Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Witamy użytkowników drukarek Samsung

  Potrzebujesz pomocy dla drukarek Samsung? HP jest tu, by pomóc. Więcej informacji

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Drukowanie za pomocą funkcji Apple AirPrint (iOS)

Dokument dotyczy drukarek zgodnych z funkcją HP AirPrint i urządzeń Apple iPhone, iPad oraz iPod touch.
Apple AirPrint jest wbudowanym rozwiązaniem druku bezprzewodowego przeznaczonym dla urządzeń przenośnych firmy Apple. Umożliwia ono drukowanie z większości aplikacji dla systemu iOS, które mają funkcję drukowania.
Większość drukarek HP, które zostały wprowadzone na rynek po 2010 r., obsługuje funkcję AirPrint. Przejdź do strony Pomoc techniczna Apple - Informacje o funkcji AirPrint, aby zapoznać się z listą obsługiwanych drukarek.

Krok 1: Konfiguracja połączenia sieciowego

Połącz bezprzewodowo drukarkę i urządzenie Apple, aby móc używać funkcji AirPrint.
 1. Na urządzeniu Apple sprawdź, czy sieć Wi-Fi jest włączona, a także czy obok nazwy lokalnej sieci Wi-Fi jest znacznik wyboru. Jeżeli urządzenie jest połączone z inną siecią, dotknij nazwy sieci, aby się z nią połączyć.
  Przejdź do dokumentu Znajdowanie hasła sieci bezprzewodowej, jeżeli dane logowania do sieci są nieznane.
  Uwaga:
  Jeżeli sieć lokalna jest niedostępna lub drukarka jest podłączona do komputera przy użyciu kabla USB, przejdź do części Jak używać funkcji AirPrint, jeżeli sieć Wi-Fi jest niedostępna? w celu uzyskania informacji na temat używania funkcji Wi-Fi Direct lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką HP.
 2. Sprawdź stan połączenia sieciowego drukarki.
  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Dotknij ikony Sieć bezprzewodowa albo otwórz menu Ustawienia sieci lub Konfiguracja, aby wyświetlić stan połączenia sieciowego.
  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowaInformacje lub naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowaRozpocznij kopiowanie w czerni. Zostanie wydrukowany Raport testu sieci bezprzewodowej ze stanem połączenia sieciowego.
 3. Wykonaj następujące czynności w zależności od stanu połączenia.
  • Jeżeli drukarka jest połączona z siecią, przejdź do kolejnego kroku, aby wydrukować z urządzenia.
  • Jeżeli drukarka nie jest połączona z siecią, przejdź do kolejnego kroku.
 4. Połącz drukarkę z siecią.
  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Na drukarce z menu Konfiguracja, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa wybierz pozycję Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć drukarkę z siecią.
  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk sieci bezprzewodowej i Anuluj, aż kontrolka zasilania zacznie migać, a następnie poczekaj, aż kontrolka sieci bezprzewodowej zacznie migać. Drukarki Tango: Naciśnij i przytrzymaj przycisk sieci bezprzewodowej z tyłu drukarki przez pięć sekund, aż oświetlenie krawędziowe zamiga na niebiesko.
   W ciągu dwóch godzin naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik sieci bezprzewodowej na drukarce przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

Krok 2: Wydrukuj z urządzenia Apple

Funkcja AirPrint umożliwia drukowanie dokumentów, zdjęć i stron internetowych.
 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona, wkłady atramentowe są zainstalowane, a do głównego podajnika został włożony zwykły papier.
 2. Otwórz element do wydrukowania, a następnie dotknij ikony Udostępnij lub .
 3. Dotknij pozycji Drukuj lub ikony Drukuj, aby otworzyć okno Opcje drukarki.
 4. Dotknij pozycji Wybierz drukarkę, aby wybrać drukarkę.
 5. Zmień dowolne z następujących ustawień zadania drukowania. Dostępne ustawienia różnią się w zależności od używanej aplikacji, rodzaju zadania drukowania i drukarki.
  • Papier: Wprowadź wszelkie zmiany rozmiaru papieru w drukarce. Funkcja AirPrint automatycznie wykrywa rozmiar papieru włożonego do drukarki lub rozmiar wybrany na panelu sterowania drukarki. Jeżeli wykryty rozmiar różni się od papieru umieszczonego w podajniku, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z monitem o potwierdzenie rozmiaru.
  • Liczba kopii: Wybierz liczbę kopii do wydrukowania.
  • Czarno-białe: Wybierz wydruk w skali szarości. Ta opcja jest wyświetlana tylko w przypadku drukarek kolorowych.
  • Drukowanie dwustronne: Umożliwia drukowanie na obu stronach arkusza papieru w przypadku niektórych typów plików.
  • Zakres stron: Wybierz określony zakres stron dokumentu lub strony internetowej do wydrukowania.
  Ekran Opcje drukarki

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z listą często zadawanych pytań na temat drukowania przy użyciu usługi AirPrint.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...