hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Lagra jobb

Du kan lagra kopierings- och utskriftsjobb på enheten för utskrift vid ett senare tillfälle. Du kan dela lagrade jobb med andra användare eller göra dem privata.

Lagra jobb i enheten

 1. Placera originaldokumentet med framsidan nedåtvänd på glaset eller uppåtvänd i dokumentmataren.
 2. Öppna funktionen för jobblagring genom att trycka på Utskriftslagring på startskärmen. Välj fliken Skapa.
 3. Ange namnet på det lagrade jobbet på något av följande sätt:
  • Markera en befintlig mapp i listan. Tryck på Nytt jobb och skriv namnet på jobbet.
  • Tryck på rutan nedanför befintligt Mappnamn: eller Utskriftsnamn: och redigera sedan texten.
 4. Bredvid namnet på ett privat lagrat jobb visas en låsikon. Det betyder att du måste ange en PIN-kod för att kunna hämta jobbet. Om du vill göra jobbet privat markerar du KOD för utskrift och skriver PIN-koden.
 5. Tryck på Fler alternativ för att visa övriga alternativ för jobblagring. Mer information om hur du använder anpassade inställningar finns i .
 6. När alla alternativ har ställts in trycker du på knappen Skapa lagrat jobb () för att skanna dokumentet och lagra jobbet. Jobbet sparas på enheten tills du tar bort det. Du kan alltså skriva ut det så många gånger du vill.
  Om du är inloggad i enheten lagras jobbet i en mapp med ditt inloggningsnamn. Om du inte är inloggad i enheten lagras jobbet i en gemensam mapp.
  Information om hur du hämtar jobb finns i .

Lagra jobb från en dator

Förutom att skanna ett dokument på enhetens kontrollpanel och lagra det kan du även skicka ett jobb från en dator och lagra det i enheten. Utför detta med hjälp av skrivardrivrutinen. När du lagrar jobb från en dator finns det flera alternativ för typer av jobb för lagring.
Typer av lagrade jobb
Alternativ för jobblagring
Beskrivning
Korrekturläs och vänta
Jobbet skickas till enheten för korttidslagring. Om du behöver skriva ut flera kopior av ett jobb men du vill förhandsgranska dem innan de skrivs ut kan du använda den här funktionen. Jobbet skickas till enheten och skrivs ut en gång. Du kan välja att skriva ut återstående kopior eller avbryta jobbet på enhetens kontrollpanel. Jobbet tas bort när kopiorna har skrivits ut.
Lagra jobb tills det skrivits ut
Jobbet lagras på enheten tills någon hämtar det på enheten. Om du anger en fyrsiffrig PIN-kod måste den som hämtar jobbet ange koden.
Enheten tar bort jobbet automatiskt när det har skrivits ut.
Snabbkopiering
Jobbet skickas till enheten och skrivs ut en gång. Det lagras på enheten så att du kan skriva ut fler kopior efter behov.
Lagrad utskrift
Jobbet lagras på enheten tills det tas bort. Det skrivs inte ut förrän någon hämtar det i enheten. Om du anger en fyrsiffrig PIN-kod måste den som hämtar jobbet också ange koden.
Med det här alternativet lagrar du dokument som delas av många användare.

Konfigurera alternativen för jobblagring

Enheten har ett flertal funktioner för att optimera jobb som skannas med enheten och lagras. Dessa funktioner är tillgängliga på skärmen Utskriftslagring när det lagrade jobbet skapas.
obs!
De här funktionerna är inte tillgängliga när någon hämtar jobbet för utskrift.
Skärmen Utskriftslagring består av två sidor. På den första sidan trycker du på Fler alternativ för att gå till nästa sida.
För mer information om hur du använder ett alternativ trycker du på alternativet och sedan på hjälpknappen () i det övre högra hörnet på skärmen. Tabellen nedan innehåller en översikt över alternativen för jobblagring.
obs!
Beroende på vilka tillbehör som har installerats kan det hända att vissa av alternativen inte visas. Alternativen i tabellen är listade i den ordning de kan visas.
Alternativ för lagrade jobb
Alternativ
Beskrivning
Stapla/sortera eller Sortera
Om tillbehöret HP multifunktionsfinisher har installerats är alternativet Stapla/sortera tillgängligt. Med denna funktion gör du inställningar för att häfta och sortera sidorna i kopieuppsättningar.
Om tillbehöret HP multifunktionsfinisher inte har installerats är alternativet Sortera tillgängligt. Med den här funktionen ordnar du de kopierade sidorna i samma ordning som i originaldokumentet.
Pappersval
Med den här funktionen väljer du det fack som innehåller papper av den typ och storlek du vill använda.
Bildjustering
Med den här funktionen förbättras den övergripande filkvaliteten. Du kan till exempel justera mörkhet, skärpa och kontrast, och du kan använda inställningen Bakgrundsborttagning för att ta bort svaga bilder i bakgrunden eller ta bort en svag bakgrundsfärg.
Innehållsorientering
Med den här funktionen anger du hur originalsidans innehåll placeras på sidan: stående eller liggande.
Utmatningsfack
Med den här funktionen väljer du utmatningsfack för kopiorna. Om tillbehöret HP multifunktionsfinisher har installerats matas häftade kopior alltid ut i fack 5.
Sidor per ark
Med den här funktionen kan du kopiera flera sidor till ett och samma pappersark.
Vattenstämpel
Med den här funktionen kan du skriva ut en textsträng diagonalt på mitten av varje sida.
Mallar
Med den här funktionen kan du skriva ut en halvt genomskinlig bild på varje sida. Mallar liknar vattenstämplar men kan bestå av en valfri bild, till exempel en företagslogotyp.
Kapitelsidor
Med den här funktionen kan du kopiera dokument som innehåller kapitel. Du kan ställa in om kapitlet alltid ska börja på vänster eller höger sida. Vid behov infogar enheten tomma sidor så att första sidan för varje kapitel hamnar på rätt sida.
Stämpeldatum/-tid
Med den här funktionen kan du skriva ut datum och tid på kopiorna. Du kan styra numreringens stil och var informationen ska placeras.
Sidnummer för stämpel
Med den här funktionen kan du skriva ut sidnummer på kopiorna. Du kan styra numreringsstilen och placering.
Stämpeltext
Med den här funktionen skriver du ut ett förinställt textmeddelande på kopiorna eller ett meddelande som du anger. En textstämpel liknar en vattenstämpel men du kan välja placering och vinkel på sidan.
Stämpeluppsättningsnummer
Med den här funktionen skriver du ut uppsättningens nummer på kopiorna. Om du till exempel skriver ut fem kopior av ett dokument stämplas varje sida i den första uppsättningen av kopior med siffran 1.
Kant-till-kant
Om originaldokumentet skrivs ut till nära kanterna kan du använda den här funktionen för att säkra att maximalt innehåll kopieras. Skuggor kan dock förekomma längs kanterna.
Bildväxling
Med den här funktionen kan du flytta bilden på sidan.
Bildrepetition
Med den här funktionen kan du kopiera samma bild flera gånger på samma papper. Använd den här funktionen genom att lägga originalet på flatbäddsskannern och lämna locket öppet.

Hämta lagrade jobb

På enheten kan du hämta och skriva ut jobb som lagrats i enheten oavsett om de skannats på enheten eller skickats från en dator.
Det går inte att hämta eller skriva ut ett lagrat jobb om du inte har behörighet för färgutskrifter. Enheten varnar i sådana fall.
 1. Öppna funktionen för jobblagring genom att trycka på Utskriftslagring på startskärmen. Välj fliken Hämta.
 2. I listan till vänster på skärmen väljer du den mapp som jobbet lagrats i. En lista över lagrade jobb visas.
 3. Välj jobb i listan. Om jobbet är privat trycker du på rutan under PIN: och anger rätt PIN-kod.
 4. Tryck på knappen Hämta lagrat jobb () för att skriva ut jobbet.
Enheten behåller de flesta jobb tills du tar bort dem men vissa jobb tas bort automatiskt så snart de har skrivits ut.
Typ av lagrat jobb
Åtgärd efter utskrift
Alla gemensamma och privata lagrade jobb som skannats på enheten
Behålls på enhetens hårddisk
Lagrade jobb som skickats från en dator
Behålls på enhetens hårddisk
Lagrade snabbkopieringsjobb, som skickats från en dator
Behålls på enhetens hårddisk
Jobb som "lagras tills de skrivits ut", skickats från en dator
Tas bort automatiskt efter utskrift
Lagrade jobb som korrekturlästs och lagrats, skickats från en dator
Tas bort automatiskt efter att påföljande kopior skrivits ut

Hantera lagrade utskrifter

Du kan göra standardinställningar för jobblagring med hjälp av menyn Hantering på kontrollpanelen. Om du vill ta bort lagrade jobb använder du funktionen Utskriftslagring.

Ta bort lagrade jobb

Öppna funktionen Utskriftslagring på enhetens kontrollpanel för att ta bort lagrade jobb.
 1. På startskärmen trycker du på Utskriftslagring.
 2. Välj fliken Hämta.
 3. Öppna mappen där jobbet har lagrats och välj jobbet.
 4. Tryck på Ta bort.
 5. Upprepa detta för alla lagrade jobb som du vill ta bort.

Utrymmesgräns för snabbkopieringsjobb

Använd menyn Hantering för att ställa in maximalt antal jobb som ska kunna lagras på enheten.
 1. Från startskärmen bläddrar du till och trycker på Administration.
 2. Tryck på Hantering och sedan på Adm. av lagrade jobb.
 3. Tryck på Utrymmesgräns för snabbkopieringsjobb.
 4. Ange hur många jobb som ska kunna sparas. Det maximala antalet för enheten är 100 jobb.

Timeout för att hålla utskrift

Använd menyn Hantering om du vill ange att lagrade jobb inte sparas längre än en viss tid.
 1. Från startskärmen bläddrar du till och trycker på Administration.
 2. Tryck på Hantering och sedan på Adm. av lagrade jobb.
 3. Tryck på Timeout för att hålla snabbkopieringsjobb.
 4. Tryck på om du vill aktivera det här alternativet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...