Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery firmy HP - Używanie aplikacji Recovery Manager do przywracania oprogramowania i sterowników (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 7.
HP Recovery Manager to oprogramowanie przeznaczone dla systemu Windows i dostarczane wraz z komputerami konsumenckimi HP. Program HP Recovery Manager służy do ponownej instalacji niektórych sterowników sprzętu i oprogramowania, które pierwotnie dostarczono wraz z komputerem HP. Nie wszystkie programy są dostępne do ponownej instalacji.
Uwaga:
W przypadku zmiany systemu operacyjnego komputera lub usunięcia partycji HP Recovery program HP Recovery Manager również zostanie usunięty, a czynności opisane w tym dokumencie nie będą miały zastosowania. W takiej sytuacji należy przeprowadzić pełne odzyskiwanie systemu w celu przywrócenia wszystkich programów lub zainstalować nową wersję oprogramowania, które próbowano przywrócić.
Uwaga:
Jeśli Twój komputer został złożony na zamówienie, może być konieczne ponowne zainstalowanie pełnej wersji oprogramowania z płyt instalacyjnych dostarczonych razem z komputerem.

Ponowna instalacja sterownika sprzętu

W celu przeprowadzenia ponownej instalacji fabrycznie zainstalowanych sterowników należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij kolejno Start (), Wszystkie programy, Recovery Manager, a następnie ponownie kliknij Recovery Manager.
  Rys. : Recovery Manager
  Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
 2. W pozycji Potrzebuję pomocy natychmiast kliknij opcję Ponowna instalacja sterownika sprzętu.
 3. Na ekranie powitalnym Ponownej instalacji sterownika sprzętu kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz sterownik, który zamierzasz ponownie zainstalować i kliknij Dalej.
  Jeżeli sterownika, który zamierzasz ponownie zainstalować, nie ma na liście, wybierz opcję Sterownika nie ma na liście, a następnie kliknij przycisk Dalej. Aby ponownie zainstalować sterowniki sprzętu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i skorzystaj z Menedżera urządzeń Windows.
  Rys. : Wybieranie sterownika, który zamierzasz zainstalować ponownie
  Okno Ponownej instalacji sterownika sprzętu
  Aplikacja Recovery Manager rozpocznie ponowną instalację sterownika.
 5. Po zakończeniu instalacji sterownika kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.

Ponowna instalacja oprogramowania

W celu przeprowadzenia ponownej instalacji fabrycznie zainstalowanych programów należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij kolejno Start (), Wszystkie programy, Recovery Manager, a następnie ponownie kliknij Recovery Manager.
  Rys. : Recovery Manager
  Ekran główny narzędzia HP Recovery Manager
 2. W pozycji Potrzebuję pomocy natychmiast kliknij opcję Ponowna instalacja oprogramowania.
 3. Na ekranie powitalnym Ponowna instalacja oprogramowania kliknij przycisk Dalej.
 4. Przejrzyj listę fabrycznie zainstalowanych programów, aby wybrać program, który chcesz zainstalować ponownie.
  • Wybierz odpowiednią nazwę, jeśli żądany program znajduje się na liście.
  • Jeżeli programu, który zamierzasz ponownie zainstalować nie ma na liście, należy wybrać opcję Programu nie ma na liście i kliknąć Dalej. Aby ponownie zainstalować program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Rys. : Wybierz program, który ma zostać ponownie zainstalowany
  Okno Ponowna instalacja oprogramowania
 5. Kliknij przycisk Dalej.
  • Przejdź do kolejnego kroku, jeśli nie zostaniesz poproszony o odinstalowanie programu przed ponowną instalacją.
  • Wykonaj poniższe czynności, jeśli zostaniesz poproszony o odinstalowanie programu przed ponowną instalacją.
   1. Kliknij przycisk Start(), a następnie polecenie Panel sterowania.
   2. W obszarze Programy kliknij przycisk Odinstaluj program.
    Otworzy się okno Odinstaluj lub zmień program.
    Rys. : Odinstaluj lub zmień program
    Ekran Odinstaluj lub zmień program
   3. Wybierz program, który chcesz usunąć.
   4. Kliknij przycisk Odinstaluj lub Odinstaluj/Zmień, znajdujący się na pasku nad listą programów.
   5. Czytaj i reaguj na wszelkie komunikaty, które pojawiają się podczas usuwania programu z komputera.
   6. Gdy program zostanie odinstalowany, wznów ponowną instalację z programu Recovery Manager.
 6. Po zakończeniu procesu ponownej instalacji kliknij Tak, a następnie Zakończ, aby ponownie uruchomić system.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...