hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Officejet 5100-serien allt-i-ett - Ett felmeddelande visas vid skanning med HP Officejet 5100-serien allt-i-ett

Inledning
Det här dokumentet innehåller lösningar för felmeddelanden som visas vid skanning. Om problemet inte behandlas i det här dokumentet eller inte kan lösas ska du ta kontakt med HP.
Felmeddelandena "Skannern kunde inte hittas", "Skannern bortkopplad" eller "Skannern kan inte initieras"
De här felen beror vanligtvis på en misslyckad skanning, felaktig installation, kommunikationsproblem eller programvarukonflikter. Kontrollera eller prova följande steg tills problemet är löst.
Steg 1: Starta om datorn
Stäng alla program och starta om datorn. En aktivitet som Windows behöver kan ha stoppats eller så kan systemresurserna ha minskat på grund av aktiviteter som lämnats aktiva. När du startar om datorn återställs alla aktiviteter i Windows och de tillgängliga systemresurserna ökar.
Steg 2: Kontrollera att kabeln är ansluten och allt-i-ett-skrivaren är påslagen
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten. Om kabeln är ansluten till en USB-port på ett tangentbord flyttar du kabeln till en av USB-huvudportarna på datorn. Vissa USB-portar på tangentbord tillhandahåller inte tillräckligt med ström för allt-i-ett-skrivaren.
Steg 3: Kontrollera programvaran
Om felet uppstår medan du försöker skanna från ett annat program än HP Director kontrollerar du att programmet är inställt på att välja allt-i-ett-skrivaren som TWAIN-källa. För att programmet ska identifiera allt-i-ett-skrivaren som TWAIN-källa kan du behöva installera om programmet.
Om programmet är ett av de som finns med på listan i inställningen "Skanna till" i Director kan du prova att skanna direkt från Director.
Steg 4: Kontrollera att enheten visas i Enhetshanteraren
Kontrollera att enheten har installerats på en virtuell DOT4-port i Enhetshanteraren.
 1. Högerklicka på Den här datorn och klicka på Egenskaper.
 2. Välj fliken Enhetshanteraren (på Microsoft ® Windows 2000 och XP välj fliken Maskinvara och klicka sedan på Enhetshanteraren).
Kontrollera listan över installerade enheter för hänvisningar till DOT4 eller IEEE 1284.4 som visas i figur 1. Om dessa poster saknas installerades programvaran inte korrekt. Följ stegen nedan för att rätta till problemet:
 1. Koppla bort USB-kabeln från allt-i-ett-skrivaren och dra ut strömkabeln.
 2. Avinstallera programvaran för Allt-i-ett-produkten. Följ stegen i avsnittet "Ta bort HP-programvaran" nedan.
Figur : De virtuella drivrutinerna (markerade i rött) i Enhetshanteraren (Windows XP)
Steg 5: Kontrollera kommunikationsproblem mellan allt-i-ett-skrivaren och datorn
Kommunikationen mellan allt-i-ett-skrivaren och datorn kanske är fel.
Steg 6: Kontrollera om datorn är infekterad med ett datavirus
Om allt-i-ett-skrivaren skriver ut men inte skannar korrekt och inte visar några symptom på kommunikationsproblem, kan datorn ha infekterats med ett virus. Om skanningsprogramvaran fungerar när du har installerat programvaran för allt-i-ett-skrivaren tills första gången datorn startas om eller slutar fungera när ett virus är upptäckt på datorn, kan det vara ett virusrelaterat problem. För att söka efter och ta bort virus följer du stegen i HP-dokumentet Lösa felmeddelandet "Klass-installationsprogrammet har avvisat begäran att installera eller uppdatera drivrutinen" buu00740.
Steg 7: Avinstallera och installera om
Följ de här stegen för att avinstallera och sedan installera om programvaran för allt-i-ett-skrivaren.
 1. Följ stegen i avsnittet "Ta bort HP-programvaran" nedan för att ta bort programvaran för allt-i-ett-skrivaren.
 2. När du startat om datorn ska du ominstallera allt-i-ett-programvaran.
 3. När installationen av allt-i-ett-programvaran är klar ska du stänga av datorn.
 4. Anslut USB-kabeln och strömkabeln till allt-i-ett-skrivaren och kontrollera att den är påslagen och redo.
 5. Starta om datorn.
Steg 8: Sök efter programstörningar
Det kan finnas en aktivitet som körs i bakgrunden och som stör.
 1. Försök att trycka på tangenterna Ctrl + Alt + Delete samtidigt för att öppna fönstret Stäng Program.
 2. Markera och avsluta aktivitet för alla aktiviteter utom Utforskaren, Systray och uppgifter som börjar med "HPO." Tryck på Ctrl + Alt + Delete för att starta rutan Stäng Program för varje aktivitet. Rutan Stäng program försvinner när Avsluta aktivitet klickas på.
 3. Prova att skanna efter att alla aktiviteter är stängda. Om skanningen fungerar är det en programvarukonflikt. Starta om datorn och upprepa de här stegen för att stänga av aktiviteterna. Stäng ner en i taget eller i kombinationer och försök skanna tills orsaken hittas. Om du inte vet hur en aktivitet fungerar, gör du följande:
  1. Sök efter filen med hjälp av funktionen Hitta filer och mappar från startmenyn.
  2. Högerklicka på programikonen och klicka sedan på Egenskaper.
  3. Se informationen på fliken Version för att hitta programvarusäljaren. Kontakta programvarusäljaren för support eller avinstallera produkten om den inte behövs.
Felmeddelandet "Skanna användargränssnitt: Programvaran för (allt-i-ett)-serien är redan igång"
Detta felmeddelande kan inträffa om skanningsprogramvaran lämnas öppna och ett annat skanningsförsök genomförs. För att lösa problemet stänger du skanningsprogramvaran och destinationsprogrammet innan du försöker att skanna igen.
Den andra lösningen för Windows 98 och Windows Me är att avaktivera filen Still Image Monitor (Stimon) från att starta automatiskt.
Följ anvisningarna nedan för att avaktivera Stimon:
 1. Spara ditt arbete och stäng alla öppna program.
 2. Klicka på Start, Program, Tillbehör, Systemverktyg och klicka sedan på Systeminformation.
 3. På menyn Verktyg klickar du på Systemkonfiguration.
 4. Välj fliken Uppstart.
 5. Ta bort markeringen från Still Image Monitor.
 6. Bekräfta ändringen genom att klicka på OK.
 7. Klicka på OK när du uppmanas att starta om datorn.
 8. När du startar om provar du att skanna till ett program.
Felmeddelande om att det inte finns tillräckligt med diskutrymme visas när du skannar med höga upplösningar
Högupplösta skanningar tar extremt stora mängder hårddiskutrymme. Även ett litet foto kan skapa en fil på över 100 MB vid skanning med 1 200 dpi. Om det inte finns tillräckligt med diskutrymme uppstår detta felmeddelande. Lös problemet genom att utföra ett av stegen nedan:
Om felet fortfarande uppstår även med låg upplösning med tillräckligt utrymme på hårddisken ska du ta kontakt med HP.
Meddelandet "Det går inte att ansluta till datorn" visas på frontpanelen vid skanning från frontpanelen
Detta fel kan bero på två orsaker. Antingen så har kommunikationen med allt-i-ett-skrivaren förlorats eller så körs inte den aktivitet som övervakar skanningsknappen. Du blir av med felet genom att trycka på Avbryt. Så här felsöker du problemet:
 1. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till datorn och allt-i-ett-skrivaren och datorn är igång (och en användarsession är aktiv i Windows XP).
 2. Starta om datorn för att uppdatera Windows.
 3. Titta efter en allt-i-ett-ikon bredvid klockan. Om ikonen inte finns, dubbelklickar du på ikonen HP Officejet 5100-serien för att öppna HP Director och klickar sedan på Status. Ikonen för allt-i-ett-skrivaren bör visas bredvid klockan efter en kort stund och skärmen Status ska indikera att allt-i-ett-skrivaren är "Klar".
  • Om ikonen visas och statusen är "Klar" försöker du att skanna från frontpanelen igen.
  • Om ikonen inte visas eller om statusen inte är "Klar" avinstallerar du allt-i-ett-programvaran enligt anvisningarna nedan i avsnittet "Ta bort HP-programvara". Installera sedan om allt-i-ett-skrivarens programvara.
 4. Om felmeddelandet "Det går inte att ansluta till datorn" fortsätter att visas, ska du se i HP-dokumentet Lösa felmeddelandena "Frånkopplad status" och "Skannern kunde inte hittas" för USB-anslutna allt-i-ett-skrivare (bpu01859) för att få hjälp.
Felmeddelandena "Ogiltigt sidfel" och "Allmänt skyddsfel"
Felmeddelandena "Ogiltigt sidfel" och "Allmänt skyddsfel" orsakas vanligtvis av en konflikt mellan två program som försöker använda samma datorresurser. Klicka på Information på valfritt felmeddelande för att få mer detaljerad information om felet. Skriv ner felinformationen och förvara den nära till hands. Följ anvisningarna nedan för att lösa dessa typer av felmeddelanden:
 1. Sök på HP:s webbplats efter ett dokument som tar upp ditt specifika fel.
 2. Om ett dokument inte kan hittas om just ditt fel ska du läsa dokumenten för HP Pavilion-datorer som omfattar detta ämne.
 3. Om du fortfarande inte kan rätta till problemet ska du ta kontakt med HP.
Frontpanelens felmeddelande om "Skannerfel"
Detta fel inträffar om skannerlampan inte värms upp till rätt temperatur eller om det är något annat problem med skannermaskinvaran. Om Allt-i-ett-produkten fungerar korrekt föreligger det i allmänhet inte något problem. Lös problemet genom att utföra följande steg:
 1. Kontrollera att skannerlampan är tänd. Om skannerlampan inte tänds måste du ta in Allt-i-ett-produkten för service.
 2. Ta ut strömkabeln och koppla sedan in den igen. Om felet kommer tillbaka tar du ut strömkabeln från eventuell grendosa och kopplar in den direkt till ett vägguttag. Grendosan förser kanske inte produkten med tillräckligt med ström.
 3. Kall rumstemperatur kan också orsaka det här felet. Flytta allt-i-ett-skrivaren till ett varmare rum och se om felet inträffar igen.
 4. Allt-i-ett-skrivaren behöver genomgå service om problemet inte kan åtgärdas genom att följa stegen nedan.
Ytterligare information
Ta bort HP-programvaran
Utför följande steg för att ta bort allt-i-ett-programvara innan du ominstallerar den:
 1. Koppla bort USB-kabeln från allt-i-ett-skrivaren och dra ut strömkabeln.
 2. Klicka på Start, Program, Hewlett-Packard, Officejet 5100-serien och slutligen på Avinstallera. Följ anvisningarna som visas för att avinstallera programvaran. Starta om datorn när avinstallationen är klar.
Vissa filer användes av Windows och ska nu tas bort.
 1. Sätt in CD-skivan för HP allt-i-ett-skrivaren. När installationsskärmen visas klickar du på Avbryt.
 2. Högerklicka på knappen Start och klicka sedan på Utforska.
 3. Hitta CD-ROM-enhetens enhetsbeteckning till vänster på skärmen Utforskaren i Windows och klicka på den för att öppna innehållet i CD-ROM-enheten.
 4. Klicka på mappen Installation.
 5. Klicka på mappen Avinstallerare.
 6. Leta reda på och dubbelklicka på önskad språkmapp baserat på tabellen nedan.
  Mapp
  Språk
  CHS
  Förenklad kinesiska
  CHT
  Traditionell kinesiska
  DEU
  Tyska
  SVE
  Engelska
  ESA
  Spanska
  FRA
  Franska
  ITA
  Italienska
  KOR
  Koreanska
  NLD
  Holländska
  PTB
  Portugisiska
 7. Dubbelklicka på hposcr01.
 8. Starta om datorn när systemrensaren är klar.
Skaffa programvaran för HP Allt-i-ett-produkten
Om du måste installera om programvaran för Allt-i-ett-produkten och du inte längre har original-CD:n, eller om du behöver en nyare version av programmet, kan du beställa en ny CD eller ladda ned programvaran för HP Allt-i-ett-produkten. Besök HP:s webbsida för sökning av drivrutiner och skriv in namnet på din allt-i-ett-skrivare (till exempel HP Officejet 5100-serien). Välj din Windows-version så att du kan se alternativen för nedladdning och beställning av CD-ROM.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...