Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Wyślij pliki do pobliskich urządzeń Bluetooth za pomocą funkcji Udostępnianie w pobliżu (Windows 10)

Dokument ten dotyczy komputerów HP z systemem Windows 10.
Funkcja Udostępnianie w pobliżu systemu Windows 10 umożliwia wysyłanie plików przez Bluetooth do pobliskich komputerów z systemem Windows 10. Działa ona w dowolnej aplikacji z funkcją Udostępnij, takiej jak Zdjęcia lub Eksplorator plików. Można też udostępniać strony internetowe w przeglądarce Microsoft Edge.
Urządzenia, którym pliki mają być udostępniane, muszą mieć włączoną komunikację Bluetooth i być w zasięgu Bluetooth. Ponadto na komputerach tych musi być zainstalowany system Windows 10 z aktualizacją z kwietnia 2018 (lub nowszą) i włączona funkcja Udostępnianie w pobliżu.

Omówienie wideo

Korzystanie z funkcji Udostępnianie w pobliżu

Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć funkcję Udostępnianie w pobliżu, a następnie udostępniać pliki bezprzewodowo.
 1. Aby włączyć funkcję Udostępnianie w pobliżu, w dolnym prawym rogu kliknij ikonę Centrum akcji , a następnie kliknij przycisk Udostępnianie w pobliżu. Wykonaj tę czynność na wszystkich urządzeniach, które będą wykorzystywać funkcję Udostępnianie w pobliżu.
  Włączanie funkcji Udostępnianie w pobliżu w Centrum akcji
 2. W programie Eksplorator plików zaznacz plik, który chcesz udostępnić. Na karcie Udostępnianie kliknij przycisk Udostępnij.
  Uwaga:
  Ten przykład przedstawia, jak używać funkcji Udostępnianie w pobliżu w programie Eksplorator plików, ale czynności są podobne we wszystkich aplikacjach z funkcją udostępniania.
  Zaznaczanie pliku do udostępnienia w programie Eksplorator plików
 3. Zostanie wyświetlone okno Udostępnianie. Wybierz komputer, któremu plik ma być udostępniony.
  Wybór komputera, któremu plik ma być udostępniony
 4. Zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że plik oczekuje na udostępnienie.
  Komunikat o udostępnianiu na komputerze PC
  Na urządzeniu docelowym zostanie wyświetlony komunikat o udostępnianiu pliku.
  Komunikat o udostępnianiu na komputerze docelowym
 5. Wybierz polecenie Zapisz lub Zapisz i otwórz.
  Po wybraniu polecenia Zapisz zostanie wyświetlony komunikat o postępie przesyłania, a następnie lokalizacja zapisu odebranego pliku.
  Jeżeli zostanie wybrane polecenie Zapisz i otwórz, zostanie wyświetlony komunikat o postępie. Po zakończeniu przesyłania zostanie wyświetlony monit o wybór sposobu otwarcia pliku.
  Komunikat o postępie udostępniania na komputerze docelowym
  Wybieranie aplikacji w celu otwarcia pliku
 6. Plik zostanie otwarty na urządzeniu docelowym w wybranej aplikacji.
  Plik na docelowym komputerze
 7. Aby udostępnić łącze do strony internetowej w przeglądarce Microsoft Edge, w górnym prawym rogu okna przeglądarki Edge kliknij przycisk Udostępnij. Po wyświetleniu okna Udostępnianie wybierz urządzenie, któremu chcesz udostępnić.
  Po zaakceptowaniu udostępnionego łącza przez urządzenie docelowe zostanie otwarta przeglądarka Microsoft Edge z tą stroną internetową.
  Udostępnianie łącza do strony internetowej


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...