Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP DeskJet 2700, 4100, 4800 – brak czarnego tuszu, niewłaściwe kolory, inne problemy z jakością druku

Jakość wydrukowanego dokumentu lub zdjęcia jest niezgodna z oczekiwaniami. Poniższe czynności umożliwiają rozwiązanie problemu z brakiem czarnego atramentu, wyblakłymi lub nieprawidłowymi kolorami, a także liniami lub smugami na wydrukach.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Uruchom narzędzie do automatycznego czyszczenia wkładów lub głowic

Wyczyść głowicę drukującą i wkłady, aby rozwiązać problemy z jakością druku, w tym nieprawidłowe kolory, smugi i wyblakłe wydruki.

 1. Włóż do podajnika zwykły biały papier.

 2. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie kliknij zdjęcie drukarki, aby otworzyć ustawienia i narzędzia zarządzania.

 3. W Narzędziach jakości druku lub części Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Narzędzia > Zestaw narzędzi jakości wydruku wybierz opcję Wyczyść głowicę drukującą, aby rozpocząć pracę narzędzia do czyszczenia.

 4. Zapoznaj się ze stroną diagnostyki jakości druku oraz z instrukcjami dotyczącymi rozwiązania problemu. Jeśli to konieczne, przeprowadź do dwóch cykli czyszczenia.

Sprawdź tylną stronę wydruków pod kątem rozmazań

Jeśli na tylnej stronie dokumentów lub zdjęć widać rozmazania tuszu, użyj automatycznego narzędzia do czyszczenia.

 1. Włóż do podajnika zwykły biały papier.

 2. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie kliknij zdjęcie drukarki, aby otworzyć ustawienia i narzędzia zarządzania.

 3. W Narzędziach jakości druku lub części Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Narzędzia > Zestaw narzędzi jakości wydruku wybierz opcję Oczyść obok Wyczyść smugi, aby rozpocząć pracę narzędzia do czyszczenia.

Sprawdź, czy występują problemy z wkładami atramentowymi

Bardzo niskie poziomy atramentu, korzystanie z wkładów innych niż wkłady firmy HP oraz nieostrożne obchodzenie się mogą powodować problemy z jakością druku.

 1. Wymień wkłady innej marki niż HP lub ponownie napełniane wkłady na oryginalne wkłady HP. Materiały eksploatacyjne HP są dostępne u Sklep HP i lokalnych sprzedawców.

  Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Więcej informacji zawiera część Program przeciwdziałania podrabianiu materiałów HP i oszustwom.

 2. Sprawdź poziomy atramentu i wymień wszelkie puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu.

  Uwaga:

  Drukarka jest wyposażona w tryb tworzenia kopii zapasowych, który umożliwia drukowanie z użyciem jednego wkładu. Wyjmij wkłady drukujące z niskim poziomem atramentu lub puste, aby kontynuować drukowanie, jeżeli wkład zastępczy nie jest dostępny. W zależności od wyjętego wkładu kolor czarny nie będzie tak ciemny, a wydruki kolorowe będą drukowane w skali szarości.

  Poziomy atramentu
 3. Nieostrożne obchodzenie się z wkładami podczas transportu lub montażu może spowodować problemy z jakością druku. Poczekaj kilka godzin na zakończenie automatycznej procedury serwisowania, a następnie ponów próbę drukowania.

  Jeżeli wkład HP jest uszkodzony, może być objęty gwarancją. Aby uzyskać informacje na temat wydajności wydruków w stronach i ograniczonej gwarancji HP, przejdź na stronę Informacje na temat oryginalnych wkładów atramentowych HP.

Sprawdzanie papieru, ustawień drukowania i jakości drukowanego pliku

Upewnij się, że zadanie drukowania jest skonfigurowane pod kątem uzyskania optymalnej jakości druku.

 1. Sprawdź rodzaj i stan papieru: Sprawdź, czy papier jest w dobrym stanie i jest odpowiedni do zadania drukowania.

  • Niektóre rodzaje papieru mogą nie wchłaniać atramentu tak dobrze jak inne, powodując wyblakłe lub rozmazane wydruki. Zwykły papier z technologią ColorLok dobrze sprawdza się w przypadku tekstu i dokumentów z grafiką. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, firma HP zaleca używanie papieru fotograficznego HP Advanced.

  • Używaj tylko czystego, niepomarszczonego papieru. Pomarszczone lub poskręcane arkusze papieru mogą powodować występowanie ciemnych, poziomych defektów.

 2. Załaduj papier zgodnie z stroną do zadrukowania: Zazwyczaj wygładzona lub błyszcząca strona jest stroną do zadrukowania.

  • W przypadku drukarek atramentowych z tylnym podajnikiem załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną do góry.

  • W przypadku drukarek atramentowych z przednim podajnikiem załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną do dołu.

 3. Sprawdź ustawienia zadania drukowania: W aplikacji, z której drukujesz, kliknij opcję Plik > Drukuj, a następnie kliknij polecenie Opcje, Konfiguracja drukarkilub Preferencje, lub otwórz menu Typ/jakość papieru lub Nośnik i jakość.

  Upewnij się, że kolor, typ papieru, format papieru i ustawienia jakości są prawidłowe dla zadania drukowania.

 4. Sprawdź jakość zdjęcia lub dokumentu: Skorzystaj z narzędzi do edytowania, aby poprawić jakość kolorów, jasność, kontrast i inne ustawienia. Wyższa rozdzielczość zdjęć i grafiki powoduje wyraźniejsze wydruki o dokładniejszych kolorach.

Przeprowadzanie wyrównywania

Wyrównaj głowice drukujące lub wkłady w drukarce po ich wymianie, aby poprawić jakość druku lub usunąć błąd wyrównywania.

 1. Upewnij się, że w podajniku znajduje się papier.

 2. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie kliknij obraz drukarki.

 3. Kliknij pozycję Narzędzia jakości druku, a następnie wybierz polecenia Wyrównaj lub Wyrównaj głowice drukujące.

 4. Po wyświetleniu w oprogramowaniu lub na panelu sterowania drukarki monitu o zeskanowanie strony wyrównywania postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć wyrównywanie.

Jeżeli problem z wyrównywaniem będzie nadal występować, wykonaj poniższe kroki, a po każdym z nich przeprowadź wyrównywanie.

Oczyść wkład i styki elektryczne karetki

Usuń wszelkie zanieczyszczenia lub brud ze styków wkładu, a także styków karetki.

 1. Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów z przodu drukarki

  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów
 2. Delikatnie naciśnij wkład, aby go zwolnić, a następnie delikatnie wyciągnij go z gniazda.

  Wyjmowanie wkładów z karetki
 3. Trzymając wkłady po bokach, usuń taśmę ochronną, która mogła pozostać na stykach.

  UWAGA:

  Nie dotykaj dysz ani styków miedzianych. Dotknięcie lub próba usunięcia tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.

  Zdejmowanie taśmy z wkładu
 4. Szmatkę niepozostawiającą kłaczków lekko zwilż wodą destylowaną, a następnie przetrzyj tylko styki miedziane na wkładzie.

  Czyszczenie styków wkładu
 5. Szmatkę niepozostawiającą kłaczków lub wacik lekko zwilż wodą destylowaną, a następnie oczyść styki elektryczne w karetce.

  Czyszczenie styków w karetce
 6. Poczekaj 10 minut, aż styki wyschną, a następnie ponownie włóż wkład do jego gniazda oznaczonego kolorem.

 7. Powtórz te czynności, aby sprawdzić inny wkład, jeśli był wymieniony w komunikacie o błędzie.

 8. Zamknij pokrywę obszaru dostępu do wkładów.

  Jeżeli błąd będzie nadal występować, oczyścić styki wkładu i karetki po raz drugi.

Oddaj drukarkę do naprawy

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymień ją.

Przejdź do części Kontakt z centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku użytkownik zostanie skierowany do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.

Aby potwierdzić stan gwarancji, przejdź do części Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

Uwaga:

Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli drukarka, wkłady atramentowe lub laserowe albo bęben obrazowy są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej może poprosić o przykładowy wydruk.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...