Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Windows 11

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi znajdziesz tutaj.

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Wyświetlanie komunikatu „Drukarka nie jest dostępna" (Android)

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP oraz smartfonów i tabletów z systemem Android.
Podczas drukowania z telefonu lub tabletu z systemem Android wyświetlany jest komunikat Drukarka nie jest teraz dostępna. Sprawdź połączenie sieciowe i rozwiąż wszystkie problemy związane z konfiguracją drukarki.

Krok 1: Uruchom ponownie drukarkę, router i urządzenie przenośne

Uruchom ponownie drukarkę, router Wi-Fi oraz telefon lub tablet, aby skasować niektóre błędy sieciowe i sprzętowe. Sprawdź, czy drukarka jest dostępna po ponownym uruchomieniu urządzenia.
 1. Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie.
 2. Odłącz kabel zasilający od routera, poczekaj 10 sekund, podłącz kabel ponownie, a następnie poczekaj na nawiązanie połączenia internetowego.
 3. Wyłącz telefon lub tablet, a następnie włącz je ponownie.
Jeżeli nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 2: Sprawdź połączenie sieciowe

Upewnij się, że drukarka i urządzenie z systemem Android są połączone z tą samą siecią lokalną Wi-Fi, a następnie sprawdź, czy występują jakieś problemy związane z siecią.
 1. Na urządzeniu z systemem Android sprawdź, czy łączność Wi-Fi jest włączona oraz czy lokalna sieć bezprzewodowa ma stan Połączono.
  • Jeżeli urządzenie jest połączone z inną siecią, dotknij nazwy sieci lokalnej, aby się z nią połączyć.
   Uwaga:
   Aby dowiedzieć się jaka jest nazwa sieci (SSID) i hasło do niej, przejdź do dokumentu Znajdowanie hasła do sieci bezprzewodowej.
  • Jeżeli nie można nawiązać połączenia z siecią lokalną lub sygnał jest słaby, przenieś urządzenie bliżej routera. Dodatkowo metalowe przedmioty, ściany i urządzenia elektroniczne emitujące sygnały radiowe mogą zakłócać sygnały Wi-Fi.
  • W przypadku gdy lokalna sieć jest niedostępna można użyć drukowania Wi-Fi Direct. Przejdź do kroku Użyj alternatywnej metody drukowania, aby uzyskać więcej informacji.
 2. Sprawdź stan połączenia sieciowego.
  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Dotknij ikony Komunikacja bezprzewodowa albo otwórz menu Ustawienia sieci lub Konfiguracja, aby wyświetlić stan połączenia sieciowego.
  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowaInformacje lub naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowaRozpocznij kopiowanie w czerni. Zostanie wydrukowany Raport testu sieci bezprzewodowej ze stanem połączenia sieciowego.
 3. Wykonaj następujące czynności w zależności od stanu połączenia.
  • Jeżeli drukarka jest połączona z siecią, spróbuj coś wydrukować. Jeżeli błąd będzie się utrzymywać, przejdź do kolejnego kroku, aby sprawdzić ustawienia drukowania na urządzeniu z systemem Android.
  • Jeżeli drukarka nie jest połączona z siecią, przejdź do kolejnego kroku.
 4. Przenieś drukarkę bliżej do routera, a następnie połącz ją z siecią.
  Uwaga:
  Wiele routerów może pracować w paśmie częstotliwości zarówno 2,4 GHz, jak i 5,0 GHz, ale nie wszystkie drukarki HP obsługują oba pasma. Upewnij się, że w routerze włączono pasmo 2,4 GHz i emisję. Jeżeli router wykorzystuje osobne nazwy sieci (SSID) dla każdego pasma, połącz drukarkę z identyfikatorem SSID pasma 2,4 GHz.
  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Na drukarce otwórz menu Konfiguracja, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, a następnie wybierz pozycję Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego, aby połączyć drukarkę z siecią.
   Uwaga:
   Aby dowiedzieć się jaka jest nazwa sieci (SSID) i hasło do niej, przejdź do dokumentu Znajdowanie hasła do sieci bezprzewodowej.
  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij przycisk Komunikacja bezprzewodowa i przytrzymaj przez pięć sekund. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik sieci bezprzewodowej na drukarce przestanie migać po nawiązaniu połączenia.
Jeżeli nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 3: Sprawdź ustawienia drukowania i stan na urządzeniu z systemem Android

Upewnij się, że funkcja drukowania jest włączona i wyczyść kolejkę druku.
 1. Na urządzeniu z systemem Android dotknij Ustawienia , dotknij Połączone urządzenia lub Połączenia, a następnie dotknij pozycję Drukowanie.
 2. Upewnij się, że Usługa drukowania HP jest na liście i ma stan . Jeżeli usługi nie ma na liście, dotknij pozycji Dodaj usługę, aby ją zainstalować.
 3. Wróć na ekran Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Apl. lub Aplikacje.
 4. Z menu Więcej wybierz pozycję Pokaż aplikacje systemowe.
 5. Wybierz pozycję Kolejka druku lub dotknij pozycji Pamięć masowa, a następnie wybierz Kolejka druku.
 6. Dotknij Wyczyść dane lub Wymuś zatrzymanie.
 7. Uruchom urządzenie ponownie.
Jeżeli nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 4: Użyj alternatywnej metody drukowania

Przejdź do witryny 123.hp.com, aby zainstalować aplikację HP Smart. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć drukarkę i jej używać.
Jeżeli nie uda się połączyć drukarki z lokalną siecią bezprzewodową, kontynuuj wykonywanie poniższych czynności, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi Direct drukarki z urządzeniem z systemem Android.
 1. Uzyskaj hasło Wi-Fi Direct drukarki.
  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Dotknij ikony Wi-Fi Direct lub przejdź do menu Wi-Fi Direct.
  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij przycisk Informacje, aby wydrukować stronę informacyjną. Znajdź hasło w części Wi-Fi Direct na wydrukowanej stronie.
 2. W aplikacji HP Smart dotknij znaku plus.
 3. Dotknij pozycji Szukasz drukarek Wi-Fi Direct?, a następnie dotknij nazwy drukarki.
 4. Dotknij pozycji Połącz z drukarką, a następnie wprowadź hasło po wyświetleniu monitu.
 5. Poczekaj na nawiązanie połączenia (w przybliżeniu 5-10 sekund). Jeżeli drukarka nie zostanie wyświetlona, ponownie dotknij znaku plus, aby wybrać drukarkę.
 6. Na ekranie głównym dotknij kafelka Drukuj, aby wydrukować z urządzenia, konta mediów społecznościowych lub usługi chmury.
 7. Aby odłączyć drukarkę, otwórz ustawienia sieci Wi-Fi w systemie Android, a następnie połącz się z siecią lokalną.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...