hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Menyn Felsökning

obs!
Den här menyn är även tillgänglig via den inbäddade webbservern. På den inbäddade servern väljer du fliken Inställningar och väljer sedan Konfigurera enhet på menyn till vänster på skärmen.
obs!
Värden som har en asterisk (*) är fabriksinställda standardvärden. Vissa menyalternativ har inga standardvärden.
Menyn Felsökning
Menyalternativ
Alternativ i undermeny
Värden
Beskrivning
Händelselogg
Använd den här funktionen om du vill skriva ut en lista med de 1 000 senaste händelserna i händelseloggen.
Historik över papperstrassel
Skriva ut*
Avbryt
Använd den här funktionen när du vill skriva ut en sida som visar historik för papperstrassel, hur ofta trasslen uppstod och var papperet fastnade.
Kontrollpanelen
Lysdioder
Med den här funktionen kontrollerar du att komponenterna i kontrollpanelen fungerar ordentligt.
Teckenfönstret
Knappar
Pekskärm
Fax T.30-info
T.30-rapport
Skriva ut*
Avbryt
Med den här funktionen kan du skriva ut eller konfigurera T.30-protokollinforapport. T.30 är den standard som specificerar handskakning, protokoll och felåtgärder mellan faxapparater.
Skriva ut rapport för
Aldrig autoutskrift
Skriv ut efter alla faxjobb
Skriv ut efter faxsändning
Skriv ut efter faxmottagning
Skriv ut efter alla faxfel
Skriv ut efter end. skickade fel
Skriv ut efter end. mottagna fel
Signalförlust vid faxöverföring
Ett värde mellan 0 och 30 decibel.
Med den här funktionen anger du förlustnivåer för att kompensera signalförlust på telefonlinjen. Den här inställningen ska inte ändras såvida inte du ombeds att göra så av en HP-servicetekniker eftersom det kan orsaka att faxen slutar fungera.
Faxv.34
Normalt*
Av
Med den här funktionen avaktiverar du V.34-moduleringar om flera faxfel har uppstått eller om telefonlinjen kräver det.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...