hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Minska värmen inuti den bärbara datorn för att förhindra överhettning

Det här dokumentet avser HP Notebook-datorer.
När temperaturen inuti datorn ökar till över 35 °C (95 °F) ökar risken för skador på viktiga interna komponenter.
Du kan hjälpa till att förhindra överhettning genom att se till att det finns tillräckligt med ventilation runt datorn, fläktöppningarna rengörs regelbundet och BIOS är uppdaterad. För mer information, gå till Skydda och vårda din HP Notebook-dator.
Du kan få följande problem när datorn blir överhettad:
 • När du har tryckt på strömbrytaren hänger sig datorn på en svart skärm och Windows startar inte eller så startar Windows, men svarar inte.
 • Enkla uppgifter och program tar längre tid på sig än vanligt.
 • Windows svarar inte, startar plötsligt om eller visar ett felmeddelande under användning.
 • Spel låser sig och reagerar inte på kommandon.
 • Fläktar inne i datorn har högre ljudnivå eftersom de snurrar snabbare för att ta bort den extra värmen.
 • Mus och tangentbord slutar svara.
Det finns många anledningar till att datorn blir överhettad, men den vanligaste orsaken är dammansamling på fläktarna som kan stänga inne värmen. Minska värmen inuti datorn för att förhindra skador på de inre komponenterna.

Steg 1: Rengör ventilationsöppningarna och inspektera fläktarna

Damm och skräp kan samlas i och runt ventilationsöppningarna över tiden, vilket hindrar luftflödet och gör att fläktarna kanske arbetar hårdare än normalt för att ta bort värmen.
obs!
Du behöver inte öppna den bärbara datorn för att rengöra ventilationsöppningarna.
 1. Stäng av datorn och dra sedan ur strömsladden.
 2. Ta bort alla föremål omkring datorn.
 3. Hitta ventilationsöppningarna på den bärbara datorn. De är vanligtvis under och på datorns sidor.
  obs!
  Vissa bärbara HP-datorer har inte ventilationsöppningar. Gå vidare till nästa steg om du inte hittar några ventilationsöppningar.
  Placering av ventilationsöppningarna på en HP Notebook-dator
 4. Använd tryckluftssprej för att ta bort damm från ventilationshålen för att förbättra luftflödet.
  Att blåsa in i ventilationshålet på undersidan med komprimerad tryckluftssprej
 5. Vänta i fem till tio minuter för att låta datorn svalna.
 6. Återanslut strömsladden och slå på datorn.
 7. Lyssna på fläktarna.
  • Om fläktarna verkar fungera som de ska lägger du den bärbara datorn på en hård, jämn yta, till exempel ett skrivbord eller ett bord, och fortsätter sedan till nästa steg.
     varning!
   Om du placerar datorn på en tygklädd yta, till exempel i ditt knä, en säng eller en på en soffkudde, kan detta begränsa eller helt blockera luftflödet. Utdragen luftbegränsning orsakar överhettning och potentiell skada.
  • Om en fläkt ger ifrån sig ett högt brummande ljud eller inte rör sig har din fläkt problem. Gå till Fläkten är bullrig och snurrar konstant (Windows) för ytterligare information.
     varning!
   Fortsätt inte att använda datorn när en fläkt inte fungerar som den ska. Med tiden kan exponering för ständigt höga temperaturer skada andra viktiga interna komponenter.

Steg 2: Öka effektiviteten för att minska värmen

Datorn arbetar hårdare och genererar mer värme när många program är öppna samtidigt eller när du spelar grafiskt intensiva videospel.
Använd följande tips för att förbättra datorns effektivitet:
 • Ändra vilka program som körs när Windows startar med hjälp av fliken Uppstart i Aktivitetshanteraren.
 • Stäng programmen när du är klar med dem.
 • Stäng webbläsaren när du inte använder den.
 • Sänk spelupplösningen och minska grafikinställningarna om datorn blir varmare än normalt när du spelar.
Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 3: Se till att det finns tillräckligt med ventilation

För att minska risken för problem med överhettning, kontrollera att fläktarna på din bärbara dator har ordentlig ventilation. Ordentlig ventilation för systemet är viktigt för att den bärbara datorn skall fungera korrekt.
Följ de här riktlinjerna för att säkerställa adekvat ventilation:
 • Den bärbara datorn ska stå upprätt på ett stadigt underlag.
 • Ha minst 15,25 centimeters utrymme runt varje ventilationsöppning.
 • Om datorn används på höga höjder, över 1500 meter, bör du vara extra noga med att hålla datorn väl kyld. När datorn flyttas till en högre höjd, ökas temperaturen inuti datorn med ungefär 1 °C (34 °F) var 300:e m (1000 fot).

Steg 4: Placera den bärbara datorn i ett svalare rum

Flytta datorn till ett svalare rum i huset eller på kontoret. En liten skillnad i temperatur kan vara allt som krävs för att förhindra att det uppstår fel på en komponent.
Om det inte är något alternativ eller om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa steg.

Steg 5: Använd HP-programvaran för att hantera intern temperatur

På vissa HP-datorer kan du använda HP:s programvara för att hjälpa dig att hantera temperaturen inuti datorn. Läs de olika avsnitten och avgör om datorn har HP CoolSense eller HP Command Center.
Om din dator inte har stöd för någon av funktionerna eller problemet kvarstår, fortsätter du till nästa steg.

Steg 6: Ändra systemets prestandainställningar (endast HP Spectre)

Om din bärbara dator är en HP Spectre 13 eller x360 justerar du datorns systemprestanda för att minska strömförbrukningen, vilket kan minska påfrestningarna på fläktarna och hjälpa till att minska den inre temperaturen.
 1. I Windows söker du efter och öppnar Kontrollpanelen.
 2. Skriv Cool Control i Kontrollpanelens sökruta.
  • Om HP Cool Control visas i listan väljer du det och klickar sedan i popup-menyn. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.
   Klicka På i popup-menyn för HP Cool Control
  • Om HP Cool Control inte visas i listan är programmet inte tillgängligt på din bärbara dator. Stäng av datorn och fortsätt sedan med dessa steg.
 3. Starta datorn och tryck sedan upprepade gånger på F10 för att öppna BIOS.
 4. På BIOS-menyn, navigera till fliken Systemkonfiguration och välj sedan Systemenergischema.
  Fliken Systemkonfiguration i BIOS med systemenergischema valt
 5. Välj Balans och tryck sedan på F10 för att spara och avsluta BIOS.
  Systemenergischema med balans valt
Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 7: Uppdatera BIOS

Datorns BIOS kan vara inaktuell. Leta efter en BIOS-uppdatering från HP.
  varning!
Se till att du installerar BIOS-uppdateringen för din specifika datormodell. Om du installerar fel uppdatering kan det leda till att alla datorfunktioner går förlorade.
 1. Gå till Nedladdning av HP:s programvara och drivrutiner, och navigera sedan till produktsidan för din dator.
 2. Leta upp BIOS i listan.
  • Om BIOS-alternativet inte är tillgängligt är BIOS uppdaterat.
  • Om BIOS-alternativet är tillgängligt, klicka på BIOS, och sedan på Hämta bredvid uppdateringen. Följ anvisningarna på skärmen och starta sedan om datorn. För mer information, se Uppdatera BIOS (Basic Input Output System).
Om BIOS är uppdaterad eller om problemet kvarstår, fortsätt till nästa steg.

Steg 8: Testa med avseende på maskinvarufel

Testa om datorn har maskinvarufel, t.ex. minnet, processorn eller grafikmaskinvaran. De flesta bärbara HP-datorer levereras med diagnostisk programvara för att verifiera maskinvarufel. För mer information, se Testa med avseende på maskinvarufel .
Om det är fel på maskinvaran byter du antingen ut den felaktiga komponenten eller fortsätter till nästa steg.

Steg 9: Kontakta HP:s kundsupport

Om de föregående stegen inte löste problemet, kontakta HP:s kundsupport för garanti- och servicealternativ.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...