hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Fylla på fack

Etiketter på facken visar i vilken riktning papperet ska fyllas på. Varje gång du fyller på papper i ett fack uppmanas du att konfigurera facket för papperets storlek och typ. Ställ alltid in papperets storlek och typ för att få bästa möjliga utskriftsprestanda.

Fylla på fack 1 (manuell matning)

Fyll på standard- eller specialpapper i det här facket. Det rymmer upp till 80 pappersark av typen 75 g/m2. Facket kan även användas till tyngre papper som kartongpapper, HP Edgeline glättat papper eller broschyrpapper.
 1. Skjut facket uppåt, dra det ut och dra sedan ut förlängningsdelen.
 2. Flytta stödet utåt.
 3. Fyll på papperet. Fyll alltid på papperet med kortsidan först.
  • Fyll på brevpapper eller förtryckt papper med framsidan vänd uppåt och så att den övre kanten matas in först.
  • Fyll på hålat papper med hålsidan mot enhetens främre del.
  • Fyll på etiketter med framsidan vänd nedåt.
  • När du fyller på HP Edgeline glättat papper bläddrar du papperet för att separera arken innan de läggs i facket. På så sätt förhindrar du att arken sitter ihop.
 4. Justera stödet så att det vidrör papperet.
 5. Konfigurera facket efter papperets typ och storlek.
  1. På startskärmen trycker du på Status för förbrukningsmaterial.
  2. Tryck på fliken Fack.
  3. Om storleken och typen som listas för facket inte stämmer trycker du på fackets namn och sedan på Modifiera.
  4. Välj rätt pappersstorlek och -typ och tryck på OK.
   eller
   Om du fyller på papper i anpassad storlek trycker du på Egen. Skriv in papperets mått och tryck på OK för att återgå till skärmen Ändra fack.
  5. Tryck på OK för att spara inställningarna.

Fylla på fack 2, 3 och 4

Fack 2, 3 och 4 är anpassade för ett flertal standardstorlekar och typer av papper. Varje fack rymmer upp till 500 pappersark av typen 75 g/m2.
 1. Öppna fack 2, 3 eller 4.
 2. Fyll på papperet buntvis. Lägg alltid långsidan längs med fackets främre sida.
  • Fyll på brevpapper och förtryckt papper med den tryckta sidan vänd nedåt och den övre kanten åt höger.
  • Fyll på hålat papper med hålkanten längs med fackets främre sida.
 3. Justera båda stöden så att de trycks på plats för respektive pappersstorleks markering.
 4. Skjut in facket i enheten igen.
 5. Konfigurera facket för papperstypen genom att följa anvisningarna på popup-meddelandet som visas på pekskärmen när du stänger facket. Eller så gör du så här:
  1. På startskärmen trycker du på Status för förbrukningsmaterial.
  2. Tryck på fliken Fack.
  3. Om den typ som listas för facket inte stämmer trycker du på fackets namn och sedan på Modifiera.
  4. Välj rätt papperstyp och tryck sedan på OK.

Fylla på fack 5

Det här facket har konfigurerats i förväg till att rymma upp till 4 000 ark (8 buntar) papper i antingen Letter- eller A4-storlek. Den här storleksinställningen kan inte ändras.
 1. Öppna den övre luckan till fack 5 och fyll på papperet. Fyll på hela buntar åt gången. Facket sänks allt eftersom papper fylls på.
 2. Konfigurera facket för papperstypen genom att följa anvisningarna på popup-meddelandet som visas på pekskärmen när du stänger facket. Eller så gör du så här:
  1. På startskärmen trycker du på Status för förbrukningsmaterial.
  2. Tryck på fliken Fack.
  3. Om papperstypen som listas för facket inte stämmer trycker du på fackets namn och sedan på Modifiera.
  4. Välj rätt papperstyp och tryck sedan på OK.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...