solution Contentsolution Content

Drukarki HP – obsługa oprogramowania układowego

Firma HP regularnie publikuje aktualizacje oprogramowania układowego na potrzeby nowych funkcji, poprawek i kwestii bezpieczeństwa. Rozwiązania potencjalnych problemów z bezpieczeństwem są komunikowane za pośrednictwem Biuletynu zabezpieczeń HP.

Subskrybuj Biuletyny zabezpieczeń HP, aby uzyskać więcej informacji.

Urządzenia HP Home i Home Office

Zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki, jeżeli jest dostępna aktualizacja.

Drukarki HP Home Office i Home są zwykle dostarczane z aktualizacjami oprogramowania układowego do 3 lat1 od zakupu, a czasami dłużej.

1 Czas po wprowadzeniu produktu na rynek, w którym firma HP publikuje aktualizacje oprogramowania układowego drukarki ze względu na kwestie bezpieczeństwa, różni się w zależności od produktu i aktualnego krajobrazu zagrożeń.