hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP bärbara datorer - Uppgradera RAM-minne

Dokumentet avser HP och Compaq bärbara datorer.
När du uppgraderar RAM-minnet förbättras datorns prestanda. Följ anvisningarna i det här dokumentet steg för steg om du vill uppgradera RAM-minnet på alla HP- och Compaq-datorer. Det är inte säkert att bilderna stämmer exakt överens med din datormodell, men stegen är alltid desamma.
Läs alla instruktioner noggrant innan du installerar minnet.
  obs!
Köp inte minnesmoduler innan du vet vilken typ av minne som används i datorn, hur mycket minne som maximalt kan installeras och konfigurationen för minnesplatserna.
  obs!
I vissa bärbara modeller går det inte att byta ut eller uppgradera minnet.
Hitta produktnumret till din bärbara HP-dator
Du måste veta datorns exakta produktnummer för att kunna beställa interna utbytesdelar, som t.ex. minne. För många HP bärbara datorer finns produktnumret och serienummer tryckt på en etikett på undersidan av datorn. Produktnumret och serienumret finns också tryckt på utsidan av förpackningen som datorn låg i när du köpte den.
Platsen för Produktnumret kan variera och det finns flera metoder att hitta produktnumret för den bärbara datorn. Om du behöver ytterligare hjälp med att hitta produktnumret tittar du i Hur hittar jag mitt modellnummer eller produktnummer.
Figur : Produktetikett
Bild på produktetikett med produktnumret markerat
  obs!
Ett allmänt familjenamn kan till exempel vara tryckt på skyddet nära tangentbordet eller på ramen omkring skärmen, men det ger inte tillräcklig information för beställning av ersättningsdelar.
Hitta minnesinformation för din datormodell (installerat minne, maximalt minne som kan användas samt typ av minne)
Viktig information om minnesuppgradering finns i specifikationsdokumentet för din bärbara HP-dator samt i underhålls- och serviceguiden. För att hitta specifikationer och information om minnet för just din dator kan du använda både specifikationsdokumentet och underhålls- och serviceguiden. Du kan använda produktinformationskategorin på din datormodells supportsida för att hitta specifikationerna och underhållsguiden, eller så kan du söka efter dina produktspecifikationer genom att göra följande:
Specifikationsdokument
För allmän information om minnesuppgradering, se specifikationsdokumentet för din specifika bärbara dator.
Du kan använda produktinformationskategorin på din datormodells supportsida för att hitta specifikationerna, alternativt kan du söka efter dina produktspecifikationer genom att göra följande:
 1. I sökfältet (eller fältet för frågor eller nyckelord) högst upp på sidan skriver du in datorns produktnummer, ett blanksteg och ordet "specifikationer".
  Till exempel:
  Specifikationer för den automatiska dokumentmataren (RQ877AS)
 2. Klicka på länken på resultatsidan som stämmer överens med produktspecifikationerna till datormodellen.
 3. I avsnittet Minne i produktspecifikationerna finns information om minne till datormodellen.
 4. Notera nedanstående poster i den angivna informationen. Ta fram informationen när du ska köpa minne och utföra kommande steg.
  • Installerat minne – Hur mycket minne som för närvarande finns installerat i datorn. Gå till Kontrollera hur mycket minne som kan läggas till för att kontrollera hur mycket minne som för närvarande finns installerat i datorn.
  • Maximal mängd minne som kan användas – Subtrahera det minne som redan finns installerat från den maximala mängden minne som systemet kan hantera för att fastställa hur mycket minne du ska köpa. Du kan även skaffa det maximalt tillåtna minnet och ersätta det minne som är installerat för närvarande. När du vet systemets högsta minneskapacitet kontrollerar du Maximal mängd minne som kan användas i operativsystemet och ser efter hur mycket minne din version av Windows hanterar. Använd det lägre av dessa två siffror som ditt maximala minne.
  • Typ av minne (inklusive hastighet) – HP rekommenderar att du köper samma typ av minne för varje plats (storlek, hastighet, tillverkare). För bästa prestanda köper du det snabbaste minne som moderkortet stödjer.
    varning!
  På grund av mängden tänkbara konfigurationer kan vissa moderkort inte konfigurera minnet korrekt, om en SO-DIMM-array innehåller en SO-DIMM som inte kommer från samma tillverkare, har ett annat CAS-latensvärde eller densitetsvärde (högt och lågt värde används tillsammans). Se till att alla SO-DIMM-moduler har samma artikelnummer, är från samma tillverkare och uppfyller de grundläggande minneskraven för moderkortet. Om inte, se till att du kan returnera minnet om det inte känns igen av systemet när du har installerat det.
Underhålls- och servicehandbok
För minnes- och uppgraderingsinformation som är mer detaljerad och specifik för din datorserie eller datormodell, se underhålls- och serviceguiden. Information om artikelnummer för minnen, typer av kompatibla RAM-minnen och antal minnesplatser finns i underhållsguiden.
 1. I sökfältet (eller fälten för frågor eller sökord) högst upp på sidan skriver du in datorns produktnummer, ett blanksteg och orden underhålls- och servicehandbok.
  Till exempel:
  RQ877AS underhålls- och serviceguide.
 2. Klicka på länken på resultatsidan som stämmer överens med produktspecifikationerna till datormodellen.
 3. Se avsnittet Minne i underhålls- och serviceguiden för specifik minnesinformation, såsom reservdelsnummer för minnesmoduler, kompatibla processorer samt specifikationer för minnesmodulerna.
 4. Skriv ned information som är användbar när du ska köpa nytt minne.
    varning!
  På grund av mängden tänkbara konfigurationer kan vissa moderkort inte konfigurera minnet korrekt, om en SO-DIMM-array innehåller en SO-DIMM som inte kommer från samma tillverkare, har ett annat CAS-latensvärde eller densitetsvärde (högt och lågt värde används tillsammans). Se till att alla SO-DIMM-moduler har samma artikelnummer, är från samma tillverkare och uppfyller de grundläggande minneskraven för moderkortet. Om inte, se till att du kan returnera minnet om det inte känns igen av systemet när du har installerat det.
Ta reda på var minnet sitter
Minnet finns i minnesmodulfacket som du hittar på undersidan av de flesta HP bärbara datorer. I underhållsguidens avsnitt borttagning och byte, finns detaljerade instruktioner för hur du hittar minnet. På en del HP bärbara datorer är minnesmodulfacket placerat under tangentbordet. Om minnesfacket på din bärbara dator finns under tangentbordet, rekommenderar HP att du kontaktar auktoriserad HP support för hjälp med att beställa och byta ut minnet.
Kontrollera hur mycket minne som kan läggas till
Innan du uppgraderar minnet måste du kontrollera hur mycket minne du för närvarande har installerat för att bestämma hur mycket minne som kan läggas till. Använd ett av följande avsnitt till att hitta exakt rätt minneskonfiguration och hur mycket minne som kan köpas och installeras:
Kontrollera hur mycket installerat minne du har genom att välja ett av följande avsnitt beroende på om datorn är påslagen eller avstängd:
Installera minne
De flesta bärbara datorer från HP och Compaq är konstruerade så att du kan lägga till mer minne med hjälp av en Phillips-skruvmejsel. Så här installerar du minne i datorn: Läs igenom följande anvisningar. Om du känner att du inte klarar att utföra installationen själv kan du kontakta auktoriserad HP support för teknisk hjälp.
  obs!
Om någon annan än HP installerar eller uppgraderar minnet gäller inte produktgarantin för eventuell skada orsakad av minnet och/eller personen som försökte installera eller uppgradera minnet. Kunden tar hela risken och ansvaret för skador orsakade av sådana installationer och uppgraderingar.
  obs!
De här anvisningarna fungerar för de flesta bärbara datorer. För att hitta anvisningar för just din dator skriver du datorns modellnummer och byta ut minne i sökfältet högst upp i det här fönstret. Om du t.ex. har en HP Mini 210-3000 skriver du 210-3000 byta ut minne. Om du inte hittar anvisningar för hur du byter minnet i din datormodell kan du titta i Användarhandboken.
Steg 1: Slå av strömmen
Följ anvisningarna nedan för att slå av strömmen till datorn och förhindra oavsiktliga skador på elkomponenter:
 1. Stäng av datorn genom att hålla strömbrytaren nedtryckt i ungefär en halv minut.
 2. Koppla bort nätadaptern från den bärbara datorn.
 3. Skjut batterispärren till upplåst läge och håll den där.
 4. Använd fingret för att lyfta upp batteriet och ta ut det.
Steg 2: Sätt i minnet
Så här sätter du i nytt minne:
 1. Vänd på den bärbara datorn och lägg den på en plan och stadig yta.
 2. Använd en skruvmejsel för att ta bort minnesfackets lock.
   Figur : Exempel på ett minnesmodulhölje (utseendet på höljen kan skilja sig åt)
   Bild av modulluckan demonterad från datorn och med fästskruvarnas placering och riktning vid demontering
  1. Fästskruvar (2)
  2. Riktning för att ta bort lyckan.
 3. Jorda dig själv för att ladda ur eventuell statisk elektricitet när locket är av och innan du rör vid minnet.
    obs!
  Du kan jorda dig för att bli av med statisk elektricitet genom att lägga ena handen på datorhöljet och andra handen på en metallyta eller ett jordat föremål, t.ex. metall på en lampa.
 4. Om du måste ta loss minne innan du installerar nytt, lossar du minnet genom att vika undan klämmorna som håller fast det med nageln eller ett litet verktyg i trä.
   Figur : Demontering av minnesmodul
   Bild av minnesmodul som visar riktningen för att ta bort fästklipsen och riktningen för att ta bort modulen.
  1. Riktning för att ta bort fästklips
  2. Riktning för demontering av modul
    varning!
  Fatta minnesmodulen i kanterna för att undvika att den skadas. Vidrör inte metallkontakterna.
 5. Skydda borttagna minnesmoduler genom att lägga dem i en antistatisk påse.
 6. Ta ut det nya minnet ur den antistatiska påsen och håll det i båda kanterna.
 7. Stick i de guldfärgade kontakterna i kontaktdonet (klämmorna) och tryck försiktigt men bestämt minnet på plats. Klämmorna klickar när minnet sitter rätt.
   Figur : Skårjustering och insättning av minnesmodul
   Bild på minnesmodulens skårade kant med visning av moduljustering och i vilken riktning modulen ska sättas i och placeras
  1. Inriktning för skåra
  2. Riktning för montering av modul
  3. Riktning för fästmodul
 8. Sätt tillbaka skyddet och dra åt fästskruvarna.
   Figur : Minnesmodulens luckbyte
   Bild av minnesmodulsluckan i riktningen för att föra in luckan
  1. Två fack i öpningen
  2. Fästskruvar
Steg 3: Byt strömkälla
Byt strömkälla och slå på datorn så här:
 1. Anslut nätadaptern till datorn och därefter till ett vägguttag.
 2. Se till att datorn är avstängd och tryck in batteriet på plats i batterifacket tills fästklämmorna knäpper på plats.
 3. Starta datorn och ge den tid att konfigureras om och upptäcka det nya minnet med förbättrad prestanda.
Vad gör du om ett fel uppstår när du har installerat minne?
Om datorn inte startar eller Windows inte öppnas när minnet bytts ut eller om det piper eller lysdioder blinkar vid tangenterna Caps Lock eller Num Lock försöker du med följande steg:
 • Ta ur och sätt in den nya minnesmodulen igen enligt stegen i avsnittet Installera minne.
 • Ta bort den nya minnesmodulen och rengör spåren på minnesplatsen där modulen ska placeras. Du kan ta bort damm och smuts i spåren med hjälp av tryckluftssprej med ett förlängningsrör. Du bör bära skyddsglasögon när du gör det.
 • Ta bort minnesmodulen och prova att starta datorn igen. Om datorn startar, kontrollera att du har köpt rätt typ av minne och storlek. För mer information om att köpa rätt typ av minne, se Hitta minnesinformation för din datormodell och Kontrollera hur mycket minne som kan läggas till. Du kan använda minnesmodulen som fanns installerad i datorn som referens.
 • Kontrollera om möjligt att alla minnesmoduler i din konfiguration kommer från samma tillverkare och har samma artikelnummer.
 • Om datorn fortfarande inte startar normalt tar du ut utbytesminnet, sätter tillbaka det ursprungliga minnet och kontrollerar att datorn fungerar med sin ursprungliga konfiguration.
Maximal mängd minne som kan användas i operativsystemet
Använd nedanstående tabeller för att se hur mycket minne som kan användas i den version av Windows du har installerad på din HP bärbara dator.
 • Minnesuppgradering för Windows 10-versioner
  Windows 10 har ett lägsta minneskrav på 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars).
  Version av Windows 10
  Maximalt minne - 32-bitars (X 86)
  Maximalt minne - 64-bitars (X 64)
  Windows 10 Home
  4 GB
  128 GB
  Windows 10 Education
  4 GB
  2 TB
  Windows 10 Enterprise
  4 GB
  2 TB
  Windows 8 Pro
  4 GB
  2 TB
 • Minnesuppgradering för Windows 8-versioner
  Windows 8 har ett lägsta minneskrav på 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars).
  Version av Windows 8
  Maximalt minne - 32-bitars (X 86)
  Maximalt minne - 64-bitars (X 64)
  Windows 8
  4 GB
  128 GB
  Windows 8 Enterprise
  4 GB
  512 GB
  Windows 8 Professional
  4 GB
  512 GB
 • Minnesuppgradering för Windows 7-versioner
  Windows 7 har ett lägsta minneskrav på 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars). Maxgränsen för minne beror på vilken version du har:
  Windows 7-version
  Maximalt adresserbart minne
  Start (32-bitars eller 64-bitars)
  2 GB
  Alla 32-bitarsversioner av 7 (förutom Start)
  4 GB (ca 3,3 GB tillgängligt för användning)
  Home Basic 64-bitars
  8 GB
  Home Premium 64-bitars
  16 GB
  Enterprise 64-bitars
  192 GB
  Business 64-bitars
  192 GB
  Ultimate 64-bitars
  192 GB
 • Minnesuppgradering för Windows Vista-versioner
  Windows Vista finns i många olika versioner. Alla Vista-versioner kräver minst 512 MB RAM-minne (och 1 GB om du vill utnyttja vissa avancerade funktioner, som t.ex. Aero-bilder). Maxgränsen för minne beror på vilken version du har:
  Windows Vista-version
  Maximalt adresserbart minne
  Start (32-bitars)
  1 GB
  Alla 32-bitarsversioner av Vista
  4 GB (ca 3,3 GB tillgängligt för användning)
  Home Basic 64-bitars
  8 GB
  Home Premium 64-bitars
  16 GB
  Business 64-bitars
  128 GB
  Ultimate 64-bitars
  128 GB
 • Minnesuppgradering för Windows XP
  Windows XP finns i 32- eller 64-bitarsversion. Maxgränsen för minne beror på vilken version du har:
  Version av Windows XP
  Maximalt adresserbart minne
  32-bitars
  4 GB (ca 3,3 GB tillgängligt för användning)
  64-bitars
  128 GB
Vanliga frågor om minnesmoduler
Välj en fråga om du vill veta mer om minnesmoduler och kraven för dem:
Köpa minne
HP rekommenderar att du köper minne direkt av HP, auktoriserade HP-återförsäljare eller en välkänd leverantör av datorprodukter.
Du kan köpa datorminne i de flesta datorbutiker där du bor eller på Internet, till exempel Crucial eller HP. Många av webbplatserna samarbetar med HP för att automatiskt föreslå korrekt typ av minne, baserat på datormodell. Innan du köper minne ska du ta reda på hur mycket minne du behöver och vilken typ av minne som är kompatibelt med datorn.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...