hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Välkommen, Samsungkunder

  Behöver du support för din Samsung skrivare? HP finns här till hjälp! Läs mer

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Felsökning av trådlöst nätverk och Internet (Windows Vista)

Det här dokumentet gäller HP-datorersom använder ett trådlöst nätverk (en router) med Windows 7.
Wi-Fi-nätverk är ett smidigt sätt att få åtkomst till Internet. Det finns många saker som kan gå fel när du använder en trådlös anslutning och det kan emellertid vara frustrerande när anslutningen är långsam, när det ibland kommer till avbrott eller när du inte kan ansluta. Stegen i det här dokumentet tillhandahåller verktyg som hjälper till att lösa många problem som kan uppstå med trådlösa nätverk och Internet-anslutningar.
Steg 1: Använda automatisk felsökning
Följ anvisningarna nedan för att använda den automatiska felsökaren:
 1. Om datorn har en trådlös nyckeln eller knapp på eller nära tangentbordet och lampan för trådlös aktivitet är avstängd eller lyser gult, tryck på nyckeln eller knappen för att aktivera den trådlösa adaptern. Den här nyckeln kan vara tangenten F10, F12 eller så kan den vara märkt med en symbol på ett flygplan.
  • Om trådlös aktivitet tänds eller aktivitetslampan blir blå, har du aktiverat trådlös funktion i systemet. Försök ansluta till Internet. Om problemen kvarstår fortsätter du med de här stegen.
  • Om datorn inte har en trådlös nyckel eller om lampan för trådlös aktivitet förblir av eller lyser orange, fortsätter du med stegen nedan.
 2. Klicka på Start och skriv Ease i Påbörja sökning-fältet.
 3. Välj Anteckningar från sökresultaten.
 4. Klicka på Nätverk och Internet.
 5. Klicka på Internetalternativ.
  Figur : Internet-anslutning
  Val av internetanslutningar i fönstret nätverk och Internet
 6. Klicka på Avancerat.
  Figur : Avancerat val
  Val av internetanslutningar i fönstret nätverk och Internet
 7. Klicka på Kör som administratör (om sådant finns), välj Verkställ reparationer automatisktoch klicka sedan på Nästa.
    obs!
  Om fönstret Kontroll av användarkonto öppnas, klickar du på Ja för att fortsätta.
  Figur : Val av internetanslutningar
  Fönstret internetanslutningar med val Kör som administratör, Verkställ reparationer automatiskt och knappen Nästa markerat
 8. Klicka på Felsök min anslutning till Internetoch klicka på Nästa.
  Följ anvisningarna för att kontrollera om det finns problem.
  Figur : Fönstret Internetanslutning
  Fönstret Internetanslutning med Felsök min anslutning till Internet markerat
 9. När den automatiska felsökningen är slutförd, läs informationen på skärmen.
  • Om det hittas problem, visas ett fönster med mer information om problemet som hittades. Det här fönstret kan också visa dig vad som åtgärdades eller vilka åtgärder som du kan göra för att lösa problemet. Läs informationen i fönstret och utför alla rekommenderade åtgärder. Försök ansluta till Internet. Om problemet kvarstår, stäng fönstret felsökning och fortsätt till nästa steg.
  • Om det inte hittades några problem och datorn har fortfarande problem med Wi-Fi, stäng fönstret felsökning och fortsätt till nästa steg.
  Figur : Meddelande Felsökningen är slutförd
  Felsökningen är slutförd visas med problem som hittades: en nätverkskabel är ansluten till elnätet och trådlösa funktioner är avstängda (åtgärdat)
Steg 2: Installera om drivrutinen för trådlöst nätverkskort
Om du tar bort och installerar om drivrutinen för trådlöst nätverkskort kan det åtgärda registervärden och återställa konfigurationer så att drivrutinen kan vara korrekt konfigurerad och hämtas av Windows. Använd ett av följande avsnitt för att installera om ditt trådlösa nätverkskort.
Steg 3: Uppdatera trådlösa nätverksdrivrutiner
Om du hämtar och installerar den senaste drivrutinen för ditt trådlösa nätverkskort, kan det lösa problem med trådlösa Internet-anslutningar, särskilt problem relaterade till prestanda eller återkommande instabila anslutningar.
Använd en eller flera av följande avsnitt för att hitta uppdaterade drivrutiner för ditt trådlösa nätverkskort. Om du inte kan hitta en uppdaterad drivrutin eller den uppdaterade drivrutinen inte löser problemet, gå till nästa steg.
Steg 4: Kontrollera och återställa maskinvaran
Återställning av maskinvaran på ditt trådlösa nätverk i rätt ordning kan lösa en rad olika problem med anslutningen och prestandan.
 1. Klicka på Start () och sedan på Stäng av.
  Figur : Stänga av
  Bild: Stänga av
 2. Om ditt nätverk använder en trådlös router, trådlös gateway eller trådlös modemrouter, dra ut strömsladden.
  Figur : Strömsladd som kopplas bort från baksidan av en router
  Strömsladd som kopplas bort från baksidan av en router
 3. Om nätverket har en separat bredbandsmodem, koppla bort strömsladden från bredbandsmodemet.
 4. Vänta i ca 5 sekunder och anslut sedan strömkabeln till den trådlösa routern (och bredbandsmodemet, om det finns separat).
 5. Vänta tills alla lamporna tänds och återspeglar normalt Internet- och datoraktivitet. Om lamporna på bredbandmodemet indikerar ett problem, se följande lista med alternativ för att få hjälp:
  • Om alla lampor är släckta när du anslöt strömmen, kontrollera strömkällan genom att ansluta strömsladden till ett annat eluttag. Serva eller byt ut ditt bredbandsmodem om det inte kan sättas på.
  • Om endast strömlampan lyser och de återstående aktivitetslamporna är släckta eller visar ingen aktivitet, identifieras inte en nätverksanslutning. Kontrollera att kabeln som bär Internetsignalen är ansluten till bredbandsutrustningen. Kontrollera att Internetkablar för din utrustning inte är skadade eller har kopplats bort. Du kanske behöver kontakta din Internetleverantör om andra användare i ditt område upplever också Internetproblem.
  • Om Internet- eller onlinelampan blinkar genomgående och indikerar inte att Internet-anslutning är tillgänglig, finns problemet förmodligen hos din Internetleverantör. Antingen väntar du tills tjänsten återställs eller så kontaktar du din Internet-leverantör för ytterligare hjälp.
 6. Starta datorn och vänta på att Windows öppnas. Om du använder en bärbar dator, utför en maskinvaruåterställning.
  Vänta tills Windows ansluter automatiskt till din trådlösa Internet-anslutning.
 7. Högerklicka på ikonen för nätverksanslutning i systemfältet och välj Nätverks- och delningscenter.
 8. Välj Hantera nätverksanslutningar.
 9. Kontrollera status för det trådlösa nätverket. På bilden är det trådlösa nätverket avaktiverat.
 10. Aktivera nätverket genom att högerklicka på anslutningen och välja aktivera. Det kan ta några sekunder för anslutningen att aktiveras.
  Ett fönster kanske öppnas där du uppmanas att ange ett lösenord eller trycka på en knapp som utlöser åtgärder beroende på typ av säkerhet du använder.
 11. Om du kan ansluta till nätverket och Internet, är du klar. Om inte, går du till nästa steg.
Steg 5: Utföra en Microsoft Systemåterställning
Om datorn fungerade i ett trådlöst nätverk tidigare, men nu kan du inte ansluta eller så fungerar anslutningen dåligt, använd Microsoft-systemåterställning för att återställa systemfiler till ett datum och tid när det trådlösa nätverk fungerade bra. Du hittar mer information om hur du använder systemåterställning i Använda Microsoft-systemåterställning (Windows 7).
Steg 6: Andra åtgärder att pröva
Om datorn fortfarande har problem med Wi-Fi-anslutningen eller prestandan, kan en av följande avsnitt avhjälpa problemet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...