hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP notebook-datorer - Minska värmen inuti datorn för att förhindra överhettning

Det här dokumentet avser HP notebook-datorer, även kallade bärbara datorer.
Överhettning orsakar problem för alla bärbara datorer (notebook). Generellt gäller att när temperaturerna inuti datorns hölje blir för höga ökar risken för att viktiga interna komponenter skadas väsentligt. Den vanligaste orsaken till överhettning är ansamling av damm inuti den bärbara datorn. De elektriska komponenterna i en notebook-dator genererar värme och fläktarna inuti notebook-datorn cirkulerar luften så att komponenterna hålls vid normal driftstemperatur. Bristfällig kylning kan orsaka att hög värme alstras inuti höljet, vilket kan skada komponenter. Ljudet från en fläkt som konstant är igång kan indikera att den bärbara datorn börjar bli varm och inte arbetar så effektivt som möjligt och att det kan vara problem med dammansamlingar som täpper igen luftventilerna.

Den här videon visar hur du minskar värmen inuti den bärbara datorn

Symptom på värmeproblem och orsaker till överhettning

Följande lista beskriver några av de problem som orsakas av för höga temperaturetr inuti notebook-datorn:
 • Spel låser sig och reagerar inte på kommandon.
 • Windows slutar att svara.
 • Fläktar inne i notebook-datorn har högre ljudnivå eftersom de snurrar fortare när den bärbara datorn blir varm, för att ta bort värmen.
 • När den bärbara datorn startas händer det ibland att den stannar på en svart skärm utan att Windows öppnas. Windows svarar inte när operativsystemet väl startar.
 • Mus och tangentbord slutar svara.
 • Windows 10, 8, 7, Vista, XP: Den bärbara datorn startar oväntat om eller visar ett felmeddelande.
  Windows 95, 98 och ME: Ofta förekommande felmeddelanden om allvarliga undantagsfel, ogiltiga åtgärder och allmänna skyddsfel visas i flera olika program.
  obs!
  Dessa fel är inte förutsägbara. Om sådana fel endast uppträder i ett program är problemet antagligen förknippat med det aktuella programmet och har inget med överhettning att göra.
Nedanstående lista tar upp några av orsakerna till överhettning:
 • Damm i den bärbara datorn.
 • En ny komponent (t.ex. en hårddisk) har lagts till. Extra komponenter innebär en ökad strömförbrukning vilket i sin tur genererar högre temperaturer. Den nya komponenten utstrålar dessutom extra värme, vilket också bidrar till en temperaturhöjning inuti chassit.
 • Efter hand börjar vissa kylfläktar att gå långsammare och slitas ut, när den bärbara datorn blir varm, beroende på användningen av den bärbara datorn.
 • Hög rumstemperatur.

Steg 1: Ta bort damm och ludd genom att rengöra lufthålen

De flesta bärbara datorer har lufthål runt om på höljet så att luft kan strömma genom datorn. Om de här hålen täpps igen eller om värmealstrande delar täcks med damm, kan fläkten inte kyla ned komponenterna ordentligt, eftersom den bärbara datorn är varm och överhettning blir ett problem. Ludd- och dammansamlingar gör att luften inte kan cirkulera runt kylfläktbladen, vilket tvingar fläkten att arbeta hårdare och den bärbara datorn blir varm. Om det finns damm i lufthålen bör du rengöra den bärbara datorn genom att blåsa bort dammet från området runt fläkten och värmeskyddet. Det förhindrar att damm ackumuleras.
Det är inte nödvändigt att öppna notebook-datorn (den bärbara datorn) för att rengöra bort dammet med komprimerad luft.
Följande grafik visa ackumulationen av damm på insidan av en bärbar dator, men damm runt fläkten och värmeskyddet på den bärbara datorn kan rengöras utan att öppna datorn.
Figur : Dammackumulering
Dammig komponent
Figur : Dammackumulation runt en fläkt
Dammackumulation runt en fläkt
  varning!
Stäng av notebook-datorn och koppla bort nätadaptern innan du sprejar med tryckluft för att förhindra skador på notebook-datorn.
Använd en burk med tryckluft (en dammsugare inställd på utblås eller en hårtork som är inställd på kalluft kan också användas även om tryckluft passar bättre för den här uppgiften) för att hjälpa till att ta bort damm från den bärbara datorns ventiler och förhindra överhettning. Att ta bort damm ökar luftflödet för att förbättra kylning och göra att fläkten låter mindre.
Kylningshål sitter på olika ställen beroende på den bärbara datorns modell. Du kan hitta lufthålen genom att leta efter de kopparfärgade och svarta flänsar som sitter inuti hålen.
obs!
Se till att hitta och rengöra med tryckluften alla ventilationshål på din bärbara dator. Din specifika bärbara dator har ventilationshål på sidan, baksidan eller undersidan. Vissa nyare bärbara datorer har inte några ventilationshål.
Blås tryckluften in i ventilationshålen på din bärbara dator, och in i andra öppningar, exempelvis fläktinsuget, för att se till att luften cirkulerar och damm inte ackumuleras på komponenter.
Figur : Ventilationshål på sidan
Att blåsa in i ventilationshålet på sidan med komprimerad tryckluftssprej
Figur : Ventilationshål på undersidan
Att blåsa in i ventilationshålet på undersidan med komprimerad tryckluftssprej
Genom att regelbundet vidta den här åtgärden som en försiktighetsåtgärd minskar du risken för komponentskada avsevärt och kan även förhindra att notebook-datorns prestanda försämras.

Steg 2: Säkerställ att det finns ordentligt med utrymme för ventilation

För att minska risken för problem med överhettning, kontrollera att fläktarna på din bärbara dator har ordentlig ventilation. Ordentlig ventilation för systemet är viktigt för att den bärbara datorn skall fungera korrekt. Följ de här riktlinjerna för att säkerställa adekvat ventilation:
 • Den bärbara datorn ska stå upprätt på ett stadigt underlag.
 • Ha minst 15,25 centimeters utrymme runt varje ventil.
 • Om den bärbara datorn används på mycket höga altituder, över 1500 meter, bör du vara extra noga med att hålla den bärbara datorn väl kyld.

Steg 3: Uppdatera BIOS

Efter det att en bärbar dator har lanserats tillhandahåller HP regelbundet uppdateringar för BIOS och andra komponenter. Sök efter BIOS-uppdateringar och installera dem enligt anvisningarna i HP:s supportdokument om hur du uppdaterar BIOS.

Steg 4: Använda tekniken HP CoolSense

HP:s CoolSense-teknik är en funktion i vissa notebook-datorer (bärbara datorer) från HP som kombinerar design av maskinvara, programvara och mekanik för att hantera temperaturen på den bärbara datorn på ett dynamiskt sätt. HP CoolSense använder en rörelsesensor i den bärbara datorn för att känna av när den bärbara datorn används stationärt eller mobilt, och justerar den bärbara datorns prestanda och fläkthastighet automatiskt så att datorn alltid hålls sval. Du kan ställa in programvaran HP CoolSense efter dina specifikationer. För mer information, se Bärbara HP-datorer - tekniken HP CoolSense.

Steg 5: Placera notebook-datorn i ett svalare rum

Om din bärbara dator är överhettad, placera den i ett svalare rum. En liten skillnad i temperatur kan vara allt som krävs för att förhindra att det uppstår fel på en komponent. Flytta den bärbara datorn till ett svalare rum i huset eller på kontoret. Gå vidare till nästa steg om detta inte är möjligt.

Steg 6: Testa för maskinvarufel

Om problemet med överhettning kvarstår efter att du rengjort luftventilerna och flyttat datorn till ett svalare rum kan en maskinvarukomponent vara skadad. Testa datorn för att se om det är fel på maskinvaran, t.ex. minnet, processorn eller grafikkortet. De flesta HP och Compaq Notebook-datorer har diagnostisk programvara som kan verifiera maskinvarufel. För mer information, se lämpligt dokument:
Om är fel på maskinvaran byter du ut den defekta komponenten eller kontaktar HP för ytterligare hjälp med fliken Kontakta support överst på den här skärmen.

Strömbrytaren växla för att minska värmen (HP Spectre-datorer)

HP Spectre produkter ger möjlighet att växla till CPU energisparläge där datorn körs svalare. Alternativet att växla strömförsörjning skiljer sig beroende på Spectre-modell. De två alternativen, att välja energisparläge i BIOSeller sätta på Cool Control genom det stationära datorgränssnittet är väldigt lika. Några av deras funktioner är:
 • Båda alternativen för att växla till lägre ström för processorn ger samma resultat. Den enda skillnaden är att Cool Control har ett Windows-gränssnitt.
 • Standardinställningen för alla Spectre-produkter är prestandaläge i BIOS eller av för Cool Control.
 • Välja balanserat läge i BIOS eller välja i Cool Control reducerar maximal strömförbrukning vilket resulterar i lägre systemtemperaturer, vilket orsakar något sänkt systemprestanda.
Använd någon av följande anvisningar, beroende på vilken Spectre-datormodell du har, för att växla kylalternativen:

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...