solution Contentsolution Content

Drukarka nie działa po przeprowadzeniu uaktualnienia do systemu Windows 11

Po uaktualnieniu do systemu Windows 11 drukarka przestała działać zgodnie z oczekiwaniami. Odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki i sterowniki, aby rozwiązać ten problem.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz narzędzie Sprawdź aktualizacje, a następnie poczekaj, aż system Windows wyszuka i automatycznie zainstaluje dostępne aktualizacje.

  • Jeżeli system Windows wykrył i zainstalował aktualizacje, wyślij zadanie drukowania lub skanowania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeżeli drukarka działa, można zakończyć rozwiązywanie problemów.

  • Jeżeli system Windows nie znajdzie żadnych aktualizacji, wykonaj poniższe czynności.

 2. Wyłącz drukarkę.

 3. Jeżeli korzystasz z aplikacji HP Smart, usuń drukarkę z aplikacji.

  Otwórz aplikację, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Ukryj drukarkę.

  Kliknięcie polecenia Ukryj drukarkę w aplikacji HP Smart
 4. W systemie Windows wyszukaj i wybierz polecenie Dodaj lub usuń programy.

 5. Na liście zainstalowanych programów odszukaj nazwę drukarki.

 6. Jeżeli używasz aplikacji HP Smart, znajdź ją na liście programów, kliknij przycisk Odinstaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

 7. Uruchom ponownie komputer i włącz drukarkę.

 8. W systemie Windows wyszukaj i otwórz menu Drukarki i skanery, a następnie odszukaj nazwę swojej drukarki.

  • Jeżeli nazwa drukarki jest na liście, wybierz ją, a następnie kliknij pozycje Usuń urządzenie > Tak.

  • Jeżeli drukarki nie ma na liście, przejdź do następnego kroku.

 9. Na panelu sterowania drukarki sprawdź wskaźnik sieci bezprzewodowej.

  • Jeśli wskaźnik sieci bezprzewodowej nie miga, problem został rozwiązany. Pobierz najnowsze oprogramowanie i sterowniki drukarki ze strony 123.hp.com i zainstaluj je.

  • Jeżeli wskaźnik sieci bezprzewodowej miga, przejdź do następnego kroku.

 10. Przywróć tryb konfiguracji Wi-Fi.

  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Na panelu sterowania otwórz menu Sieć bezprzewodowa lub Konfiguracja, wybierz pozycje Konfiguracja sieci lub Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Przywróć ustawienia sieci.

  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Na panelu sterowania naciśnij przyciski, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi na drukarce HP.

 11. Pobierz najnowsze oprogramowanie i sterowniki drukarki ze strony 123.hp.com i zainstaluj je.