hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Ställa in varningsmeddelanden

Du kan konfigurera automatiska varningsmeddelanden för specifika förhållanden, till exempel när det blir papperstrassel eller en tonerkassett håller på att ta slut. Varningsmeddelandena kan skickas till en distributionslista via e-post eller till en webbplats.
 1. Öppna den inbäddade webbservern.
 2. Välj fliken Inställningar.
 3. Välj Meddelandeserver på menyn till vänster på skärmen. Se till att rutan bredvid Aktivera utgående e-post är markerad och att SMTP-servern är konfigurerad.
 4. Välj Meddelanden på menyn till vänster på skärmen.
 5. Klicka på Ny destinationslista om du vill konfigurera en ny destinationslista. Sidan Aviseringar - inställningar visas.
 6. Skriv ett namn på destinationslistan bredvid Listnamn.
 7. En destinationslista kan innehålla upp till 20 meddelandedestinationer. Dessa destinationer kan vara e-postadresser, mobila enheter eller en webbplats. I rutan bredvid Aviseringsdestinationer skriver du destinationerna för den här listan. Avgränsa varje destination med ett semikolon eller ett kommatecken.
 8. Ange under vilka villkor den här destinationslistan ska ta emot varningsmeddelanden. De vanligaste varningsmeddelandena visas. Om du vill visa alla tillgängliga varningsmeddelanden klickar du på Visa alla aviseringar.
  För många tillstånd, till exempel papperstrassel eller en öppen lucka, måste du ange hur lång tid som ska gå innan varningsmeddelandet skickas.
  För varningsmeddelandena Beställ och utgången kassett anger du vid vilket tröskelvärde meddelandet ska skickas, dvs. när en viss procent av livslängden återstår. Om du till exempel vill att ett varningsmeddelande ska skickas när det återstår 10 % av tonerkassetten, ställer du in tröskelvärdet till 10 %.
 9. När du har valt ett varningsmeddelande för ett förbrukningsartikeltillstånd kan du dölja motsvarande meddelande som visas på enhetens kontrollpanel. Markera kryssrutan bredvid varje meddelande som du vill dölja.
 10. Du kan ta med en sida om enhetsinformation som en e-postbilaga för e-postadresser som finns med i destinationslistan. Välj vilka sidor du vill bifoga. Den här åtgärden är valfri.
 11. Klicka på OK om du vill spara inställningarna.
 12. Du kan upprepa den här åtgärden för upp till fyra destinationslistor.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...