hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Använda PC-faxsändning i Windows

Om systemadministratören har installerat det kan du använda programmet för Windows PC-faxsändning för att skicka fax från datorn.

Skicka fax till en mottagare

 1. Öppna dokumentet du vill faxa i det program som det skapades i.
 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.
 3. I listan över skrivare väljer du drivrutinen för att skicka fax.
 4. Klicka på OK eller Skriv ut.
  obs!
  Klicka på knappen för att skicka dokumentet till enheten. Denna kan vara märkt på olika sätt i programvaror.
 5. Under Faxa till i dialogrutan Skicka fax skriver du mottagarens namn, faxnummer och företagsnamn. Faxnumret är den enda obligatoriska informationen.
  obs!
  Se för en lista över specialtecken som kan användas i textfältet Faxnummer.
 6. Klicka på Lägg till i telefonbok för att lägga till mottagarens uppgifter i telefonboken för att skicka fax. Den här åtgärden är valfri.
  obs!
  Klicka på Rensa fält för att ta bort alla värden i mottagarens textrutor för namn, faxnummer och företagsnamn.
 7. Standardinformationen för försättsblad visas under Inkludera i fax i dialogrutan Skicka fax. Du kan ändra informationen i försättsbladet för varje faxjobb.
 8. Om funktionen för debiteringskoder är aktiverad och systemadministratören har ställt den in som redigerbar, anger du debiteringskoden under Debiteringsinformation i dialogrutan Skicka fax. Du kan ändra debiteringskod för varje enskilt faxjobb.
 9. Om du vill skicka faxet med standardinställningarna klickar du på Skicka.
  obs!
  Klicka på fliken Inställningar i dialogrutan Skicka fax för att visa avsändare, faxkvalitet, meddelandeinformation och förhandsgranska inställningarna. Du kan ändra den här informationen för enskilda faxjobb. Klicka på Skicka för att skicka faxet.
 10. Om du väljer Visa förhandsgranskning innan fax skickas på fliken Inställningar visas en förhandsgranskning av faxet. Granska faxet och klicka sedan på Förhandsgranska och skicka för att skicka faxet.
  obs!
  Förhandsgranskning är inte tillgänglig om du använder Peka och skriv ut.
  Peka och skriv ut är en Windows-funktion som kan användas för att ansluta, skriva ut eller faxa till en fjärransluten skrivare utan att använda installationsskivor. Fil- och konfigureringsinformation hämtas automatiskt från skrivarservern till klienten.
 11. Klicka på Visa eller använd snabbmenyn för att zooma för att ändra storleken på förhandsgranskningen av dokumentet.
 12. Bläddra genom dokumentet med pilknapparna.
 13. Klicka på Skicka fax för att skicka faxet eller Avbryt fax för att redigera faxinställningarna.

Skicka ett fax till flera mottagare

 1. Öppna dokumentet som ska faxas i det program som det skapades.
 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.
 3. I listan över skrivare väljer du drivrutinen för att skicka fax.
 4. Klicka på OK eller Skriv ut.
  obs!
  Klicka på knappen för att skicka dokumentet till enheten. Denna kan vara märkt på olika sätt i programvaror.
 5. Under Faxa till i dialogrutan Skicka fax skriver du in mottagarens namn, faxnummer och företagsnamn. Faxnumret är den enda obligatoriska informationen.
  obs!
  Se för att se en lista över specialtecken som kan användas i textfältet Faxnummer.
 6. Klicka på Lägg till i telefonbok för att lägga till mottagarens uppgifter i telefonboken för att skicka fax. Den här åtgärden är valfri.
  obs!
  Klicka på Rensa fält för att ta bort alla värden i mottagarens textrutor för namn, faxnummer och företagsnamn.
 7. Klicka på Till för att lägga till mottagaren i fältet Faxmottagare.
 8. Upprepa åtgärden för alla faxmottagare. Faxet skickas till alla namn som visas i fältet Faxmottagare.
 9. Om funktionen för debiteringskod är aktiverad och systemadministratören har ställt in den som redigerbar, anger du debiteringskoden under Debiteringsinformation i dialogrutan Skicka fax. Du kan ändra debiteringskod för varje enskilt fax.
 10. Om du vill skicka faxet med standardinställningarna klickar du på Skicka.
  obs!
  Klicka på fliken Inställningar i dialogrutan Skicka fax för att visa avsändare, faxkvalitet, meddelandeinformation och förhandsgranska inställningar. Du kan ändra den här informationen för enskilda faxjobb. Klicka på Skicka för att skicka faxet.
 11. Om du valde Visa förhandsgranskning innan fax skickas på fliken Inställningar visas en förhandsgranskning av faxet. Granska faxet och klicka sedan på Förhandsgranska och skicka för att skicka faxet.
  obs!
  Förhandsgranskning är inte tillgänglig om du använder Peka och skriv ut.
  Peka och skriv ut är en Windows-funktion som kan användas för att ansluta, skriva ut eller faxa till en fjärransluten skrivare utan att använda installationsskivor. Fil- och konfigureringsinformation hämtas automatiskt från skrivarservern till klienten.
 12. Klicka på Visa eller använd snabbmenyn för att zooma för att ändra storleken på förhandsgranskningen av dokumentet.
 13. Bläddra genom dokumentet med pilknapparna.
 14. Klicka på Skicka fax för att skicka faxet eller klicka på Avbryt fax för att redigera faxinställningarna.

Infoga specialtecken i faxnumret

I fältet Faxnummer går det att använda specialtecken utöver siffrorna 0 till 9.
Specialtecken för faxnummer
Specialtecken
Funktion
-
Använd ett bindestreck i faxnumret så att numret blir lättare att läsa.
(och)
Använd parenteser i faxnumret så att numret blir lättare att läsa.
[och]
Använd hakparenteser för att dölja en del av faxnumret så att det inte skrivs ut på faxets försättsblad, samtalsrapport eller i e-postkommunikation. Ett faxnummer kan till exempel innehålla en åtkomstkod för telefonkort. Ange hakparenteser runt åtkomstkoden för telefonkortet för att förhindra att den här informationen visas.
*
Asterisk överförs som tonval.
#
Nummertecken överförs som tonval.
,
Ett komma innebär en paus på två sekunder när faxnumret slås. Använd flera komman om du vill ha en längre paus vid uppringning.

Skicka fax med telefonboken

 1. Öppna dokumentet som ska faxas i det program som det skapades.
 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.
 3. I listan över skrivare väljer du drivrutinen för att skicka fax.
 4. Klicka på OK eller Skriv ut.
  obs!
  Klicka på knappen för att skicka dokumentet till enheten. Denna kan vara märkt på olika sätt i programvaror.
 5. Under Faxa till i dialogrutan Skicka fax klickar du på bok-ikonen.
 6. I dialogrutan Telefonbok väljer du namnet på varje faxmottagare och klickar på Till för att lägga till mottagaren i fältet Faxmottagare.
 7. När du har lagt till alla faxmottagare i fältet Faxmottagare klickar du på OK.
 8. Under Inkludera i fax i dialogrutan Skicka fax avmarkerar du Försättsblad (endast en mottagare) om den har markerats.
 9. Om funktionen för debiteringskod är aktiverad anger du debiteringskoden under Debiteringsinformation i dialogrutan Skicka fax. Du kan ändra debiteringskod för varje enskilt fax.
 10. Om du vill skicka fax till alla mottagare med standardinställningarna klickar du på Skicka.
  obs!
  Klicka på fliken Inställningar i dialogrutan Skicka fax för att visa avsändare, faxkvalitet, meddelandeinformation och förhandsgranska inställningarna. Den här informationen kan ändras för enskilda faxjobb. Klicka på Skicka för att skicka faxet.
 11. Om du valt Visa förhandsgranskning innan fax skickas på fliken Inställningar visas en förhandsgranskning av faxet. Kontrollera att faxet är korrekt.
  obs!
  Förhandsgranskning är inte tillgänglig om du använder Peka och skriv ut.
  Peka och skriv ut är en Windows-funktion som kan användas för att ansluta, skriva ut eller faxa till en fjärransluten skrivare utan att använda installationsskivor. Fil- och konfigureringsinformation hämtas automatiskt från skrivarservern till klienten.
 12. Klicka på Visa eller använd snabbmenyn för att zooma för att ändra storleken på förhandsgranskningen av dokumentet.
 13. Bläddra genom dokumentet med pilknapparna.
 14. Klicka på Skicka fax för att skicka faxet eller Avbryt fax för att redigera faxinställningarna.

Redigera telefonboken

Spara kontaktinformation i telefonboken som visas under Faxa till i dialogrutan Skicka fax. Du kan lägga till och ta bort namn.
Telefonboken för att skicka fax sparas som en XML-fil i mappen Mina dokument. HP rekommenderar inte att du redigerar eller kopierar den här filen.

Lägga till namn i telefonboken

Gör så här för att lägga till namn i telefonboken:
 1. Under Faxa till i dialogrutan Skicka fax klickar du på bok-ikonen.
 2. I dialogrutan Telefonbok klickar du på Lägg till.
 3. I dialogrutan Lägg till i telefonbok skriver du in mottagarens namn, faxnummer och företagsnamn i textrutorna.
 4. Klicka på OK.
 5. I dialogrutan Telefonbok klickar du på Lägg till för att lägga till namn.
 6. Klicka på OK när du har lagt till namn i telefonboken.

Ta bort namn från telefonboken

Gör så här för att ta bort namn i telefonboken:
 1. Under Faxa till i dialogrutan Skicka fax klickar du på bok-ikonen.
 2. I dialogrutan Telefonbok väljer du det namn som ska tas bort och klickar på Ta bort.
 3. Klicka på OK när du har tagit bort namn från telefonboken.

Redigera namn i telefonboken

Gör så här för att redigera namn i telefonboken:
 1. Under Faxa till i dialogrutan Skicka till klickar du på bok-ikonen.
 2. I dialogrutan Telefonbok väljer du det namn som ska redigeras och klickar på Redigera.
 3. I dialogrutan Redigera telefonbokspost ändrar du namn, faxnummer och företagsnamn i textrutorna.
 4. Klicka på OK när du är klar med ändringarna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...