hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s notebook-datorer - Uppdatera BIOS-versionen

I detta dokument beskrivs stegen för att söka, hämta och installera uppdateringar för BIOS (Basic Input Output System) för din Notebook-dator från HP eller Compaq.
Genom att uppdatera BIOS, även känt under beteckningen att “flasha BIOS”, ersätts BIOS-firmware. När detta har genomförts kan en BIOS-uppdatering korrigera eller förbättra aspekterna för en dators prestanda, eller erbjuda support för nyligen installerad hårdvara. Om däremot en felaktig uppdatering installeras eller om uppdateringsprocessen avbryts kan moderkortet permanent raderas, vilket gör att datorn inte kan starta. Vi rekommenderar att du bara uppdaterar BIOS om ett eller flera av följande villkor gäller:
 • Uppdateringen åtgärdar ett problem på datorn.
 • Uppdateringen förhöjer datorns prestanda på ett önskvärt sätt.
 • Du planerar att byta operativsystem, processor eller andra egenskaper och den aktuella BIOS-versionen stöder inte den nya konfigurationen.
 • En ny HP Support Agent, eller ett HP-supportdokument, rekommenderar att du hämtar och installerar en specifik uppdaterad BIOS.
Använd stegen nedan för att uppdatera BIOS på datorn.
  varning!
Installera endast BIOS-uppdateringar från HP. Installera inte BIOS-uppdateringar från moderkortstillverkarens webbplats! Det kan leda till att det inte längre går att återställa datorn med HP:s systemåterställning.
BIOS-inställningar för business-datorer kan komma hanteras på IT-nivå och kanske inte kan konfigureras. För att verifiera detta, prata med IT-avdelningen på ditt företag eller din lokala IT-service.
Avaktivera BitLocker innan uppdatering av BIOS
HP rekommenderar att du avaktiverar BitLocker innan du uppdaterar BIOS. Om BitLocker inte avaktiveras, kan systemet kanske inte identifiera BitLocker-nyckeln nästa gång du startar systemet. Om du inte känner till BitLocker-återställningstangenten, kan du förlora data eller måste installera om operativsystemet.
Använd följande steg för att avaktivera eller pausa BitLocker innan du uppdaterar BIOS:
  obs!
Om du inte kan se ikonen BitLocker, har din systemadministratör kanske utfört begränsningar. Kontakta systemadministratören för att få hjälp.
 1. Sök efter och öppna Kontrollpanelen.
 2. Klicka på System och Säkerhet.
  Figur : System och Säkerhet
  System och säkerhets på kontrollpanelen
 3. Klicka på BitLocker Drive Encryption.
  Figur : BitLocker Drive Encryption
  BitLocker drive encryption
 4. Klicka på Pausa skydd.
  Figur : Pausa skydd
  Pausa skydd
 5. Om du uppmanas, klicka på Ja för att pausa skyddet.
  Figur : Ja till att pausa skyddet
  Ja till att pausa skyddet
BitLocker är nu avaktiverad eller pausad. Nu kan du uppdatera BIOS.
Efter att du har uppdaterat BIOS kan du Återuppta skyddet.
Figur : Återuppta skydd
Återuppta skydd
Uppdatera BIOS
Följ nedanstående steg för att installera och konfigurera en uppdaterad BIOS:
Innan du börjar att uppdatera BIOS
Du behöver följande verktyg och information för att utföra stegen i det här dokumentet: och söka efter BIOS-uppdatering:
 • Produktnummer
    obs!
  Produktnumret syns vanligen på etiketten på undersidan av datorn. För hjälp med att söka produktnummer, se HP-supportdokumentet, Hur söker jag mitt modell- eller produktnummer?.
 • Internet-anslutning
  Om du inte har någon Internet-anslutning till datorn använder du en annan dator med Internet-anslutning för att hämta uppdateringen och sparar den sedan på ett flyttbart medium (t.ex. en CD-skiva).
 • Utskrift av detta dokument
 • Penna och papper
Steg 1: Lokalisera nuvarande versionsnummer av BIOS
Om du vill hitta nuvarande version av BIOS på datorn följer du stegen nedan:
 1. Sök i Windows efter msinfo32.exe, och klicka msinfo32.exe i listan för resultat.
 2. I fönstret Systeminformation under kategorin Systemöversikt letar du efter posten BIOS-version och -datum. Detta är din aktuella BIOS-version.
  Figur : Systeminformation BIOS-version och -datum
  BIOS-version/datumpost
 3. Skriv ned BIOS-versionen och fortsätt med nästa avsnitt för att hitta typ av processor.
Steg 2: Hitta typ av processor
Vissa modeller av datorer kan ha mer än en typ av processor under den tid den tillverkas. En viss typ av processor kan kräva en viss typ av BIOS. Kontrollera vilken typ av processor som sitter i din dator och jämför med dokumentationen till BIOS-uppdateringen innan du installerar BIOS-uppdateringen.
Om du vill se vilken typ av processor du har på datorn följer du stegen nedan.
 1. Sök i Windows efter msinfo32.exe, och klicka msinfo32.exe i listan för resultat.
 2. I fönstret Systeminformation under kategorin Systemöversikt letar du efter posten Processor. Detta är datorns processortyp.
  Figur : Systeminformation uppgifter om Processor
  Processorpost
 3. Skriv ned processorinformationen. Ta den tid som behövs för att försäkra dig om att den BIOS som du tänker installera är avsedd att användas med din specifika processor. Fortsätt med lokalisering och hämtning av BIOS-uppdateringar.
Steg 3: Lokalisering och hämtning av BIOS-uppdateringar
För att hämta och installera BIOS-uppdateringar för datorn, leta upp det specifika produktnumret på datorn och följ dessa steg:
 1. Gå till produktsidan för datormodellen.
  Om du vill ha hjälp att hitta produktnumret för den bärbara datorn går du till supportdokumentet för HP, Hur söker jag mitt modell- eller produktnummer?
 2. Välj det operativsystem (exempelvis Microsoft Windows 8.1 (64-bitars)) som används på datorn och klicka sedan på Skicka.
    obs!
  Om operativsystemet du använder inte står med är inte drivrutiner och program från HP tillgängliga vid det tillfället.
 3. Webbsidan listar tillgängliga uppdateringar för datorn. Om en BIOS-kategori listas, välj BIOS.
  • Om en BIOS-kategori inte är listad på webbsidan kan den BIOS-version som redan finns i datorn vara den senast tillgängliga.
  • Om uppdateringen är nyare än din aktuella BIOS på datorn, välj den hämtning som passar för processorn och följ anvisningarna på skärmen.
  • Om den version av BIOS som finns i listan är densamma eller äldre än den du har på din dator, kan du avsluta den här proceduren. För närvarande behöver din dator inte någon BIOS-uppdatering.
 4. Klicka på Mer information om du vill visa översikt, installationsinstruktioner och systemkrav för BIOS-uppdateringen.
  Det är viktigt att läsa översikten och systemkraven för att förvissa dig om att BIOS-uppdateringen gäller din dator. Installation av en BIOS som inte är utformad för processorn eller operativsystemet i din dator kan leda till att datorn slutar fungera.
 5. Klicka på Ladda ner och när du sedan uppmanas att spara filen klickar du påSpara som för att spara filen på en lämplig plats, t.ex. på skrivbordet.
    varning!
  Välj inte alternativet attKöra en BIOS-uppdatering via nätverket.
  BIOS-avbildningen har nu sparats på datorn. Fortsätt till nästa avsnitt för att installera BIOS-uppdateringen.
Steg 4: Installering av BIOS-uppdateringen
När du har hämtat och sparat den senaste versionen av BIOS på datorn måste du installera den nya BIOS-avbildningen. Det kan ta några minuter att installera BIOS-uppdateringen.
  varning!
Under BIOS-uppdateringen kommer datorn att pipa, skärmen blir svart, kylfläktarna kommer att aktiveras och inaktiveras och strömknappen kan blinka. Det är normalt. För att undvika skador bör du INTE försöka att stänga av eller starta om datorn förrän BIOS-uppdateringen har slutförts.
Följ anvisningarna nedan för att installera BIOS-uppdateringen.
 1. Anslut nätaggregatet till den bärbara datorn. Koppla inte ifrån strömförsörjningen under BIOS-uppdateringen.
 2. Stäng alla öppna program och inaktivera tillfälligt antivirusprogramvaran. Glöm inte att återaktivera anti-virusprogrammet efter att installationen är klar.
 3. Leta upp BIOS-filen (exempel på filnamn: sp12345.exe) som du hämtade och sparade på lämplig plats på datorn.
 4. Dubbelklicka på filen för att öppna den och följ sedan anvisningarna på skärmen.
 5. Vänta tills installationen har slutförts och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.
  Den senaste versionen av BIOS är nu installerad på datorn.
Uppdatera BIOS när Windows inte startar (Windows 10, 8, 7)
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) är inbyggd programvarukod i ett chip på moderkortet som ger extra funktioner utöver Basic Input/Output System (BIOS). Om datorn inte startar med Windows och datorn har en UEFI startmeny, kan du uppdatera systemets BIOS med UEFI.
  obs!
Om datorn inte har UEFI, uppdaterar du BIOS med den andra metoden som beskrivs i det här dokumentet.
Använd följande steg för att uppdatera BIOS via UEFI-menyn.
Innan du börjar att uppdatera BIOS
Du behöver följande verktyg och information för att utföra stegen i det här avsnittet:
 • Produktnummer
    obs!
  Produktnumret syns vanligen på etiketten på undersidan av datorn. För hjälp med att söka produktnummer, se HP-supportdokumentet, Hur söker jag mitt modell- eller produktnummer?.
 • Internet-anslutning
  Om du inte har någon Internet-anslutning till datorn använder du en annan dator med Internet-anslutning för att hämta uppdateringen och sparar den sedan på ett flyttbart medium (t.ex. en CD-skiva).
 • En tom USB-enhet
Steg 1: Lokalisering och hämtning av BIOS-uppdateringar
Om du vill hämta och installera BIOS-uppdateringar på datorn, letar du upp det specifika produktnumret på datorn och följer de här stegen:
 1. Anslut en tom USB-enhet till datorn.
 2. Gå till produktsidan för datormodellen.
  Om du vill ha hjälp att hitta produktnumret för den bärbara datorn går du till supportdokumentet för HP, Hur söker jag mitt modell- eller produktnummer?
 3. Välj det operativsystem (exempelvis Microsoft Windows 8.1 (64-bitars)) som används på datorn och klicka sedan på Skicka.
 4. Webbsidan listar tillgängliga uppdateringar för datorn. Om en BIOS-kategori visas klickar du på BIOS.
 5. Klicka på Mer information om du vill visa översikt, installationsinstruktioner och systemkrav för BIOS-uppdateringen.
  Det är viktigt att läsa översikten och systemkraven för att förvissa dig om att BIOS-uppdateringen gäller din dator. Installation av en BIOS som inte är utformad för processorn eller operativsystemet i din dator kan leda till att datorn slutar fungera.
 6. Klicka på filens namn och klicka sedan på Kör.
 7. I fönstret InstallShield Wizard klickar du på Nästa.
  Figur : Installationsguiden
  Installationsguiden
 8. VäljJag godkänner licensvillkoren och klicka sedan på Nästa.
  Figur : Licensavtal för slutanvändare
  Licensavtal för slutanvändare i InstallShield Wizard
 9. Verktyget HP System BIOS Update öppnas. Klicka på Nästa.
  Figur : Verktyget HP System BIOS Update
  Verktyget HP System BIOS Update
 10. Välj Skapa en USB-återställningsenhet och klicka sedan på Nästa.
  Figur : Skapa en USB-återställningsenhet
  Skapa en USB-återställningsenhet i verktyget HP System BIOS Update
 11. Välj USB-enhet i listan och klicka sedan på Nästa.
  Figur : USB-flashenhet
  Välj en USB-flashenhet i verktyget HP System-BIOS Update
 12. Vänta medan BIOS-filerna kopieras till USB-enheten. När meddelandet återställning av flashenheten har skapats klickar du på Slutför.
  Figur : Flashenheten har återskapats
  Flashenheten har återskapats i verktyget HP System-BIOS Update
 13. Klicka på Avbryt för att stänga verktyget HP System BIOS Update.
  USB-enehten för BIOS-återställning är redo att användas. Fortsätt med nästa steg.
Steg 2: Hitta Systemmoderkortets ID-nummer i BIOS
Du behöver moderkort-ID:n för den bärbara datorn för att identifiera rätt BIOS-fil som skall installeras. Hitta moderkort-ID:n på din bärbara dator med följande steg:
 1. Sätt på datorn och medan skärmen är svart, tryck på F10-tangentet för att komma åt menyn BIOS-inställningar.
    obs!
  På vissa datorer måste du trycka på F2 eller F6 för att öppna menyn för BIOS-inställningar.
 2. På fliken Main hittar moderkort-ID:noch antecknar du det till referensen under BIOS-uppdateringen.
  Figur : Moderkortets ID
  Systemkort-ID i BIOS
 3. Tryck på F10-tangenten för att avsluta BIOS.
Steg 3: Öppna UEFI-menyn för maskinvarudiagnostik
Följ anvisningarna i något av följande avsnitt för att öppna UEFI-menyn för maskinvarudiagnostik.
Steg 4: Uppdatera BIOS
När UEFI-menyn maskinvarudiagnostik är öppen uppdaterar du BIOS genom att göra följande:
 1. Anslut nätaggregatet till den bärbara datorn. Koppla inte ifrån strömförsörjningen under BIOS-uppdateringen.
 2. Anslut USB-enheten som innehåller BIOS-filen till den bärbara datorn.
 3. På UEFI-skärmen för HP maskinvarudiagnostik för datorn klickar du på Hantering av inbyggd programvara eller BIOS-hantering.
  Figur : Hantering av inbyggd programvara
  Hantering av inbyggd programvara på UEFI-menyn för maskinvarudiagnostik
 4. Klicka på BIOS Update.
  Figur : BIOS Update
  BIOS Management: BIOS Update
 5. Skärmen BIOS Management visar aktuell BIOS-version. Klicka på Välj BIOS-avbildning att tillämpa.
  Figur : Välj en BIOS-avbildning att tillämpa
  BIOS Management: Välj en BIOS-avbildning att tillämpa
 6. Klicka på HP_TOOLS och klicka sedan på HEWLETT_PACKARD.
 7. Navigera till BIOS-bilden. Filen lagras i en mapp som heter antingen BIOSUpdate, AKTUELL, NYeller FÖREGÅENDE.
 8. Välj den BIOS-uppdateringsfilen som motsvarar moderkort-ID:n, med en “0” före den fyrsiffriga koden (om en moderkort-ID är 2291, väljer du till exempel filen 02291.bin).
  Figur : BIOS-uppdrateringsfil markerad
  Filnavigeringsvertyg: BIOS-uppdrateringsfil markerad
 9. En bekräftelseskärm visas för den aktuella BIOS-versionen och BIOS-versionen efter uppdateringen. Klicka på Verkställ uppdateringen nu för att bekräfta och påbörja uppdateringen.
  Figur : Tillämpa uppdateringen nu
  BIOS Management: Tillämpa uppdateringen nu
 10. Om BIOS är låst med ett administratörslösenord, anger du lösenordet och trycker sedan på Retur.
  Figur : Ange administratörslösenord för BIOS
  BIOS Management: Ange administratörslösenord för BIOS
 11. Skärmen BIOS-hantering visar skriv- och verifieringsprocessen. Vänta tills uppdateringen är klar.
  Figur : Skriver nytt BIOS-avbildningsförlopp
  BIOS Management: Skriver nytt BIOS-avbildningsförlopp
 12. Om BIOS update lyckas, visar en skärm visas slutförandestatusen och systemet startas om automatiskt efter 30 sekunder. Försök inte stänga av datorn medan systemet startas om.
  BIOS-uppdateringen är genomförd.
  Figur : System BIOS-uppdateringen är klar
  BIOS Management: Uppdateringen av system-BIOS är klar
  Om BIOS-uppdateringen misslyckas, visas ett felmeddelande och systemet startas om automatiskt efter 30 sekunder.
  Ytterligare information om felet visas om en sådan information finns. Om BIOS skrevs, utförs en BIOS-återställning efter omstart. Försök inte stänga av datorn medan systemet startas om.
  Figur : Uppdateringen av System-BIOS misslyckades
  BIOS Management: Uppdateringen av system-BIOS misslyckades

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...