hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Stationära HP-datorer - Uppgradera RAM-minne

Det här dokumentet avser stationära HP- och Compaq-datorer.
När du uppgraderar RAM-minnet förbättras datorns prestanda. Följ anvisningarna i det här dokumentet steg för steg om du vill uppgradera RAM-minnet på en stationär HP-, Compaq- eller Slimline-dator. Det är inte säkert att bilderna stämmer exakt överens med din datormodell, men stegen är alltid desamma.
Läs alla instruktioner noggrant innan du installerar minnet.
obs!
Köp inte minnesmoduler innan du vet vilken typ av minne som används i datorn, hur mycket minne som maximalt kan installeras och konfigurationen för minnesplatserna.

Hitta minnesinformation för din datormodell (installerat minne, maximalt tillåtet minne samt typ av minne)

Viktig information om minnesuppgraderingar finns i specifikationerna till HP-datorn. Produktspecifikationer finns i kategorin Produktinformation på supportsidan för aktuell datormodell. Du kan även söka efter produktspecifikationer så här:
 1. I sökfältet (eller fältet för frågor eller nyckelord) högst upp på sidan skriver du in datorns modellnummer, blanksteg samt ordet specifikationer.
  Om du t.ex. har en stationär HP Pavilion p6-2003w skriver du:
  Produktspecifikationer för p6-2003w
 2. Klicka på länken på resultatsidan som stämmer överens med produktspecifikationerna till datormodellen.
 3. I avsnittet Minne i produktspecifikationerna finns information om minne till datormodellen.
 4. Notera nedanstående poster i den angivna informationen. Den här informationen är användbar när du ska köpa minne och utföra kommande steg.
  Denna information kan visas under Information om uppgradering av minne.
  • Installerat minne - Hur mycket minne som för närvarande finns installerat i datorn. Gå till Kontrollera hur mycket minne som kan läggas till för att verifiera mängden installerat minne.
  • Maximalt tillåtet minne - Subtrahera det minne som redan finns installerat från den maximala mängden minne som systemet kan hantera för att fastställa hur mycket minne du ska lägga till. Du kan även skaffa det maximalt tillåtna minnet och ersätta det minne som för närvarande är installerat. När du vet högsta tillåtna värde för systemet kontrollerar du Maximal mängd minne som kan användas i operativsystemet och ser efter hur mycket minne du kan ha i din version av Windows. Använd det lägre av dessa två siffror som ditt maximala minne.
  • Typ av minne (inklusive hastighet) - Vi rekommenderar att du skaffar samma typ av minne för varje plats (storlek, hastighet, tillverkare). För bästa prestanda skaffar du det snabbaste minne som moderkortet stödjer.
    varning!
  På grund av mängden tänkbara konfigurationer kan vissa moderkort inte konfigurera minnet korrekt, om en DIMM-grupp innehåller en DIMM som inte kommer från samma tillverkare, har ett annat CAS svarstidsvärde eller densitetsvärde (högt och lågt värde används tillsammans). Se till att alla DIMM-moduler uppfyller kraven för moderkortet (informationen finns bland produktspecifikationerna), har samma artikelnummer, är från samma tillverkare och att de uppfyller de grundläggande minneskraven för moderkortet. Om inte, se till att du kan returnera minnet om det inte känns igen av systemet när du har installerat det.

Kontrollera hur mycket minne som kan läggas till i datormodellen

Innan du uppgraderar minnet måste du kontrollera hur mycket minne du för närvarande har installerat för att bestämma hur mycket minne som kan läggas till. Använd stegen för BIOS-versionen på din dator för att hitta exakt minneskonfiguration och hur mycket minne som kan köpas och installeras.
Välj BIOS-versionen för din dator. Om du inte vet vilken BIOS-version datorn använder kan du välja någon och se om stegen fungerar. I annat fall använder du det andra avsnittet.

Installera minne i din stationära dator

Följande steg hjälper dig att installera minne på stationära HP- och Compaq-datorer. Läs igenom följande steg. Om du känner att du inte klarar att själv utföra installationen, kan du kontakta en auktoriserad HP-återförsäljare för teknisk hjälp.
obs!
Om någon annan än HP installerar eller uppgraderar minnet gäller inte produktgarantin för eventuell skada orsakad av minnet och/eller personen som försökte installera eller uppgradera minnet. Kunden tar hela risken och ansvaret för skador orsakade av sådana installationer och uppgraderingar.
obs!
Viktigt! Du kan upptäcka att HP- eller Compaq-datorn rent fysiskt har plats för 4 GB minne eller ännu mer. Det är dock inte säkert att operativsystemet kan hantera ett fysiskt minne i den storleken. 32-bitars operativsystem, som t.ex. 32-bitarsversioner av Windows 7, Vista och XP, kan hantera ca 3,3 GB. Begränsningen förekommer i all 32-bitars maskinvara och alla 32-bitars operativsystem, inte enbart i HP- och Compaq-datorer respektive Microsofts operativsystem. Mer information finns i Maximal mängd minne som kan användas i operativsystemet.

Steg 1: Öppna luckan för att installera minne i din stationära dator

Följ instruktionerna nedan för att öppna datorhöljet:
  varning!
Kanterna på metallpanelerna kan vara vassa. Se till att du inte kommer i kontakt med någon metallkant inuti datorn.
  varning!
Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. Minska risken för skador orsakade av statisk elektricitet genom att arbeta på ett golv utan matta under, använda en arbetsyta som motverkar statisk elektricitet (till exempel en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet) och bära ett armband som är anslutet till en jordad yta.
obs!
Om du behöver produktspecifika bilder och anvisningar om hur man öppnar datorn, sök efter en supportartikel som utgår från den aktuella datormodellen. I sökfältet (eller fältet för frågor eller nyckelord) högst upp på sidan skriver du in datorns modellnummer, blanksteg samt orden “öppna höljet”.
 1. Stäng av datorn och dra ur alla kablar utom strömkabeln. Skriv ner var respektive kabel ska sitta.
 2. Dra ur strömkabeln och tryck på strömknappen.
 3. Flytta om möjligt datorn till en ren, plan och stadig arbetsyta på ett golv utan matta.
 4. Ta bort skruvarna som håller panelen på plats.
  Bild på panelskruv
 5. Skjut panelen åt sidan för att komma åt inuti datorn.
  Bild på borttagning av panelen
 6. Om det är svårt att öppna höljet, sök efter en supportartikel som utgår från den aktuella datormodellen. I sökfältet (eller fältet för frågor eller nyckelord) högst upp på sidan skriver du in datorns modellnummer, blanksteg och orden ”öppna höljet”.

Steg 2: Ta reda på om minne måste tas bort innan du installerar mer minne i din stationära dator

Följ instruktionerna nedan steg för steg för att hitta minnesplatserna:
 1. Titta inuti datorn för att hitta minnesmodulerna på moderkortet. Minnesmodulerna är avlånga, smala och platta kort som sticker upp från moderkortet i 90 graders vinkel.
  obs!
  På många Slimline-datorer kanske du tillfälligt behöver ta bort en höljesfläkt och/eller skjuta ut cd-/dvd-enheten för att visa minnesplatserna.
  Referens som visar DIMM-platsen inuti en Slimline-dator
 2. Gör något av följande, beroende på minnesplatsens konfiguration.
  • Om datorn har en ledig minnesplats går du vidare för att lägga till en ny minnesmodul på den lediga minnesplatsen.
  • Om datorn inte har någon ledig minnesplats hoppar du över nästa steg för att ta bort en minnes- eller kontinuitetsmodul. Du måste göra detta innan du kan lägga till en ny minnesmodul. Räkna ut hur mycket minne du måste ta bort innan du köper en eller flera minnesmoduler till en uppgradering.

Steg 3: Ta bort en minnes- eller kontinuitetsmodul i din stationära dator

Kontinuitetsmoduler innehåller inte något minne, utan är bara platshållare för att skapa en sluten minneskrets. Följ anvisningarna nedan för att avlägsna en minnes- eller kontinuitetsmodul:
 1. Dra ut och tryck sedan ner klämmorna som håller minnesmodulerna på plats. Minnesmodulerna skjuts upp något ur minnesplatsen.
  Lossa minnesmodulen
 2. Dra ut minnet och placera det i en antistatisk behållare.

Steg 4: Lägg till en minnesmodul i en stationär dator

Använd följande steg för att sätta i en minnesmodul på en ledig minnesplats:
 1. Rikta in platserna i minnesmodulen mot skårorna i minnesmodulplatsen.
  Bild på minnesmodul som installeras
 2. Tryck rakt nedåt på minnesmodulens överkant tills den sitter ordentligt i minnesplatsen. Klämmorna i minnesplatsens ändar låser fast minneskortet när du har placerat det rätt.

Steg 5: Sätt tillbaka luckan när du har installerat minne i din stationära dator

Följ instruktionerna nedan för att sätta tillbaka höljet:
 1. Skjut tillbaka rörliga komponenter och sektioner till ursprungligt läge och fäst dem med skruvar.
 2. Justera panelen eller höljet så att det kommer i linje med öppningarna i sidan av datorhöljet.
 3. Skjut panelen eller höljet på plats och dra åt skruvarna.
  Sätta tillbaka en sidopanel
 4. Sätt fast kablarna igen. Sätt i strömkabeln sist.
 5. Slå på datorn.
  Om datorn inte startar eller om en ljudkod hörs använder du nästa avsnitt för att felsöka problemet.
 6. Om datorn startar ser du till att den nya minnesmängden visas i BIOS (som i kapitlet Kontrollera hur mycket minne som kan läggas till).

Vad gör du om ett fel uppstår när du har installerat minne?

Om datorn inte startar som den ska när du har bytt minne (skärmen förblir svart och datorn stängs av efter några sekunder), eller om du får minnesfel (inklusive pip) när datorn startar, försöker du med följande:
 • Sätt in den nya minnesmodulen igen enligt stegen i avsnittet Installera minne.
 • Ta bort den nya minnesmodulen och rengör spåren på minnesplatsen där modulen ska placeras. Använd tryckluftssprej med ett förlängningsrör och bär skyddsglasögon.
 • Kontrollera övriga kabelanslutningar inuti datorn. Sätt tillbaka alla kablar som har kopplats från eller lossnat delvis.
 • Ta bort minnesmodulen och prova att starta datorn igen. Om datorn startar kontrollerar du att du har köpt rätt typ av minne av kompatibel storlek (se Hitta minnesinformation för din datormodell och Kontrollera hur mycket minne som kan läggas till). Du kan ta ur och hämta information från den minnesmodul som medföljde datorn vid leverans.
 • Kontrollera om möjligt att alla minnesmoduler i din konfiguration kommer från samma tillverkare och har samma modellnummer.
 • Om datorn fortfarande inte startar normalt tar du ut utbytesminnet, sätter tillbaka det ursprungliga minnet och kontrollerar att datorn fungerar med sin ursprungliga konfiguration.

Maximal mängd minne som kan användas i operativsystemet

Använd nedanstående tabeller och avgör hur mycket minne som kan användas i den version av Windows du har installerad i din stationära HP-dator.
 • Minnesuppgradering för Windows 10-versioner
  Windows 10 har ett lägsta minneskrav på 1 gigabyte (GB) RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars).
  Version av Windows 10
  Maximalt minne - 32-bitars (X 86)
  Maximalt minne - 64-bitars (X 64)
  Windows 10 Home
  4 GB
  128 GB
  Windows 10 Education
  4 GB
  2 TB
  Windows 10 Enterprise
  4 GB
  2 TB
  Windows 8 Pro
  4 GB
  2 TB
 • Minnesuppgradering för Windows 8-versioner
  Windows 8 har ett lägsta minneskrav på 1 gigabyte (GB) RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars).
  Version av Windows 8
  Maximalt minne - 32-bitars (X 86)
  Maximalt minne - 64-bitars (X 64)
  Windows 8
  4 GB
  128 GB
  Windows 8 Enterprise
  4 GB
  512 GB
  Windows 8 Professional
  4 GB
  512 GB
 • Minnesuppgradering för Windows 7-versioner
  Windows 7 har ett lägsta minneskrav på 1 gigabyte (GB) RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars). Maxgränsen för minne beror på vilken version du har:
  Windows 7-version
  Maximal minnesmängd
  Start (32-bitars eller 64-bitars)
  2 GB
  Alla 32-bitarsversioner av 7 (förutom Start)
  4 GB (ca 3,3 GB tillgängligt för användning)
  Home Basic 64-bitars
  8 GB
  Home Premium 64-bitars
  16 GB
  Enterprise 64-bitars
  192 GB
  Business 64-bitars
  192 GB
  Ultimate 64-bitars
  192 GB
 • Minnesuppgradering för Windows Vista-versioner
  Windows Vista finns i många olika versioner. Alla Vista-versioner kräver minst 512 MB RAM-minne (och 1 GB om du vill utnyttja vissa avancerade funktioner, som t.ex. Aero-grafik). Maxgränsen för minne beror på vilken version du har:
  Windows Vista-version
  Maximalt adresserbart minne
  Start (32-bitars)
  1 GB
  Alla 32-bitarsversioner av Vista
  4 GB (ca 3,3 GB tillgängligt för användning)
  Home Basic 64-bitars
  8 GB
  Home Premium 64-bitars
  16 GB
  Business 64-bitars
  128 GB
  Ultimate 64-bitars
  128 GB
 • Minnesuppgradering för Windows XP
  Windows XP finns i 32- och 64-bitarsversion. Maxgränsen för minne beror på vilken version du har:
  Version av Windows XP
  Maximalt adresserbart minne
  32-bitars
  4 GB (ca 3,3 GB tillgängligt för användning)
  64-bitars
  128 GB

Vanliga frågor om minnesmoduler

Välj någon av följande frågor om du vill veta mer om minnesmoduler och kraven för dem:

Köpa datorminne

HP rekommenderar att du köper minne direkt av HP, auktoriserade HP-återförsäljare eller en välkänd leverantör av datorprodukter.
Du kan köpa datorminne i de flesta datorbutiker där du bor eller i webbutiker. Många av webbplatserna, som www.crucial.com (för Europa och Amerika), samarbetar med HP för att automatiskt föreslå korrekt typ av minne, baserat på datormodell. När du köper minne ska du först ta reda på hur mycket minne du behöver och vilken typ av minne som är kompatibel med datorn, så som det visas i det här dokumentet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...