hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Skärmen eller monitorn är tom (svart) när datorn startats

Bildskärmen är ansluten till datorn men visar ingenting. Använd stegen i det här dokumentet för att lösa problemet eller fastställa om det är fel på bildskärmen.
Det här dokumentet handlar om att felsöka en videoanslutning från en skärm (eller en TV som används som skärm) till en persondator. Om du har en dator med inbyggd skärm, t.ex. en HP eller Compaq All-in-One PC eller HP TouchSmart PC, se Skärmen är tom när datorn startats.
Det här dokumentet hjälper dig att avgöra om den tomma eller svarta skärmen orsakas av datorns maskinvara, videosignalen till skärmen eller skärmen i sig.
  obs!
Det här dokumentet tar inte upp problem som uppkommer med HDMI-kablar och skärmar. Mer information om HDMI finns i Felsöka visnings- och ljudproblem med HDMI.
Innan du börjar
Förbered för felsökning genom att vidta följande åtgärder:
 • Stäng av datorn.
 • Koppla bort alla anslutna enheter från datorn förutom musen och tangentbordet. Det gäller även borttagning av webbkameror, USB-enheter, USB-minnen, minneskort av kameratyp och andra skärmar.
 • Om en löstagbar kabel används för bildskärmen skaffar du en andra bildskärmskabel för teständamål.
 • Koppla bort bildskärmens strömkabel, vänta ca 30 sekunder, återanslut kabeln och slå sedan på bildskärmen. Detta återställer elektroniken i bildskärmen. Kontrollera att det finns ström till bildskärmen och att strömlampan tänds när man trycker på strömbrytaren. Om ljuset på skärmen fortfarande är avstängt är det fel på skärmens strömtillförsel antingen från vägguttaget eller eladaptern.
Kontrollera strömmen
Koppla bort videokabeln från bildskärmen och kontrollera att strömsladden till bildskärmen är ansluten till ett eluttag.
När bildskärmen är ansluten trycker du på strömknappen på bildskärmen. Det bör finnas en strömindikatorlampa på bildskärmshöljet. Vad händer med lampan?
 • Om strömlampan tänds har skärmen ström och du kan hoppa till Lyssna på datorn och titta på lamporna.
 • Om strömlampan inte tänds när du trycker på strömknappen innebär det antingen att bildskärmen inte får ström eller att bildskärmen är trasig. Gör följande kontroller innan du utför service på bildskärmen eller byter ut den:
  • Kontrollera att eluttaget fungerar och att det överensstämmer med effektbehovet för bildskärmen.
  • Anslut skärmen till ett annat eluttag.
  • Försök med en annan strömsladd.
  Om ljuset tänds innebär det att har bildskärmen får ström. Fortsätt till nästa avsnitt.
Lyssna på datorn och titta på lamporna
För att avgöra om problemet orsakas av datorn sätter du på datorn och lyssnar på den. Titta på datorns lampor. Vad lägger du märke till?
 • Om datorn ger ifrån sig ett pipande ljud när den sätts på kan ett kort, en kabel, en minnesmodul eller en processor inuti datorn ha lossnat. Gå till Sätta fast lösa interna komponenter för att titta efter lösa komponenter.
 • Hör du att datorns fläktar snurrar? Om du inte hör något ljud från fläktarna och strömlamporna på datorn inte lyser har problemet att göra med datorn och inte med bildskärmen. För att fortsätta felsöka en dator som inte startar, se HP Guidad Lösning - Ingen ström eller ingen återställning vid felsökning.
 • Om du kan höra datorns fläkt snurra och ser ljus på datorn så beror felet förmodligen på videokabelanslutningen eller bildskärmen. Fortsätt till nästa avsnitt.
Återställ skärmen
Vid första installation, eller under vissa förhållanden, kan skärmen kanske inte växla till en ny skärmupplösning. Stäng inte av eller starta om datorn. Följ istället de här anvisningarna:
Du bör se bilden från datorn på skärmen. Om inte fortsätter du med felsökningen.
Skärmmeddelande visas på skärmen
Gå igenom följande steg för att se om ett inbyggt skärmmeddelande visas.
 1. Anslut videokabeln igen och slå på datorn.
 2. Slå på bildskärmen och vänta cirka tio sekunder medan datorn startar.
 3. Medan datorn startar koppla du bort videokabeln. Vad händer?
  • Om ett meddelande visas betyder det att skärmen fungerar och att problemet är relaterat till videosignalen. För att felsöka ytterligare använder du HP:s supportdokument Plattskärmen visar meddelande om ingen signal, signal utanför intervall, viloläge eller energisparläge.
  • Om bildskärmen fortfarande är tom stänger du av datorn och fortsätter till nästa steg.
  • Vissa skärmar har inte meddelanden på skärmen utan använder i stället lamporna för att ange att signal saknas. När du kopplar bort kabeln lyser lampan gult istället för ett meddelande på skärmen vilket anger att bildskärmen förlorat signalen och fungerar korrekt men är utanför intervallet eller inte tar emot signalen.
Inspektera videokabeln och videokontakterna efter skador
Inspektera videokabeln och videokontakterna efter skador. Titta efter skarpa böjar eller brott på kabeln, eller böjda eller avbrutna piggar på kontaktdonen. Leta efter skräp, smuts eller andra hinder och rengör kontakterna om det behövs.
Vanliga anslutningarna som används för närvarande är DisplayPort och DVI.
Figur : DisplayPort-kontakt
DisplayPort-kontakt, hane
Figur : Mottagande DisplayPort-kontakt
DisplayPort-kontakt, hona
Figur : DVI-kontakt
DVI-kontakt, hane
Figur : Exempel på mottagande DVI-kontakt
DVI-kontakt, hona
Vanliga anslutningarna som används för närvarande är DisplayPort och DVI.
Återanslut skärmen, kontrollera att bildskärmskabeln är ordentligt ansluten och slå sedan på datorn och bildskärmen. Om skärmen fortfarande är tom fortsätter du till nästa steg.
Ta inte bort videoporthöljet
Om datorn levererades med ett grafikkort kanske HP har installerat ett plasthölje på videoporten som är fäst på moderkortet. Detta ska inte göras därför att video har konfigurerats för att överföras genom grafikkortet, vilket ger bättre prestanda. De flesta datorer kan använda grafik från bildskärmskortet eller moderkortet, men inte från båda samtidigt. Om du tar bort plasthöljet för att ansluta en bildskärm (VGA eller HDMI) fungerar inte videon om inte bildskärmskortet är borttaget. En bättre lösning är att ansluta en adapter för anslutningen.
  Figur : VGA-kontakthölje
  VGA-kontakthölje markerad
 1. Bildskärmskort med 1 VGA-port och 1 DVI-port
 2. Täckt VGA-port - bör inte användas
Kontrollera kabelanslutningar
Om du ser den första HP- eller Compaq-logotypskärmen men senare förlorar bilden, gå till Anslut datorn till en annan bildskärm.
I annat fall kontrollerar du videokabelns anslutningen på baksidan av datorn och på skärmen. Kontrollera att den är ordentligt ansluten och att skruvarna är ordentligt åtdragna. Stäng av skärmen och slå på den igen (medan datorn är på) för att se om bild visas.
Kontrollera att skärmens strömkabeln är ansluten till elnätskontakten.
När du har återanslutit strömsladden slår du på bildskärmen (medan datorn är på) för att se om en bild visas. Om det fortfarande inte finns någon bild fortsätter du med nästa steg.
Anslut datorn till en annan bildskärm
Anslut en annan bildskärm till datorn för att avgöra vilken enhet som har problem (bildskärmen eller datorn). Om du inte har någon extra bildskärm kan du tillfälligt ansluta datorn till någon annans bildskärm i felsökningssyfte.
När skärmen är ansluten sätter du på datorn och skärmen. Vad händer?
 • Om den nyligen anslutna bildskärmen inte visar någonting, koppla bort kabeln och se supportdokumentet HP Guidad Lösning - Ingen ström eller ingen återställning vid felsökning.
 • Om den nyanslutna skärmen visar den första uppstartsbilden men sedan blir svart, är det problem med att starta Windows. Se supportdokument: HP Guidad Lösning - Ingen ström eller ingen återställning vid felsökning
 • Om den nya bildskärmen fungerar är det fel på originalskärmen eller dess kablar. Slutför följande anvisningar med den ursprungliga, trasiga bildskärmen.
  1. Kontrollera strömlampan.
   • Om den lyser gult har skärmen tillräckligt med ström men tar inte emot någon skärm/video-signal.
   • Om den är vit eller blå har skärmen ström och tar emot skärmsignal men kan tyda på ett annat problem med bildskärmen.
   • Om den inte är gul, vit eller blå fortsätter du med nästa steg.
  2. Byt ut nätsladden.
  3. Starta skärmen. Om skärmen visar en bild är du klar. Om skärmen fortfarande är tom fortsätter du med dessa steg.
  4. Byt ut videokabeln.
   Starta skärmen. Om skärmen visar en bild är du klar. Om skärmen fortfarande är tom fortsätter du med dessa steg.
  5. Om skärmen inte fungerar efter att du har bytt kablarna, ska du byta eller laga skärmen.
Återställa och uppdatera BIOS
Du kan använda dessa steg även om du inte kan se något på skärmen.
Om något har ändrats i BIOS-inställningarna, till exempel inställningarna för primär bildskärmsenhet, använd något av följande avsnitt för att återställa BIOS-inställningarna till standardkonfigurationen:
 1. Starta datorn och tryck på F10 upprepade gånger i åtta sekunder.
 2. Tryck tre gånger på nedåtpil.
 3. Tryck på Enter två gånger.
 4. Starta om datorn.
Om det inte finns någon BIOS-uppdatering eller om skärmen fortfarande är svart, gå vidare till nästa steg.
Sätta fast lösa interna komponenter
Vanligtvis är signalkoden associerad med att datorn inte kan identifiera ett kort, minne eller processor. Minnet, processorn och videokablar ger en signalkod beroende på BIOS POST-typ.
  varning!
Kanterna på metallpanelerna kan vara vassa. Var försiktig när du hanterar dem.
  varning!
Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. Minska risken för skador orsakade av statisk elektricitet genom att arbeta på ett golv utan matta under, använda en arbetsyta som motverkar statisk elektricitet (till exempel en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet) och bära ett armband som är anslutet till en jordad yta.
 1. Koppla bort alla kablar. Skriv ner varje kabels position så kan du ansluta dem i framtiden.
 2. Dra ur strömkabeln och tryck sedan in strömbrytaren på datorns framsida i fem sekunder.
 3. Lossa skruven/skruvarna som håller panelen eller höljet på datorns baksida på plats.
    obs!
  Din datorlåda kanske inte har skruvar som visas. Det kan ha flikar eller tumskruvar eller någon andra metod att låsa panelen eller höljet till datorn. Se användarhandboken för specifika anvisningar för datorn.
  Figur : Exempel på skruvar som säkrar panelen på baksidan
  Skruvar som fäster panelen
 4. Skjut panelen åt sidan för att komma åt inuti datorn.
  Figur : Skjuta sidopanelen
  Skjuta sidopanelen
 5. Tryck försiktigt på de yttre kanterna på kort och minnesmoduler som är insatta i moderkortet, så att de sitter bättre. Tryck inte för hårt.
 6. Tryck försiktigt ner kontakterna till flatkablarna för att sätta dem på plats.
 7. Byt ut sidopanelen.
 8. Anslut datorkablarna på nytt.
 9. Starta datorn.
Om bildskärmen fortfarande visar en svart skärm kan det vara fel på grafikmaskinvaran som måste bytas eller genomgå service. Om skärmen visar den första uppstartssidan men inte Windows fortsätter du till nästa steg.
Ändra skärmupplösningen
Du kan inte gör det här om du inte kan se det första startfönstret.
Använd följande steg för att ändra till en kompatibel displayupplösning och färgdjupinställning från ett standardgrafikläge. Om du har en LCD-bildskärm med platt panel ändrar du skärmupplösningen till bildskärmens ursprungliga skärmupplösning.
  obs!
Anslut datorn till en fungerande bildskärm för att utföra dessa steg.
  obs!
Om du inte kan välja skärmens ursprungliga skärmupplösning uppdaterar du datorns videodrivrutiner och upprepar detta steg.
 1. Starta datorn och tryck på F8 upprepade gånger när den första skärmen visas.
 2. Datorn startar i felsäkert läge. Öka skärmupplösningen på följande sätt:
Inaktivera energisparinställningar i BIOS
Om Windows nyligen har uppgraderats kan det starta upp i ett energisparläge och visa den tomma skärmen innan Windows laddas. Efter att Windows laddats (ca 2 minuter efter att du satt på datorn) trycker du snabbt på strömbrytaren eller trycker på Suspend på tangentbordet för att se om datorn kommer ut ur ett felsäkert läge. Om datorn öppnas till ett felsäkert läge varje gång den startas använder du följande steg för att avaktivera strömbesparingar i BIOS.
Anslut datorn till en fungerande bildskärm för att utföra dessa steg:
 1. Slå på datorn och tryck upprepade gånger på F10. Tryck på tangenten en gång i sekunden i fem sekunder efter att datorn har startat.
 2. I BIOS-inställningsverktyget trycker du på höger piltangent och väljer fliken Energi.
 3. Tryck på nedåtpilen för att välja Maskinvarubaserade energisparfunktioner.
 4. Tryck på högerpil för att inaktivera SATA Power Management.
 5. Spara ändringarna och avsluta genom att trycka på F10.
Byta grafikkortet eller serva maskinvaran
Om du har prövat alla stegen i detta dokument och problemet kvarstår, så är det förmodligen fel på maskinvaran.
Om skärmen fungerar på en annan dator och datorn har ett grafikkort kan du prova att byta grafikkortet på datorn. Se dokumentationen för att byta maskinvara för din datormodell.
Om bildskärmen inte fungerar på en annan dator kan skärmen vara skadad. Skärmen bör bytas ut eller servas. Kontakta HP för att få support om skärmens garanti fortfarande gäller eller ett auktoriserat servicecenter om skärmens garanti har gått ut.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...