hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s notebook-datorer - Köra HP System Recovery (Windows Vista)

Det här dokumentet avser bara HP:s och Compaqs notebook-datorer med Windows Vista. Det är INTE för HP:s stationära datorer.
I det här dokumentet får du veta hur man återställer datorn till fabriksinställningarna. Det här dokumentet är uppdelat i avsnitt som beskriver olika metoder som kan användas för att utföra en fullständig systemåterställning. Använd det avsnitt som bäst stämmer överens med din situation. Läs ALLA varningsmeddelanden noga innan du genomför en fullständig systemåterställning!
  obs!
Det är viktigt att du säkerhetskopierar viktiga filer innan du återställer datorn. HP:s återställning innehåller även en säkerhetskopieringsfunktion som du kan använda för att säkerhetskopiera viktiga data.
Om din dator ursprungligen levererades med Windows XP och uppgraderats till Vista, se Återställ operativsystemet Windows XP med HP Recovery (2006 eller senare).
Vid en systemåterställning tas all information bort och hårddisken formateras om. Det innebär att alla datafiler som du har skapat och sparat på hårddisken försvinner. Vid en systemåterställning ominstalleras operativsystemet, program och drivrutiner. Program som inte var installerade när datorn levererades måste ominstalleras. Var beredd på att ominstallera program som inte fanns installerade på datorn vid leverans. När återställningen är klar måste du lägga till en Internet-anslutning, installera virusprogram, hämta alla viktiga Windows-uppdateringar, samt uppdatera virusdefinitioner och antispionprogram.
  varning!
Om datorn har uppgraderats till Windows Vista från Windows XP återställs Windows XP genom systemåterställningen. Du måste då ominstallera Windows Vista efter systemåterställningen.
  obs!
Återställningsskivor medföljer inte HP-datorer som levereras med Microsoft Windows Vista. I stället använder de ett dolt utrymme (partition) på hårddisken för att lagra datorns återställningsinformation. Eftersom ett dolt utrymme används behöver du inga systemåterställningsskivor, som ändå lätt tappas bort eller får rispor. På så sätt förenklas processen. Återställningsskivor för Windows Vista kan skapas med hjälp av Recovery Manager.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...