hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Stationära HP- och Compaq-datorer - Felsöka trådanslutet tangentbordet (Windows Vista)

Detta dokument avser HP:s och Compaqs stationära datorer med Microsoft Windows Vista.
Felsök vanliga tangentbordsproblem.
Välj ett av följande symptom som passar bäst med ditt problem:
  obs!
Om symptomet inte visas i föregående lista och tangentbordet är trådlöst, använder du supportdokumentet Felsökning av trådlöst tangentbord och mus.
Tangent sitter fast
Om en tangent fastnat i nedtryckt läge kanske du inte måste byta ut tangentbordet. Om garantin gäller för tangenbordet kontaktar du leverantören för att ta reda på om det kan bytas ut. Om inte garantin gäller för tangentbordet kan du kanske rädda det genom att ta bort tangenten som fastnat och göra rent det. De flesta tangenter kan tas bort genom att man för in en smörkniv (eller ett liknande verktyg) under tangenten och bänder uppåt. När tangenten har tagits bort rengör du undersidan av tangenten och tangentplatsen på tangentbordet med en bomullstopp fuktad med sprit. Sätt tillbaka tangenten genom att trycka den på plats.
Andra tips om du har en tangent som fastnat:
 • Stäng av datorn innan du börjar arbeta med tangentbordet.
 • Kontakta HP om garantin fortfarande gäller för tangentbordet, och tangenten sitter fast, för att ta reda på om tangentbordet kan bytas ut innan du tar bort tangenten. Om tangenten har fastnat på grund av vätska eller annat som kommit in i tangentbordet kan rengöring vara det enda som kan rädda tangentbordet.
 • Sätt i den lilla stödjande metalstången som sitter på de längre tangenterna, som mellanslagstangenten och returtangenten. Metallstången måste sättas in i tangenten och tangentbordet innan tangenten sätts tillbaka i tangentbordet.
 • Överväg att byta ut tangentbordet om det är ett tunt, trådlöst tangentbord, som t.ex. de som används av Touch IQ-seriens datorer, eftersom den enskilda tangenten kan vara mycket svår att byta.
Figur : Ta bort och rengöra en tangent som fastnat
Ta bort tangenten
En tangenttryckning ger flera tecken
Om två eller flera tecken visas när du trycker på en tangent gör du så här för att justera tangentupprepningens fördröjning:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Maskinvara och ljud och sedan på Tangentbord.
  Sidan Tangentbordsegenskaper öppnas.
 3. Ställ in reglaget för upprepningsfördröjningen på Lång och klicka på OK.
  Figur : Inställning för fördröjning av tangentrepetition
  Inställning för fördröjning av tangentrepetition
Datorn piper när jag skriver
Om datorn piper ibland när du skriver, är Låstangenter och/eller Tröga tangenter aktiverade. Låstangenter kan pipa till när Lock-tangenterna trycks ner. Funktionen Tröga tangenter kan pipa till när tangenterna Ctrl, Alt, Skift eller Lock trycks ner. Använd följande steg för att inaktivera Låstangenter:
 1. Klicka på Start och skriv Ease i Påbörja sökning-fältet.
 2. Välj Hjälpmedel från programlistan.
 3. Rulla nedåt på sidan och välj Gör tangentbordet mer lättanvänt.
 4. Om alternativet är markerat tar du bort markeringen från Aktivera tröga tangenter.
 5. Klicka på Konfigurera Tröga tangenter.
 6. Ta bort markeringen från Aktivera Tröga tangenter när du trycker ned Skift fem gånger i följd.
 7. Klicka på Spara.
 8. Ta bort markeringen från Aktivera låstangenter.
 9. Om alternativet är markerat tar du bort markeringen från Aktivera låstangenter genom att hålla NUM LOCK-tangenten nedtryckt i 5 sekunder.
 10. Klicka på Spara.
  Pipet hörs inte längre.
Tangenttryckningar ger långsamma svar
Om det finns en kort fördröjning från när en tangent trycks ned tills tecknet visas på skärmen, kan funktionen Filtertangenter vara aktiverad. Funktionen Filtertangenter ger ett bredare urval tangenttryckningsalternativ för att fininställa fördröjningar och förhindra oavsiktliga tangenttryckningar. Följ stegen nedan för att stänga av Filtertangenter och återgå till tangentbordsstandard:
 1. Klicka på Start och skriv Ease i Påbörja sökning-fältet.
 2. Välj Hjälpmedel från programlistan.
 3. Rulla nedåt på sidan och välj Gör tangentbordet mer lättanvänt.
 4. Ta bort markeringen från Aktivera tangentfilter.
 5. Klicka på Konfigurera Filtertangenter.
 6. Ta bort markeringen från Aktivera Filtertangenter när du håller ned höger Skift i åtta sekunder.
 7. Klicka på Spara. Tangenterna ska nu reagera snabbare.
Fel tecken visas när jag skriver, ändrar tangentbordsspråk eller Dvorak
Om fel tecken visas när du skriver eller om du använder ett annat tangentbord än det som levererades med datorn, använd följande steg för att synkronisera Windows med den tangentbordstyp du använder:
 1. Klicka på Start och skriv region i Påbörja sökning-fältet.
 2. Välj fliken Tangentbord och språk.
 3. Klicka på Byt tangentbord.
  Fönstret Texttjänster och inmatningsspråk öppnas.
  Figur : Knappen Byt tangentbord
  Knappen Byt tangentbord
 4. Klicka på Add (Lägg till).
  Figur : Knappen Lägg till
  Knappen Lägg till
 5. Välj tangentbordet du vill använda och klicka på OK.
  Figur : Lägg till inmatningsspråk: US Dvorak-tangentbord har valts
  Lägg till inmatningsspråk: US Dvorak-tangentbord har valts
  Det nya tangentbordet läggs till i listan över tillgängliga tangentbord och en tangentbordsikon visas i systemfältet, så att du kan växla mellan de tangentbord du vill använda.
  Figur : Tangentbordsikon i systemfältet
  Tangentbordsikon i systemfältet
 6. I fönstret Texttjänster och inmatningsspråk väljer du det nya tangentbordet i listan och klickar på Flytta upp tills den är först på listan. Detta gör det till standardtangentbord.
  Figur : Knappen Flytta upp
  Knappen Flytta upp
 7. Klicka på OK. Du kan nu använda det nya tangentbordet. Om du tycker att det nya tangentbordet fungerar bra och du inte vill använda något annat, upprepa dessa steg och Ta bort tangentborden du inte vill ha från fliken Allmänt i fönstret Texttjänster och inmatningsspråk.
Problem med extraknappar eller volymkontrollen
Volymkontrollen eller tangenterna för extra tangentbordsfunktioner som Internet och e-post kontrolleras av extra HP-program (kbd.exe). Om du har något av följande problem installerar du om och uppdaterar programvaran till tangentbordet
 • Ett meddelande visas som anger att kbd.exe har slutat fungera.
 • Du har problem med att konfigurera tangentbordets extratangenter.
 • Det går inte att justera volymen med hjälp av tangentbordets volymkontroller.
Tangentbordet fungerar inte
Innan du felsöker tangentbordet tar du reda på vilken typ av tangentbord du har genom att titta på kabelns kontakt och jämföra med följande bilder:
Tangentbordets kontakt
Bild på kontakten
PS/2
Anslutning för PS/2
USB
Anslutning för USB
Om tangentbordet inte längre reagerar, tryck på Ctrl + Esc-tangenterna på samma gång och lägg märke till vad som händer:
 • Om Windows startmeny öppnas fungerar tangentbordet och programmet du använder har slutat att svara. Välj programmet med muspekaren och tryck på Alt + F4 samtidigt för att stanna programmet som slutat fungera.
 • Om Windows startmeny inte öppnas, har tangentbordet eller operativsystemet slutat svara. Följ nedanstående steg för att kontrollera anslutningarna och synkronisera tangentbordet med BIOS och Windows.
Återställa tangentbordet
 1. Stäng av datorn (starta inte om).
 2. När datorn är helt avstängd kopplar du bort alla enheter som är anslutna till datorn, utom bildskärmen.
 3. Undersök kontakten på kabeln till PS/2-tangentbordet. Om du märker att stiften är böjda, försök att räta upp dem med spetsen på en indragen kulspetspenna. Byt ut tangentbordet om stiften är böjda eller avbrutna och inte går att reparera. Se till att brutna stift inte sitter fast inne i hålen i datorns PS/2-kontakt. Om detta är fallet, ta bort det brutna stiftet ur hålet innan ett nytt tangentbord ansluts.
 4. Återanslut tangentbordet. För USB-tangentbord ansluter du tangentbordet till ett annat USB-uttag på datorns baksida än det användes tidigare.
 5. Starta datorn med endast tangentbord och bildskärm anslutna. Låt Windows starta till Windows skrivbord, tryck på Ctrl + Esc-tangenterna samtidigt och lägg märke till vad som händer:
  • Om Windows startmeny öppnas, fungerar tangentbordet. Det var ett anslutningsproblem. Stäng av datorn med pilknapparna. Återanslut dina andra enheter, inklusive musen.
  • Om Windows startmeny inte öppnas, kan tangentbordet vara trasigt. Anslut tangentbordet till en annan dator och kontrollera om det fungerar. Byt ut tangentbordet om det inte fungerar på en annan dator. Om tangentbordet fungerar på en annan dator, stäng av din dator och fortsätt med följande steg:
 6. Återanslut tangentbordet till datorn.
 7. Starta datorn och tryck omedelbart på F8-tangenten flera gånger tills skärmen Avancerade startalternativ visas.
 8. Välj Felsäkert läge och tryck på Retur.
  Om en inloggningssida öppnas, logga in på din dator med en användare som har administratörsbehörighet. Om du inte kan lösenordet, tryck på Retur.
  Windows startar i Felsäkert läge.
 9. Klicka på Start , skriv in enhetshanteraren i Påbörja sökning-fältet och tryck på Retur.
  Enhetshanteraren öppnas.
 10. Klicka på Visa och välj Visa dolda enheter.
  Figur : Visa dolda enheter
  Visa dolda enheter
 11. Klicka på plustecknet (+) intill Tangentbord, högerklicka på ett tangentbordsnamn på listan under Tangentbord och klicka sedan på knappen Avinstallera för att ta bort enheten från Windows.
  Figur : Knappen Avinstallera
  Knappen Avinstallera
 12. Fortsätt ta bort enhetsnamn i tangentbordskategorin tills alla enhetsnamn har avinstallerats.
 13. Låt tangentbordet vara anslutet till datorn och starta om datorn.
 14. Nu bör tangentbordet visas korrekt. Om problemen med tangentbordet ändå kvarstår installerar du om och uppdaterar programvaran för tangentbordet.
Installera om och uppdatera programvaran till tangentbordet
HP- och Compaq-tangentbord använder ett särskilt program (kbd.exe) förutom de vanliga tangentbordsdrivrutinerna som medföljer Windows. Programmet ger extrafunktioner för extra multimedietangenter, internettangenter och volymkontrollen (på vissa tangentbord).
Steg 1: Återställ de ursprungliga drivrutinerna för tangentbordet
Använd en av följande metoder för att återställa de ursprungliga drivrutinerna till tangentbordet.
Använd Återställningshanteraren
 1. På skrivbordet i Windows Vista klickar du på Start , Alla program och sedan du på PC-hjälp och verktyg.
 2. Under PC-hjälp och verktyg klickar du på Återställningshanteraren.
  Om fönstret Kontroll av användarkonto öppnas, klickar du på Fortsätt.
  Välkomstskärmen för Återställningshanteraren visas.
  Figur : Välkommen till skärmen Återställningshanteraren
  Välkommen till skärmen Återställningshanteraren
 3. Klicka på Nästa.
 4. På skärmen Ominstallera programvara klickar du på Nej, jag vill se andra alternativ .Klicka på Nästa.
 5. På skärmen Verktyg för ominstallation av drivrutin klickar du på Ja. Klicka på Nästa.
 6. På skärmen Välkommen till Verktyget för ominstallation av drivrutin klickar du på Ja.
 7. I listan över fabriksinstallerade drivrutiner klickar du på drivrutinen för tangentbordet för att välja den.
  Figur : Välj en drivrutin för ominstallation-skärmen
  Välj en drivrutin för ominstallation-skärmen
 8. Klicka på Nästa.
 9. När installationen av drivrutinen är klar visas skärmen Ominstallation slutförd.
  Klicka på Slutför för att starta om datorn.
 10. När datorn har startats om fortsätter du till Steg 2 för att ta reda på om det finns en uppdatering av drivrutinen för tangentbordet från HP:s webbplats.
Ladda ned de ursprungliga drivrutinerna för tangentbordet från HP:s webbplats
Använd följande steg för att hämta de ursprungliga drivrutinerna till tangentbordet på HP:s webbplats.
 1. Ange modellnumret om en sida öppnas där du uppmanas att göra det. T.ex. Pavilion p6230f eller Touch 600-1050uk.
 2. Välj den Windows-version som datorn använder.
 3. Klicka på länken för ursprungliga drivrutiner.
 4. Klicka på Ursprunglig HP-tangentbordsdrivrutin.
 5. Följ anvisningarna på nedladdningssidan för att ladda ned och installera drivrutinen.
 6. Starta om datorn när du är klar.
 7. När datorn har startats om fortsätter du till Steg 2 för att ta reda på om det finns en uppdatering av drivrutinen för tangentbordet från HP:s webbplats.
Steg 2: Uppdatera tangentbordets drivrutin från HP:s webbplats
Följ stegen nedan för att hämta en uppdaterad tangentbordsdrivrutin på HP:s webbplats.
 1. Ange modellnumret om en sida öppnas där du uppmanas att göra det. T.ex. Pavilion p6230f eller Touch 600-1050uk.
 2. Välj den Windows-version som datorn använder.
 3. Klicka på länken Drivrutin - Tangentbord, mus och indataenheter.
 4. Välj uppdateringen till tangentbordet. Till exempel Uppdatering av drivrutin för HP:s multimedietangentbord/mus.
  Om det inte finns någon uppdatering har du redan de senaste drivrutinerna till ditt tangentbord.
 5. Följ anvisningarna på nedladdningssidan för att ladda ned och installera drivrutinen.
 6. Starta om datorn när du är klar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...