solution Contentsolution Content

HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed — na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat „Niski poziom tuszu we wkładzie” lub „Bardzo niski poziom tuszu we wkładzie”

Dowiedz się, jakie czynności wykonać, jeśli na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat „Niski poziom tuszu we wkładzie” lub „Bardzo niski poziom tuszu we wkładzie”.

Niski poziom tuszu we wkładzie: Drukarka wyświetli odpowiedni komunikat, gdy poziom tonera we wkładzie będzie niski. Rzeczywisty pozostały czas eksploatacji wkładu z tonerem może się różnić od szacunkowego. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być akceptowalna. Kasety z tonerem nie trzeba jeszcze wymieniać.

Bardzo niski poziom tonera we wkładzie: Drukarka wyświetli odpowiedni komunikat, gdy poziom tonera we wkładzie będzie bardzo niski. Rzeczywisty pozostały czas eksploatacji wkładu z tonerem może się różnić od szacunkowego. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być akceptowalna. O ile jakość druku jest nadal na akceptowalnym poziomie, wymiana wkładu z tonerem nie jest jeszcze konieczna.

Gwarancja HP Premium Protection Warranty wygasa pod koniec okresu eksploatacji kasety z tonerem. Sprawdź stronę stanu materiałów eksploatacyjnych lub wbudowanego serwera internetowego HP (EWS).

Zmiana ustawień „Niski poziom tuszu we wkładzie”

Można zmienić sposób, w który drukarka reaguje na bardzo niski stan materiałów eksploatacyjnych. Nie ma konieczności ponownego określania tych ustawień po zainstalowaniu nowego wkładu z tonerem.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Panele sterowania FutureSmart 3

Panele sterowania FutureSmart 3

Panele sterowania FutureSmart 4

Panele sterowania FutureSmart 4

Znajdź typ panelu sterowania drukarki w poniższych opcjach, a następnie wykonaj przedstawione tu czynności.

Drukarki z funkcją faksu

Jeśli zostanie wybrana opcja Stop lub Komunikat o kontynuowaniu, istnieje pewne ryzyko, że po wznowieniu drukowania niektóre faksy nie zostaną wydrukowane. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli podczas oczekiwania na wymianę drukarka odbierze więcej faksów niż mieści się w jej pamięci.

Wybranie opcji Kontynuuj dla wkładów z tonerem umożliwia drukowanie faksów bez przerw w pracy pomimo przekroczenia progu bardzo niskiego poziomu, ale jakość wydruków może ulec pogorszeniu.

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Znajdź informacje i łącza do zamawiania materiałów eksploatacyjnych do drukarki.

Opcje zamawiania

Opcja zamawiania

Informacje o składaniu zamówień

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i papieru

www.hp.com/go/suresupply

Zamawianie poprzez dostawców usług i wsparcia

Skontaktuj się z przedstawicielem obsługi lub punktem usługowym HP.

Zamawianie za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP (EWS)

W przeglądarce internetowej obsługiwanej na komputerze przejdź do paska adresów/URL i podaj nazwę hosta lub adres IP urządzenia, aby uzyskać dostęp do EWS.

Wbudowany serwer internetowy HP zawiera łącze do strony internetowej HP SureSupply, na której można zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne HP.