Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - korzystanie z przeglądarki Microsoft Edge (Windows 10)

Dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z przeglądarką Microsoft Edge i systemem Windows 10.
Microsoft Edge jest domyślną przeglądarką komputerów i urządzeń przenośnych z systemem Windows 10. Ta przeglądarka integruje się z innymi usługami firmy Microsoft, takimi jak cyfrowy asystent osobisty Cortana i OneDrive. Zawiera ona narzędzia do tworzenia adnotacji oraz tryb czytania.
Uwaga:
Niektóre strony internetowe mogą się nie wczytywać lub może się pojawić jeden z poniższych komunikatów: Ta strona internetowa wymaga przeglądarki Internet Explorer lub Ta strona internetowa korzysta z technologii, która będzie działać najlepiej w przeglądarce Internet Explorer. Kliknij ikonę Więcej w przeglądarce Microsoft Edge do przeglądania stron internetowych w programie Internet Explorer 11. Jeśli korzystasz z tych stron często, być może trzeba będzie zmienić domyślną przeglądarkę. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zmiana domyślnej przeglądarki w tym dokumencie.
Niektórych stron internetowych nie może załadować, ponieważ ich zostały utworzone za pomocą programu Adobe Flash. Jeśli ikona Zablokowany program Adobe Flash wyświetla się na pasku adresu, kliknij ją, aby program Adobe Flash działał na tej stronie.

Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge

Aby otworzyć przeglądarkę Microsoft Edge, wyszukaj w systemie Windows, kliknij ikonę na pasku zadań lub otwórz menu Start.
W pasku wyszukiwania systemu Windows wyszukaj frazę Edge, a następnie kliknij pozycję Microsoft Edge.
Możesz także kliknąć ikonę Microsoft Edge na pasku zadań lub kliknąć , a następnie wybrać kafelek Microsoft Edge w menu Start.
Kafelek Microsoft Edge w menu Start
Po pierwszym otwarciu przeglądarki Microsoft Edge nastąpi otwarcie strony początkowej.
Uwaga:
Aby zmienić stronę wyświetlaną po uruchomieniu przeglądarki Microsoft Edge, zapoznaj się z częścią Zmiana strony początkowej w tym dokumencie.
Strona początkowa

Dodaj stronę internetową do ulubionych

Użyj menu Ulubione, aby dodawać strony internetowe i otwierać je w z tego miejsca.
 1. Otwórz stronę internetową, którą chcesz dodać do Ulubionych, kliknij ikonę Ulubione z prawej strony paska adresu.
  Wyróżniona ikona Ulubione
 2. Zmień nazwę w polu Nazwa (opcjonalne) i kliknij przycisk Dodaj.
  Uwaga:
  Aby zapisać stronę na pasku Ulubione lub w innym miejscu, wybierz je z menu rozwijanego Zapisz w.
  Kliknięcie przycisku Dodaj
 3. Aby otworzyć jedną z ulubionych stron internetowych, kliknij ikonę Centrum po prawej stronie paska adresu, kliknij ikonę Ulubione, a następnie kliknij stronę internetową, którą chcesz otworzyć.
  Wybór ulubionej strony internetowej do otwarcia

Dodaj stronę internetową do listy lektur

Użyj narzędzia Ulubione, aby dodać stronę internetową do Listy lektur.
 1. Otwórz stronę internetową, którą chcesz dodać do listy lektur, kliknij ikonę Ulubione z prawej strony paska adresu.
  Kliknij ikonę Ulubione
 2. Aby dodać stronę internetową do listy lektur, kliknij ikonę Listy lektur , zmień nazwę w polu Nazwa (opcjonalnie), a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  Kliknięcie przycisku Dodaj
 3. Aby otworzyć stronę internetową z listy lektur, kliknij ikonę Centrum po prawej stronie paska adresu, kliknij ikonę Listy lektur , a następnie kliknij stronę internetową, którą chcesz otworzyć.
  otwieranie witryny z listy lektur

Zarządzaj kartami

Przeglądarka Microsoft Edge umożliwia wyświetlanie kart Start i Strona początkowa, tworzenie nowych kart, szybki podgląd aktywnych kart oraz przywracanie tych, które przesunięto na bok.
Paski kart Microsoft Edge
 • Aby utworzyć nową kartę: Kliknij znak plus na pasku menu.
 • Aby wyświetlić kartę Start: Kliknij ikonę Start na pasku kart.
 • Aby wyświetlić kartę Strona początkowa: Kliknij ikonę Strona początkowa na pasku adresu.
 • Aby wyświetlić podgląd aktywnych kart: Kliknij strzałkę w dół na pasku kart.
 • Aby przesunąć na bok aktywne karty: Kliknij ikonę Przesuń karty na bok na pasku kart.
 • Aby wyświetlać, zarządzać i przywracać karty odsunięte na bok: Kliknij opcję Karty odsunięte na bok na pasku kart. Aby przywrócić karty, kliknij opcję Przywróć karty w oknie Karty odsunięte na bok. Aby dodać zakładki do ulubionych lub je udostępniać, kliknij przycisk Więcej .
  Klikanie opcji Przywróć karty
 • Aby wyciszyć kartę odtwarzającą dźwięk: Na karcie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności . Z menu rozwijanego wybierz pozycję Wycisz kartę.

Czytaj książki w przeglądarce Microsoft Edge

Użyj menu Centrum, aby czytać ebooki w przeglądarce Microsoft Edge.
 1. Kliknij ikonę Centrum po prawej stronie paska adresu, a następnie wybierz ikonę Książki .
  Na ekranie pojawi się lista wszystkich posiadanych książek.
  Uwaga:
  Aby przypiąć książkę do menu Start, kliknij książkę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Przypnij do ekranu startowego.
  Klikanie ikony Książki
 2. Wybierz książkę do przeczytania.
  Uwaga:
  Aby zakupić nową książkę, kliknij przycisk Kupuj książki, następnie wykonaj wyświetlane instrukcje, aby zakupić książki w Sklepie Microsoft.
 3. Po otwarciu książki kliknij prawą część okna przeglądarki, aby przewracać strony. Kliknij lewą część okna przeglądarki, aby przejść do poprzedniej strony. Kliknij nad tekstem, aby otworzyć menu odczytu z następującymi opcjami:
  • Spis treści
  • Zarządzaj zakładkami
  • Wyszukiwanie
  • Rozmiar czcionki
  • Czytaj na głos
  • Dodaj zakładkę

Użyj widoku do czytania

W przeglądarce Microsoft Edge można użyć widoku do czytania. Można również zmienić jasność ekranu i rozmiar tekstu.
Przykład widoku normalnego
Przykładowy widok do czytania
 1. Otwórz stronę internetową, którą chcesz przeczytać w widoku do czytania.
 2. Aby dostosować rozmiar czcionki (opcjonalnie), kliknij ikonę Więcej , a następnie kliknij znaki plus lub minus w obszarze Powiększ.
  Dostosowywanie rozmiaru czcionki
 3. Na pasku menu kliknij ikonę Widok do czytania .
  Strona internetowa zostanie otwarta w widoku odczytu.
  Klikanie ikony Widok do czytania

Dodaj notatki do strony internetowej

Narzędzie do robienia notatek umożliwia zakreślanie i wyróżnianie elementów, rysowanie kształtów oraz dodawanie notatek na danej stronie internetowej. Następnie można zapisać zrzut ekranu strony z adnotacjami do programu OneNote lub na liście lektur.
Przykład strony internetowej z notatkami
Po prawej stronie paska adresu kliknij ikonę Utwórz notatkę internetową .
Na ekranie pojawi się pasek narzędzi notatek internetowych.
Pasek narzędzi notatek internetowych
 • Aby przypisać kolor i rozmiar narzędzia Pióro, kliknij ikonę , a następnie wybierz kolor i dostosuj szerokość linii.
  Wybór opcji koloru i regulacji szerokości linii
 • Aby przypisać kolor i kształt narzędzia Zakreślacz, kliknij jego ikonę , wybierz kolor, a następnie za pomocą suwaka Dostosuj szerokość linii.
  Wybór opcji koloru i regulacji szerokości linii
 • Aby usunąć notatki lub podkreślenia, kliknij ikonę gumki , następnie kliknij notatki lub podkreślenia, które mają zostać usunięte.
 • Aby dodać notatkę do strony internetowej:
  1. Kliknij ikonę Dodaj wpisaną notatkę , przesuń kursor w miejsce wstawienia notatki i kliknij.
  2. Wpisz treść notatki w polu tekstowym.
   Treść notatki w polu tekstowym
  3. Aby usunąć notatkę, kliknij ikonę kosza.
 • Aby zapisać stronę w Ulubionych, na liście lektur lub w programie OneNote:
  1. Kliknij ikonę Zapisz notatkę internetową i wybierz opcję OneNote, Ulubione lub Lista lektur.
  2. Kliknij przycisk Zapisz.
   Zapisywanie zmian notatek internetowych
 • Aby udostępnić stronę z adnotacjami, kliknij przycisk udostępniania , wybierz metodę udostępniania, np. Przypomnienia Cortana, a następnie wykonaj instrukcje na ekranie, aby udostępnić daną stronę internetową.
  Uwaga:
  Jeśli chcesz udostępnić tylko część strony internetowej, kliknij ikonę Przytnij , aby wybrać części do udostępnienia.

Wyświetl historię przeglądania

Użyj Centrum, aby wyświetlić historię przeglądania stron internetowych.
 1. Kliknij ikonę Centrum po prawej stronie paska adresu, a następnie wybierz ikonę Historia .
  Zostanie wyświetlona lista okresów czasu.
  Kliknięcie ikony Historia
 2. Wybierz dany okres czasu, aby wyświetlić historię przeglądania.
  Zostanie wyświetlona historia przeglądania w danym okresie czasu.
  Przykład historii przeglądania z ostatniej godziny
 3. Aby wyczyścić historię stron, kliknij przycisk Usuń historię.

Wyświetl pobrane pliki

Użyj Centrum, aby wyświetlić aktualnie i wcześniej pobrane pliki.
 1. Kliknij ikonę Centrum po prawej stronie paska adresu, a następnie wybierz ikonę Pobrane pliki .
  Zostanie wyświetlona lista pobranych plików.
  Kliknięcie ikony Pobrane
 2. Aby usunąć pobrane pliki, kliknij przycisk Usuń wszystkie.

Zmień stronę uruchamiania

Zmień ustawienia, aby zmienić pierwszą stronę, która jest wyświetlana po otwarciu przeglądarki Microsoft Edge.
 1. Kliknij ikonę Więcej w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Ustawienia.
  Zostanie otwarte okno Ustawienia.
  Przykład okna Ustawienia
 2. Wybierz opcję z menu rozwijanego Otwórz Microsoft Edge za pomocą.
  • Strona startowa: Zostanie otwarta strona startowa Microsoft Edge.
  • Strona nowej karty: Otwiera nową kartę.
  • Poprzednie strony: Zostanie otwarta strona, która była aktywny do czasu ostatniego zamknięcia Microsoft Edge.
  • Określona strona lub strony: Zostanie otwarta strona, którą wybierze użytkownik. W polu Podaj adres URL wpisz adres URL strony internetowej, a następnie kliknij ikonę Zapisz.
   Wprowadzanie adresu URL i ikona Zapisz
 3. Aby określić sposób otwierania nowych kart, z menu rozwijanego Otwórz nowe karty z wybierz opcję Popularne strony i sugerowane treści, Popularne strony lub Pusta strona.

Zainstaluj rozszerzenia

Aby zainstalować rozszerzenia, użyj menu Więcej.
 1. Kliknij ikonę Więcej w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję Rozszerzenia.
  Lokalizacja rozszerzeń w menu Więcej
  Nastąpi otwarcie okna Rozszerzenia.
 2. Na dole listy sugerowanych rozszerzeń kliknij pozycję Przejrzyj więcej rozszerzeń.
  Sklep zostanie otwarty w nowym oknie.
  Menu Rozszerzenia z zaznaczoną opcją Przejrzyj więcej rozszerzeń w sklepie
 3. Wybierz żądane rozszerzenia w Sklepie Microsoft, a następnie zainstaluj je i uruchom.
 4. Zamknij sklepu i powróć do przeglądarki Microsoft Edge.
 5. Przeczytaj powiadomienie o uprawnieniach i kliknij opcję Włącz.
  Zainstalowane rozszerzenia będą wyświetlane w menu Więcej przeglądarki Microsoft Edge.
  Menu Rozszerzenia z wyświetlonym powiadomieniem o uprawnieniach dotyczących rozszerzeń i zaznaczonym przyciskiem Włącz je

Zmień domyślną wyszukiwarkę

Użyj menu Więcej, aby zmienić domyślną wyszukiwarkę.
 1. Znajdź adres URL wyszukiwarki, którą chcesz używać jako domyślną.
 2. Kliknij ikonę Więcej w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Ustawienia.
  Lokalizacja opcji Ustawienia w menu Więcej
 3. W menu Ustawienia wybierz opcję Wyświetl ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji Wyszukaj na pasku adresu za pomocą kliknij opcję Zmień wyszukiwarkę.
  Na ekranie pojawi się lista wszystkich wykrytych wyszukiwarek.
  Kliknięcie pola zmiany wyszukiwarki
 5. Wybierz żądaną wyszukiwarkę, a następnie kliknij Ustaw jako domyślną.

Zmień domyślną przeglądarkę

Zmień domyślną przeglądarkę w ustawieniach systemu Windows.
 1. Upewnij się, że przeglądarka, z której chcesz korzystać jako domyślnej, jest zainstalowana na komputerze.
 2. W pasku wyszukiwania systemu Windows wyszukaj frazę Wybierz domyślną przeglądarkę sieci Web.
 3. W obszarze Przeglądarka sieci Web kliknij bieżącą przeglądarkę.
  Aktualna domyślna przeglądarka internetowa
 4. W oknie Wybierz aplikację wybierz przeglądarkę, którą chcesz użyć jako domyślną.
  Uwaga:
  Jeśli przeglądarka, której chcesz użyć jako domyślnej nie jest wyświetlana, kliknij opcję Szukaj aplikacji w sklepie, aby pobrać nową przeglądarkę i użyć jej jako domyślnej.

Zaimportuj ulubione z innych przeglądarek do przeglądarki Microsoft Edge

Aby zaimportować ulubione z innych przeglądarek, użyj Centrum.
 1. Kliknij ikonę Więcej w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Ustawienia.
  Zostanie otwarte okno Ustawienia.
  Przykład okna Ustawienia
 2. W obszarze Importuj ulubione i inne informacje kliknij przycisk Importuj z innej przeglądarki.
 3. Kliknij pole wyboru obok nazwy przeglądarki, a następnie kliknij przycisk Importuj.
  Po zakończeniu procesu importowania zostanie wyświetlony komunikat Gotowe!.

Użyj narzędzi przeglądarki Microsoft Edge

Za pomocą narzędzi przeglądarki Microsoft Edge możesz wykonywać zadania, takie jak otwieranie nowego okna, powiększanie i pomniejszanie oraz drukowanie.
Aby otworzyć narzędzia przeglądarki Microsoft Edge, kliknij ikonę Więcej w prawym górnym rogu.
Wyświetlone zostanie menu narzędzi.
Wyświetlane menu Narzędzia
 • Aby otworzyć nowe okno przeglądarki, kliknij przycisk Nowe okno. Zostanie otwarte nowe okno przeglądarki.
 • Aby otworzyć prywatne okno przeglądarki, kliknij przycisk Nowe okno InPrivate. Przeglądanie inPrivate umożliwia prywatne przeglądanie internetu. Funkcja ta ma za zadanie chronić dane osobiste, takie jak dane logowania oraz ustawienia przeglądarki, przed innymi osobami korzystającymi z tego samego komputera.
 • Aby zmienić rozmiar widoku, kliknij symbol plus lub minus (+ lub -) w obszarze Powiększ.
  • Aby pomniejszyć widok, klikaj znak minus aż do momentu, w którym procent pomniejszenia osiągnie żądaną wartość. Rozmiar widoku zmienia się przy każdym kliknięciu ikony.
  • Aby powiększyć widok, klikaj znak plus, aż do momentu, gdy procent powiększenia osiągnie żądaną wartość. Rozmiar widoku zmienia się przy każdym kliknięciu ikony.
 • Aby przesłać filmy wideo, zdjęcia oraz pliki audio, kliknij opcję Prześlij multimedia do urządzenia. Funkcja ta umożliwia bezprzewodowe przesyłanie multimediów z przeglądarki do jakiegokolwiek zgodnego urządzenia (Miracast lub DLNA) w sieci.
 • Aby znaleźć tekst na stronie, kliknij opcję Znajdź na stronie. W lewej części ekranu zostanie wyświetlone okno Znajdź na stronie. Wpisz tekst, który chcesz znaleźć.
 • Aby odczytać stronę na głos, kliknij pozycję Czytaj na głos. Asystentka Cortana rozpocznie odczytywanie aktualnie wyświetlanej strony internetowej.
 • Aby wydrukować stronę, kliknij przycisk Drukuj. Zostanie wyświetlone okno podglądu. Wybierz żądane ustawienia i drukarki, a następnie polecenie Drukuj.
 • Aby przypiąć bieżącą stronę internetową do menu Start, kliknij opcję Przypnij tę stronę do menu Start.
 • Aby otworzyć stronę za pomocą przeglądarki Internet Explorer, kliknij przycisk Otwórz w programie Internet Explorer. Strona zostanie otwarta w przeglądarce Internet Explorer.
  Uwaga:
  Niektóre starsze lub firmowe strony mogą być niezgodne z przeglądarką Microsoft Edge. Jeśli spróbujesz otworzyć niekompatybilną, starszą stronę, przeglądarka Microsoft Edge wyświetla komunikat z podpowiedzią, aby otworzyć stronę w programie Internet Explorer 11.
 • Aby przesłać opinię do firmy Microsoft na temat przeglądarki Edge, kliknij przycisk Prześlij opinię.
 • Aby dodać rozszerzenie, kliknij opcję Rozszerzenia.
 • Aby uzyskać informacje na temat najnowszych aktualizacji, kliknij opcję Nowości i wskazówki.
 • Aby zmienić ustawienia przeglądarki, kliknij opcję Ustawienia.

Wyczyść dane przeglądarki

Użyj menu Ustawienia, aby wyczyścić dane przeglądarki internetowej.
 1. Kliknij ikonę Więcej w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Ustawienia.
  Zostanie otwarte okno Ustawienia.
  Przykład okna Ustawienia
 2. W sekcji Usuń dane przeglądania kliknij przycisk Wybierz elementy do usunięcia.
 3. Kliknij elementy, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Wyczyść.
  Lokalizacja przycisku Usuń

Zmień ustawienia

Ustawienia przeglądarki Microsoft Edge umożliwiają włączanie i wyłączanie funkcji, takich jak Adobe Flash Player, oraz przeglądanie przy użyciu kursora. Za pomocą ustawień zaawansowanych można również zmieniać ustawienia prywatności i ustawienia usługi.

Użyj osobistej asystentki Cortana w przeglądarce Microsoft Edge

Podczas wyszukiwania z paska adresu przeglądarki Microsoft Edge, Microsoft Edge wykorzystuje spersonalizowane informacje podane Cortanie, aby zapewnić odpowiedniejsze wyniki wyszukiwania. Na przykład: jeśli wpiszesz lokalna pogoda w pasku adresu, wyniki wyszukiwania będą zawierały informacje o pogodzie w Twojej lokalizacji. Aby zmienić lokalizację, kliknij przycisk Zmień obok lokalizacji wyświetlanej na ekranie.
Przykład okna asystentki Cortana wyświetlającej lokalną pogodę
Aby dowiedzieć się czegoś więcej na konkretny temat, możesz zaznaczyć słowo lub frazę, kliknąć ją prawym przyciskiem, a następnie wybrać czynność, którą asystentka Cortana ma wykonać:
Zaznaczanie i klikanie słowa prawym przyciskiem myszy
 • Aby otworzyć okno z dodatkowymi informacjami i powiązanymi łączami, kliknij pozycję Zapytaj Cortanę o „...”, gdzie „...” reprezentuje zaznaczone słowo lub frazę.
  Przykład okna asystentki Cortana z powiązanymi łączami
 • Aby zlecić asystentce Cortana przeczytanie danej strony, kliknij pozycję Czytaj na głos.
  Asystentka Cortana odczyta stronę.
  Można wyłączyć funkcję, wstrzymać, przewijać do tyłu, przewijać do przodu lub zmieniać głos asystentki Cortana za pomocą paska narzędzie funkcji Czytaj na głos.
  Pasek narzędzi Czytaj na głos asystentki Cortana
 • Aby zaznaczyć całą stronę internetową, kliknij przycisk Zaznacz wszystko.
 • Aby skopiować zaznaczone słowo lub frazę, kliknij przycisk Kopiuj.

Użyj funkcji Udostępnianie w pobliżu w przeglądarce Microsoft Edge

Funkcja Udostępnianie w pobliżu umożliwia udostępnianie stron internetowych przez Bluetooth pobliskim komputerom z systemem Windows 10.
 1. Aby włączyć funkcję Udostępnianie w pobliżu, w dolnym prawym rogu kliknij ikonę Centrum akcji , a następnie kliknij przycisk Udostępnianie w pobliżu. Wykonaj tę czynność na wszystkich komputerach, które będą wykorzystywać funkcję Udostępnianie w pobliżu.
  Kliknij ikonę Udostępnianie w pobliżu
 2. Aby udostępnić łącze do strony internetowej w przeglądarce Microsoft Edge, w górnym prawym rogu okna przeglądarki Edge kliknij przycisk Udostępnij. Po wyświetleniu okna Udostępnianie wybierz komputer, któremu chcesz udostępnić.
  Po zaakceptowaniu udostępnionego łącza przez komputer docelowy zostanie otwarta przeglądarka Microsoft Edge z tą stroną internetową.
  Wybierz komputer do udostępnienia łącza
Więcej informacji o funkcji Udostępnianie w pobliżu można znaleźć w dokumencie Wysyłanie plików do pobliskich urządzeń Bluetooth za pomocą funkcji Udostępnianie w pobliżu.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...