alla öppna program och dokument och försöker igen.
Ta bort och skapa partitioner
Partitioner är allokerade hårddiskutrymmen som kan visas som enhetsbeteckningar i Windows. En hårddisk måste ha minst en partition innan du kan lagra filer på hårddisken. Gör så här för att lägga till eller ta bort en partition på HP Pocket Media Drive:
  varning!
Om du tar bort partitioner på en hårddisk förstörs partitionernas data på enheten. Om du har data som du vill behålla säkerhetskopierar du dem innan du tar bort partitionen.
 1. Klicka på Start och högerklicka sedan på Dator och välj Hantera.
  Fönstret Datorhantering öppnas.
 2. Klicka på Diskhantering (finns under Lagring).
  Tillgängliga diskenheter visas.
 3. Högerklicka på HP Pocket Media Drive och välj Ta bort volym. Ett bekräftelsefönster öppnas.
  Klicka på Ja. Partitionen på disken tas bort och i Diskhantering visas diskutrymmet som Inte allokerat.
 4. Högerklicka på disken och välj Ny enkel volym.
  Guiden Ny enkel volym öppnas.
 5. Klicka på Nästa på alla skärmar för att godkänna standardalternativen. Klicka på Avsluta för att börja skapa partitionen.
  Guiden skapar den nya partitionen och formaterar den. Formateringen kan ta 30 minuter eller mer. Under formateringen visas diskstatusen som Formaterar. När diskstatusen visar Felfri är formateringen klar.
Formatera HP Pocket Media Drive
När en partition formateras förbereds utrymmet för filskrivning. Utför stegen nedan för att formatera HP Pocket Media Drive:
  varning!
Om du formaterar en hårddiskenhet förstörs alla data på enheten. Om du har data som du vill behålla säkerhetskopierar du dem innan du formaterar enheten.
 1. Klicka på Start och högerklicka sedan på Dator och välj Hantera.
  Fönstret Datorhantering öppnas.
 2. Klicka på Diskhantering (finns under Lagring).
  Tillgängliga diskenheter visas.
 3. Högerklicka på HP Pocket Media Drive och välj Formatera.
  Fönstret Formatera öppnas.
 4. Klicka på OK för att acceptera standardvärdena.
  Ett bekräftelsefönster öppnas. Klicka på OK. Formateringen startar.
  Formateringen kan ta 30 minuter eller mer. Under formateringen visas diskstatusen som Formaterar. När diskstatusen visar Felfri är formateringen klar.
Felsökning av HP Pocket Media Drive
Kontrollera att du har de senaste servicepackarna för Windows och andra Windows-uppdateringar installerade innan du försöker felsöka ett problem med enheten. Syftet med ett service pack är att åtgärda buggar, lägga till drivrutiner och förbättra datorns säkerhetsfunktioner. Mer information om hur du hämtar uppdateringar för Windows finns i HP:s supportdokument HP:s och Compaqs datorer - Uppdatera drivrutiner och program med Windows Update.
Det gick inte att hitta drivrutinen i Windows
Följ nedanstående steg för att visa drivrutinen i Windows.
Klicka på Start och sedan på Dator när du har slutfört varje steg och kontrollerat om enheten finns med i listan.
 1. Kontrollera att enheten är på. På/av-lampan på enhetens framsida och lampan på nätadaptern ska vara tända.
 2. Kontrollera att USB-kabeln är säkert och ordentligt ansluten till enheten och USB-kontakten på datorn.
    obs!
  Använd kabeln som medföljde enheten. Andra kablar kanske inte fungerar korrekt.
 3. Koppla bort USB-kabeln när datorn är påslagen. Vänta 10 sekunder och anslut sedan USB-kabeln på nytt.
 4. Använd Enhetshanteraren för att se om USB-porten är tillgänglig:
  1. Klicka på Start och högerklicka sedan på Dator och välj Egenskaper.
   Fönstret System öppnas.
  2. Klicka på Enhetshanteraren.
  3. Klicka på plustecknet (+) intill Diskenheter.
  4. Om den är tillgänglig dubbelklickar du på HP Pocket Media Drive.
  5. Kontrollera enhetens status genom att titta i området Enhetsstatus på fliken Allmänt.
 5. Om dessa steg inte leder till att Windows identifierar enheten, är antingen USB-porten dålig eller felaktigt konfigurerad eller så är det fel på enheten.
  Se HP:s supportdokument Felsökning av USB-anslutningar i Windows Vista för ytterligare hjälp.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...