hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
  • Information
    Information om den senaste typen av sårbarheter.

    HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

     

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - FCC-bestämmelser

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet i klass A, enligt del 15 i FCC-bestämmelserna. Kraven är utformade för att skydda mot skadliga störningar i hemmiljöer. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi. Om utrustningen inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Om utrustningen används i ett bostadsområde kan den troligen orsaka skadliga störningar vilka användaren i så fall måste korrigera på egen bekostnad.
  obs!
Om det har gjorts ändringar på skrivaren utan HP:s medgivande kan användarens rätt att använda skrivaren hävas.
Användning av en skärmad gränssnittskabel krävs för att uppfylla gränsvärdena för klass A i del 15 av FCC-bestämmelserna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...