hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
  • Information
    Vi håller på att uppgradera vår hemsida

    Vid tillfälliga problem, vänligen försök igen senare.

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Inställningsblad för digital sändning

Om du vill att den HP-auktoriserade supportrepresentanten ska hjälpa dig att ställa in de digitala sändningsfunktionerna skriver du ut dessa sidor, fyller i informationen och ger dem till representanten. För att kunna ange all information måste du kanske kontakta andra administratörer i organisationen.
Om du ställer in de digitala sändningsfunktionerna utan hjälp av en HP-auktoriserad supportrepresentant kan du använda den här sidan för att skriva ned viktig information för hur du ställer in dessa funktioner.
  obs!
Den HP-auktoriserade supportrepresentanten är inte ansvarig för att lösa problem om den information du anger är felaktig.
Inställningsblad för digital sändning
Säkerhetsinställning
Välj det alternativ som gäller ditt system. Detta avser att ange vilka användare som har åtkomst till enheten.
Minimal säkerhet
Enheten håller inte reda på användare har gjort eller var jobben skickas.
Egen åtkomstkontroll
Lokal säkerhet. Du konfigurerar användarnamn och lösenord för personer som ska kunna använda enheten eller vissa funktioner. Användarna måste logga in på enheten för att kunna använda den eller vissa funktioner.
Maximal säkerhet
Samverkar med Microsofts Active Directory. Enheten använder Active Directory för att verifiera alla användare.
Skicka till e-post
Om du vill ha hjälp av den HP-auktoriserade supportrepresentanten att ställa in den här funktionen fyller du i informationen i det här avsnittet.
Kontakta administratören av SMTP-servern om du behöver den informationen.
Vad är SMTP-serverns värdnamn?
Vill du att alla e-postmeddelanden som skickas från enheten har samma avsändaradress?
Om ja, vilken adress ska användas?
Kräver SMTP-servern verifiering?
Om ja, vad är användarnamnet och lösenordet till SMTP-servern?
Skicka till mapp
Om du vill ha hjälp av den HP-auktoriserade supportrepresentanten att ställa in den här funktionen fyller du i informationen i det här avsnittet.
Kontakta nätverksadministratören i organisationen om du behöver den informationen. Nätverksadministratören kanske måste skapa en delad katalog för den här funktionen.
Vad är resursnamnen för den första, andra och tredje mappen som skannade filer skickas till?
Använd följande format:
\\Servernamn\resursnamn
Digital fax
Om du vill ha hjälp av den HP-auktoriserade supportrepresentanten att ställa in den här funktionen fyller du i informationen i det här avsnittet.
Kontakta nätverksadministratören i organisationen om du behöver den informationen.
Vad är LAN-faxserverns IP-adress eller servernamn?
Vad är sökvägen till mappen på LAN-faxservern dit enheten ska skicka de skannade bilderna? (Använd UNC-format.)
Vad är domänen för LAN-faxservern?
Vilka användarnamn och lösenord krävs för åtkomst till LAN-faxservern?
Vilka operativsystem använder LAN-faxservern?
Om LAN-faxservernamnet inte är med i listan över LAN-faxservrar från andra företag som stöds av HP, skriver du svaren på frågorna i det här avsnittet.
Vad är högsta överföringshastighet för LAN-faxservern.
Vill du att ett försättsblad ska skapas för varje fax?
Stöder LAN-faxservern felkorrigeringsläge?
Hur många gånger ska LAN-faxservern försöka ringa upp igen?
Hur många minuter ska LAN-faxservern vänta mellan varje återuppringningsförsök?
Vilken standardupplösning används för bilder som skickas till LAN-faxservern?
Fyll i informationen i det här avsnittet för alla LAN-faxservrar.
Om LAN-faxservern stöder meddelanden, vilken tidsperiod ska användas för meddelandetimeout?
Om du planerar att använda debiteringskoder, vilken är standarddebiteringskoden?
Hur kort får debiteringskoden vara?
Vill du att användarna ska kunna ändra debiteringskoderna från kontrollpanelen?
Internet-fax
Om du vill ha hjälp av den HP-auktoriserade supportrepresentanten att ställa in den här funktionen fyller du i informationen i det här avsnittet.
Kontakta nätverksadministratören för organisationen och Internet-faxtjänsteleverantören om du vill få den informationen.
Vad är domännamnet för Internet-faxtjänsteleverantören?
Vilken standard-e-postadress vill du använda som standardavsändaradress?
Vill du använda e-postadressen för den användare som är inloggad som avsändaradress för fax?
Vad är T37-prefixet för Internet-faxleverantören?
Om du vill använda automatisk komplettering av faxnumret, baserat på den nordamerikanska uppringningsplanen, vad är riktnumret?
Om du planerar att använda debiteringskoder, vilken är standarddebiteringskoden?
Hur kort får debiteringskoden vara?
Vill du att användarna ska kunna ändra debiteringskoderna från kontrollpanelen?

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...