hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Digital sändning

Om digital sändning

Den här enheten har inbyggda funktioner för digital sändning. Digital sändning innebär att du skannar ett pappersdokument på enheten och skickar det direkt till olika typer av destinationer.
 • E-post: Skicka dokumentet som en bilaga till en eller flera Internet-e-postadresser. Mottagarna kan skriva ut, spara eller vidarebefordra de dokument de får på detta sätt. De kan också öppna dokumenten i olika program och redigera dem.
 • Mapp: Skicka dokumentet till en delad nätverksmapp. Välj i en lista med snabbåtkomstmappar. Om du är inloggad på enheten kan du även ange en destination på kontrollpanelen.
 • Fax: Skicka dokumentet till en eller flera faxmaskiner. Mottagarna tar emot de här dokumenten på samma sätt som andra faxmeddelanden.

Digital sändningsjämförelse med andra HP-enheter

Om du har använt HP LaserJet MFP-enheter kanske du redan känner till digital sändning. De digitala sändningsfunktionerna på den här enheten är dock annorlunda än de på äldre HP MFP-enheter. På den här enheten måste du konfigurera och hantera de digitala sändningsfunktionerna med hjälp av den inbäddade webbservern. Det finns inga externa program för de digitala sändningsfunktionerna. På tidigare HP LaserJet MFP-enheter var du tvungen att använda extra DSS-program för många av funktionerna.
I följande tabell visas vilka digitala sändningsfunktioner som är inbyggda i den här enheten, jämfört med HP LaserJet MFP-enheter.
Jämförelse av inbyggda digitala sändningsfunktioner
Funktion
Inbyggd i HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology
Inbyggd i HP LaserJet MFP-enheter
Tillgängliga via DSS-program (endast för HP LaserJet MFP-enheter)
Adressera e-post
Åtkomst till adressboken i Kontakter i Microsoft Exchange
Ja
Nej
Ja
Åtkomst till LDAP-adressbok
Ja
Ja
Ja
Lokal offentlig adressbok
Ja
Ja
Ja
Lokal privat adressbok
Ja
Ja
Ja
Säkerhet
Verifiering som förhandlas av Windows NTLM eller Kerberos
Ja
Nej
Ja
Novell-verifiering
Nej
Nej
Ja
LDAP-verifiering
Ja
Ja
Nej
Verifiering med PIN-kod eller åtkomstkod
Ja
Ja
Nej
IPsec-datakryptering
Ja
Nej
Destinationstyper
Skicka till FTP
Nej
Ja
Ja
Skicka till en nätverksmapp i Windows
Verifierade användare kan skapa en ny mapp. Icke-verifierade användare kan endast använda befintliga mappar.
Ja
Ja
Ja
Skicka till Internet-fax
Ja
Nej
Ja
Skicka till LAN-fax
Ja
Nej
Ja
Skicka till mapp i Novell-nätverk
Ja
Nej
Ja
Skicka till e-post
Ja
Ja
Ja
Skicka till arbetsflöde
Nej
Nej
Ja
Spara filer i formatet OCR (optical character recognition = optisk teckenigenkänning)
Ja
Nej
Ja
Hantera digital sändning
Hantera flera enheter
HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin eller DSS-program
HP Web Jetadmin eller DSS-program
DSS Configuration-hjälpprogram
Ej tillämpligt
Nej
Ja
Inbäddad webbserver (för hantering av en enstaka enhet)
Ja
Ja
Nej
Hantera DS från enhetens kontrollpanel
Partiell
Partiell
Nej
Anpassa DS från enhetens kontrollpanel
Nej
Ja
Ja

Skicka till e-post

Om enheten är ansluten till en nätverksserver med en giltig SMTP-adress (Simple Mail Transfer Protocol) och har Internet-åtkomst kan du använda de inbyggda funktionerna för digital sändning för att skanna dokument och skicka det som en e-postbilaga.

Skicka en skannad fil som e-postbilaga

 1. Placera originaldokumentet med framsidan nedåtvänd på glaset eller uppåtvänd i dokumentmataren.
 2. Öppna e-postfunktionen genom att trycka på E-post på startskärmen.
 3. Tryck i textrutan för varje fält så öppnas ett virtuellt tangentbord och du kan ange informationen. Använd rullningsknapparna på höger sida om skärmen om du vill visa alla fält. Om du vill använda en adress i e-postadressboken trycker du på knappen för adressboken () om den är tillgänglig och väljer ett namn. Mer information finns i .
  obs!
  Om systemadministratören har konfigurerat enheten så att du kan skicka e-post enbart till dig själv visas inte knappen för adressboken.
  Från:
  Ange e-postadressen för den som skickar e-postmeddelandet. Om systemadministratören har ställt in en standardadress för Från: är det här fältet redan ifyllt och det kan hända att du inte kan ändra adressen. Om du är inloggad i enheten fylls din e-postadress i.
  Om:
  Ange namn på mottagare. Avgränsa namn med hjälp av semikolon eller tryck på Enter. Om systemadministratören har konfigurerat den här funktionen så att du enbart kan skicka e-post till dig själv fylls detta fält med din e-postadress och det går inte att ändra den.
  CC:
  Ange namn på mottagare. Avgränsa namn med hjälp av semikolon eller tryck på Enter. Om systemadministratören har konfigurerat den här funktionen så att du enbart kan skicka e-post till dig själv är detta fält tomt och det går inte att ändra i det.
  BCC:
  Ange namn på mottagare. De andra mottagarna kan inte se namnen i det här fältet. Avgränsa namn med hjälp av semikolon eller tryck på Enter. Om systemadministratören har konfigurerat den här funktionen så att du enbart kan skicka e-post till dig själv är detta fält tomt och det går inte att ändra i det.
  Ämne:
  Ange ämnet för e-postmeddelandet.
  Filnamn:
  Ange e-postbilagans filnamn.
  Meddelande:
  Skriv ett meddelande som medföljer e-postbilagan. Systemadministratören kan ha låst det här fältet.
 4. Tryck på Fler alternativ för att visa andra e-postalternativ. Mer information om hur du använder anpassade inställningar finns i .
 5. När du har angett alla alternativ trycker du på Skicka e-post () för att skanna dokumentet och skicka e-postmeddelandet.
 6. Bekräfta att e-postmeddelandet har skickats genom att öppna startskärmen och trycka på Jobbstatus. Tryck på fliken Utskriftslogg och hitta e-postmeddelandet i listan över slutförda jobb.

Använda e-postadressboken

Använd adressboken när du vill lagra information för e-postmottagare. Öppna adressboken genom att trycka på knappen för adressboken () på huvudskärmen för e-post. Knappen är tillgänglig för fälten Från:, Om:, CC: och BCC: .
Du kan få mer information om adresser genom att välja önskad adress i listan till vänster på skärmen och trycka på Detaljer.
Du kan lägga till poster i adressboken som lagras på enheten. Du kan även redigera och ta bort vissa poster. Om du är inloggad i enheten blir de adresser som du lägger till inte tillgängliga för andra användare.
obs!
Du kan inte redigera eller ta bort nätverksadressposter, och du kan heller inte redigera eller ta bort vissa poster som har importerats från andra adressböcker. För den här typen av poster är knapparna för att lägga till, redigera och ta bort inaktiva.
Använda en adress
 1. Tryck på en eller flera namn i listan till vänster på skärmen för att välja det/dem.
 2. Tryck på höger pilknapp () för att flytta namnen till listan till höger på skärmen.
 3. Om du behöver ta bort ett namn från listan till höger på skärmen väljer du det namnet och trycker på knappen X () under listan.
 4. Tryck på OK för att återgå till huvudskärmen för E-post. Namnet eller namnen visas i rätt fält.
Lägga till en adress
 1. Tryck på plusknappen () som finns i det undre, vänstra hörnet på skärmen. Det virtuella tangentbordet öppnas.
 2. Välj varje fält och ange rätt information i rutan. Obligatoriska fält är märkta med en asterisk (*).
 3. När du har fyllt i all information trycker du på OK för att lägga till namnet i kontaktlistan och återgå till skärmen Adressbok.
  Om du är inloggad i enheten lagras adressen i din lista över egna kontakter. Om du inte är inloggad i enheten lagras adressen i listan över delade kontakter.
Redigera en adress
 1. Välj ett namn i listan till vänster på skärmen genom att trycka på det.
 2. Tryck på Redigera för att öppna det virtuella tangentbordet.
 3. Om du vill ändra informationen i något fält väljer du fältet och anger rätt information.
 4. När du har gjort alla ändringar trycker du på OK för att återgå till skärmen Adressbok.
Ta bort en adress
 1. Välj ett namn i listan till vänster på skärmen genom att trycka på det. Du kan välja flera namn.
 2. Tryck på knappen X ().
 3. Enheten uppmanar dig att bekräfta borttagning av adresserna. Tryck på Ja för att ta bort adresserna och återgå till skärmen för adressboken.

Konfigurera e-postalternativ för varje jobb

Enheten har ett antal funktioner för optimering av e-postbilagor. Dessa funktioner är tillgängliga på skärmen E-post.
Skärmen E-post består av två sidor. På den första sidan trycker du på Fler alternativ för att gå vidare till nästa sida.
Om du vill veta mer om hur du använder ett alternativ trycker du på alternativet och sedan på hjälpknappen () uppe i högra hörnet på skärmen. I tabellen nedan finns en översikt över e-postalternativen.
obs!
Beroende på hur systemadministratören har konfigurerat enheten kanske vissa av de här alternativen inte visas. Alternativen i tabellen är listade i den ordning de kan visas.
Alternativ för e-postjobb
Alternativ
Beskrivning
Dokumentfiltyp
Med den här funktionen väljer du filformat för e-postbilagan.
Originalsidor
Använd den här funktionen när du vill beskriva layouten för sidorna i originaldokumentet.
Utskr.kvalitet
Med den här funktionen väljer du kvalitet för e-postbilagan. Bilder med högre kvalitet fordrar större filstorlek än bilder med lägre kvalitet. Större filer tar mer tid att skicka och vissa mottagare kan ha problem att ta emot stora filer.
Innehållsorientering
Med den här funktionen anger du hur originaldokumentets innehåll placeras på sidan: stående eller liggande.
Upplösning
Med den här funktionen anger du upplösning för e-postbilagan. Bilder med högre upplösning har fler punkter per tum (dots per inch, dpi) och är mer detaljerade. Bilder med lägre upplösning har färre punkter per tum och är mindre detaljerade. Däremot är filstorleken mindre.
Originalstorlek
Med den här funktionen anger du originaldokumentets sidstorlek.
Färg/svart
Med den här funktionen anger du om e-postbilagan är i svartvitt eller färg.
Optimera text/bild
Med den här funktionen optimerar du utdata för en viss typ av innehåll. Du kan optimera utdata för text eller utskrivna bilder, eller justera inställningen manuellt.
Meddelande
Med den här funktionen får du ett statusmeddelande för en e-postbilaga som har skickats. Du kan få meddelandet via e-post eller skriva ut det.
Bildjustering
Med den här funktionen förbättras den övergripande filkvaliteten. Du kan till exempel justera mörkhet, skärpa och kontrast, och du kan använda inställningen Bakgrundsborttagning för att ta bort svaga bilder i bakgrunden eller ta bort en ljus bakgrundsfärg.
Jobbgenerering
Med den här funktionen kan du kombinera olika uppsättningar originaldokument i en och samma e-postbilaga. Använd också den här funktionen när du vill skanna ett originaldokument som innehåller fler sidor än vad dokumentmataren rymmer samtidigt.

Skicka till en nätverksmapp

Om enheten är ansluten till ett nätverk kan du använda de inbyggda funktionerna för digital sändning för att skanna ett dokument och spara det som en fil i en mapp i nätverket.

Skicka en skannad fil till en nätverksmapp

obs!
Beroende på hur systemadministratören har konfigurerat enheten kan du behöva logga in på enheten för att använda den här funktionen.
 1. Placera originaldokumentet med framsidan nedåtvänd på glaset eller uppåtvänd i dokumentmataren.
 2. Öppna funktionen för nätverksmappar genom att trycka på Nätverksmapp på startskärmen.
 3. Ange vilken mapp du vill lagra filer i på något av följande sätt:
  • Välj någon av Snabbåtkomstmappar i listan. Detta är mappar som administratören har skapat.
  • Tryck på rutan under Nätverksmapp, sökväg: så öppnas det virtuella tangentbordet. Ange nätverkssökvägen till mappen.
 4. Ange namnet på filen genom att trycka på rutan under Filnamn:. Det virtuella tangentbordet öppnas. Ange namnet på filen. Du behöver inte skriva in filtillägget. Det läggs till automatiskt baserat på dokumentets filtypinställning.
  obs!
  Administratören ställer in den standardfiltyp som ska användas. Om du vill använda en annan filtyp trycker du på Fler alternativ och öppnar alternativet Dokumentfiltyp.
 5. Tryck på Fler alternativ för att se övriga alternativ för nätverksmappar. Mer information om hur du använder anpassade inställningar finns i .
 6. När alla alternativ har angetts trycker du på knappen Skicka till nätverksmapp () för att skanna dokumentet och skicka filen.
 7. Bekräfta att filen skickades genom att öppna startskärmen och trycka på Jobbstatus. Tryck på fliken Utskriftslogg och hitta filen i listan över slutförda jobb.

Ställa in mappalternativ

Enheten har ett flertal funktioner för att optimera filer som sparas i nätverksmappar. Dessa funktioner är tillgängliga på skärmen Nätverksmapp.
Skärmen Nätverksmapp består av två sidor. På första sidan trycker du på Fler alternativ för att gå vidare till nästa sida.
Om du vill ha information om hur du använder ett alternativ väljer du alternativet och trycker på hjälpknappen () i det övre högre hörnet på skärmen. I tabellen nedan beskrivs alternativen för att spara en fil i en nätverksmapp.
Alternativ för jobb för nätverksmappar
Alternativ
Beskrivning
Dokumentfiltyp
Med den här funktionen väljer du format för filen som sparas.
Originalsidor
Använd den här funktionen när du vill beskriva layouten för sidorna i originaldokumentet.
Utskr.kvalitet
Med den här funktionen väljer du kvalitet för filen. Bilder av hög kvalitet kräver större filstorlek än bilder med lägre kvalitet och det tar längre tid att skicka dem.
Innehållsorientering
Med den här funktionen anger du hur originaldokumentets innehåll placeras på sidan: stående eller liggande.
Upplösning
Med den här funktionen anger du upplösning för filen. Bilder med högre upplösning har fler punkter per tum (dots per inch, dpi) och är mer detaljerade. Bilder med lägre upplösning har färre punkter per tum och är mindre detaljerade. Däremot är filstorleken mindre.
Originalstorlek
Med den här funktionen anger du originaldokumentets sidstorlek.
Färg/svart
Med den här funktionen anger du om filen är i svartvitt eller färg.
Optimera text/bild
Med den här funktionen optimerar du utdata för en viss typ av innehåll. Du kan optimera utdata för text eller utskrivna bilder, eller justera inställningen manuellt.
Meddelande
Med den här funktionen får du ett statusmeddelande för filen när den har skickats. Du kan få meddelandet via e-post eller skriva ut det.
Bildjustering
Med den här funktionen förbättras filens övergripande kvalitet. Du kan till exempel justera mörkhet, skärpa och kontrast, och du kan använda inställningen Bakgrundsborttagning för att ta bort svaga bilder i bakgrunden eller en ljus bakgrundsfärg.
Jobbgenerering
Med den här funktionen kan du kombinera flera uppsättningar av originaldokument i en och samma fil. Använd också den här funktionen när du vill skanna ett originaldokument som innehåller fler sidor än vad dokumentmataren rymmer samtidigt.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...