hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Menyn Tid/schemaläggning

Använd den här menyn för att ange alternativ för tid, vilolägesschema och schemaläggning för när fax ska skrivas ut.
obs!
Värden som har en asterisk (*) är fabriksinställda standardvärden. Vissa menyalternativ har inga standardvärden.
Menyn Tid/schemaläggning
Menyalternativ
Alternativ i undermeny
Alternativ i undermeny
Värden
Beskrivning
Datum/tid
Datumformat
DD-MMM-ÅÅÅÅ
MMM-DD-ÅÅÅÅ*
ÅÅÅÅ.MMM.DD
Använd den här funktionen för att ange aktuellt datum och klockslag och för att ange det datum- och tidsformat som ska användas för tidsstämpling av utgående fax.
Datum
Månad
Dag
År
Skriv värdena.
Tidsformat
12 timmar (FM/EM)*
24 timmar
Tid
Timme
Minut
FM
EM
Skriv värdena.
Tidszon
Välj från en lista med tidszoner.
Använd den här funktionen för att ställa in tidszon och välja om enheten ska justeras för sommartid automatiskt eller inte.
Autojustera för sommartid
Aktiverad
Avaktiverad
Fördröjning vid viloläge
15 minuter*
20 minuter
30 minuter
45 minuter
1 timme (60 minuter)
90 minuter
2 timmar
4 timmar
Använd den här funktionen för att välja hur lång tid enheten ska vara inaktiv innan den går in i viloläge.
Energisparschema
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vakna på <dag> vid den här tiden
Viloläge på <dag> vid den här tiden
Avaktivera*
Aktivera
Timme
Minut
FM/EM
Använd den här funktionen om du vill ange uppvakningstid och vilolägestid för varje veckodag. Enheten återställs från viloläget enligt detta schema. Genom att använda ett energisparschema sparar du energi och förbereder enheten för användning, så att användaren inte behöver vänta medan den värmer upp.
De fabriksinställda standardinställningarna för uppvakningstid är 7 timmar, 30 minuter och FM, vilket innebär att enheten startar 7:30 varje morgon den här veckodagen.
De fabriksinställda standardinställningarna för vilolägestid är 6 timmar, 00 minuter och EM, vilket innebär att enheten går in i viloläge 18:00 varje kväll den här veckodagen.
obs!
Om du skickar ett jobb eller använder enheten när den befinner sig i ett schemalagt viloläge, återgår enheten till viloläget 15 minuter efter att jobbet är klart.
Utskriftsschema för fax
Lagra alltid fax
Skriv alltid ut fax*
Använd utskriftsschema för fax
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Börja lagra fax
Börja skriva ut fax
Timme
Minut
FM/EM
Om du oroar dig för säkerheten när det gäller privata fax, kan du använda funktionen för att lagra fax, så att de inte skrivs ut automatiskt.
Välj Timme, Minut och FM/EM för varje dag och för varje alternativ.
De fabriksinställda standardinställningarna för när fax ska börja lagras är 7 timmar, 30 minuter och EM, vilket innebär att enheten börjar lagra fax 17:30 den här veckodagen.
De fabriksinställda standardinställningarna för när fax ska börja lagras är 7 timmar, 00 minuter och EM, vilket innebär att enheten börjar lagra fax 17:30 den här veckodagen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...