solution Contentsolution Content

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Avaktivera utskrift från den inbäddade webbservern

Med hjälp av sidan Skriv ut på fliken Information i den inbäddade servern kan användarna skriva ut ett dokument direkt från den inbäddade servern. Du kan avaktivera den här funktionen om du vill förhindra användare från att skriva ut via den här webbanslutningen.
  1. Öppna den inbäddade webbservern.
  2. Välj fliken Inställningar och sedan Allmän säkerhet på menyn till vänster på skärmen.
  3. Under Ställa in alternativ avmarkerar du kryssrutan Visa sidan Skriva ut på fliken Information.


Ytterligare supportalternativ