hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Byta häftkassetter

obs!
HP multifunktionsfinisher är ett extra tillbehör. Andra efterbehandlare innehåller inte häftningsfunktioner.
Ett meddelande visas på kontrollpanelen när häftpatronen måste bytas. Tillbehöret HP multifunktionsfinisher har två häftningsfunktioner. Häftningsfunktion 1 är till höger närmast enheten. Häftningsfunktion 2 är till vänster ovanför häftningsfunktion 1. Kontrollpanelens meddelande visar vilken häftkassett som är tom.
  varning!
Undvik skada genom att inte ta in i enheten medan den är igång för att byta häftkassett.
  1. Öppna häftningsenhetens lucka.
  2. Ta ut häftkassetten genom att dra den gröna spaken på häftkassettens framsida utåt och sedan dra häftkassetten rakt ut.
  3. Ta ut häftpatronen från kassetten genom att trycka in vid pilarna på sidorna och sedan dra uppåt så att häftpatronen lossar.
  4. För in den nya häftpatronen i häftkassetten. Skjut häftpatronen rakt nedåt tills den låses på plats.
  5. Skjut häftkassetten rakt ned i facket.
  6. Vrid den gröna spaken uppåt tills den låses på plats.
  7. Stäng luckan till häftningsenheten.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...